Microsoft word - libanon.docx

Libanon, den politska bakgrunden
De religiösa grupperna och det politiska systemet
För att förstå "problemen" i Libanon krävs att man förstår lite av uppbyggnaden av det
demografiska och det politiska systemet i landet. Libanon består av flera olika religiösa
grupper, de tre absoluta största är Shia muslimerna, Sunni muslimerna och de Kristna.
Utöver detta finns det flera mindre grupper med Druser (en typ av muslimer) som den största
gruppen av dessa. Exakt hur många som är kristna och hur många som är muslimer är
oklart, eftersom ingen ordentligen folkräkning har gjort på mycket länge och det är ett väldigt
känsligt ämne i landet. Klart är dock att muslimerna ökar snabbare i folkmängd jämfört med
de kristna, och mest tror man att Shia muslimerna ökar. En grov uppskattning är att
muslimerna är minst 60 % av befolkningen och de kristna är max 40 %.
Trolig fördelning, av det jag läst är följande: Shia muslimer 30-40 %. (Troligen är Shia muslimerna största gruppen i landet) Utöver detta har även olika släkter (klaner) och familjer stort inflytande, som det ofta är i mel anöstern. Landet kan til stor del liknas vid ett federalt styrt land, olika grupper, familjer styr sin del av landet. Det politiska system är uppbyggt så att hälften av parlamentet ska vara kristna och hälften ska vara muslimer. Presidenten ska vara kristen, premiärministern Sunni muslim och talmannen Shia muslim. Landet är uppdelat efter flera olika valdistrikt och varje distrikt har ett antal olika kristna och muslimska platser i parlamentet. Vad innebär då detta system? Jo, från til skil nad från t.ex. Sverige har Libanon inte ett proportionel t system, eftersom. att det är redan bestämt i förväg hur många platser som ska vara t.ex. Shia muslimer i parlamentet. Det spelar ingen rol hur många som röstar på Shia muslimska partierna, det är bestämt i förväg hur många platser som ska gå til "Shia muslimska" partier. Däremot röstar de på vilka partier som ska få de "Shia muslimska" platserna. Eftersom de kristna knappast är fler än max 40 % av befolkningen och får 50 % av platserna i parlamentet, kan man säga att de får mer makt än de egentligen borde ha. Den stora "förloraren" är Shia muslimerna, de troligen minst 30 % av befolkningen men får bara ca 20 % av platserna och därmed har mindre makt än de borde haft. Systemet gör också att princip al a partier blir partier baserat på religion och splittrar upp landet ännu mer i olika religiösa grupperingar. Partierna i landet
Inte nog med de olika religiösa grupperna, grupperna delar upp sig i olika partier och grupperingar. För til fäl et delas de upp i två stora block (som i Sverige typ). Dessa är de "regeringstrogna" som leder regeringen samt "oppositionen". För til fäl et har Libanon dock en form av samlingsregering där även oppositionen ingår med ca 1/3 av medlemmarna. 3 Största partierna i de "regeringstrogna" även kallad "14:e mars alliansen"
FM (Future Movement), Sunni muslimskt parti. Kataeb (även kal ad "Phalange" pariet) , Kristet parti. Denna grupp "stödjs" av USA och stora delar av övriga väst världen samt av Saudiarabien. 3 Största partierna i "oppositionen" även kallad "8:e mars alliansen"
FPM (Free patronic movement), Kristet parti Denna grupp får stöd av Syrien och Iran. Hezbollah
Hezbollah kräver ett eget avsnitt. Gruppen bildades under 80-talet under inbördeskriget i landet för att bekämpa de Israeliska styrkorna som ockuperat delar av södra Libanon, (de flesta Shia muslimerna bor i södra/östra delen av landet). Det var från början en liten "geril a armé", men är idag både en "armé", parti och välgörenhetsorganisation. Gruppen får stora stöd från Iran och Syrien som varit med och byggt upp gruppen med både vapen och pengar. Även om partiet långt ifrån har flest platser i parlamentet är det ingen tvekan att de är absolut det mäktigaste partiet i landet även om de bara har ca 10 % av platserna i parlamentet ( i al a fal enligt mig). Varför? Två anledningar: De har en egen milis (d.v.s. har egna soldater) som officiel t är för att skydda landet mot Israel, men även ger gruppen makt inom det egna landet. Shia muslimerna är en stor del av befolkningen och de är lojala mot Hezbol ah el er deras al ierade Amal partiet. Detta til skil nad mot t.ex. de kristna som är splittrade. Även Sunnimuslimerna är til viss del splittrade. Gruppen är idag så stark att den i princip har Libanon i ett starkt grepp och de kan i princip lägga in "veto" mot saker gruppen ogil ar, ingen skul e al varligt våga gå emot dem p.g.a. av att de andra partierna vet riskerna med detta. Gruppen är troligen världens bäst beväpnade och tränade geril astyrka. Hezbollah är av USA och många andra länder stämplade som "terrorister" p.g.a. deras olika handlingar de utfört genom historien (från 80-talet och framåt). Gränsen mel an frihetskämpar och terrorister är inte al tid klar, beror på vem man frågar. Sannigen är väl kanske någonstans där i mel an, helt klart är att de inte följer al a lagar och regler om man säger så. "Palestinska problemet"
I Libanon finns även flera flyktingläger (stadsdelar) med palestinska flyktingar, uppskattningsvis finns ca 400 000 palestinier i dessa "läger". De får ej bli medborgare i landet och har dåligt med rättigheter i landet. Dessa palestinier är kopplat til Israel/palestinier konflikten. Vad som i framtiden ska hände med dessa statslösa är ett av problemen i landet. Syriens inflytande
Libanons granland Syrien har p.g.a. handel, dess närhet samt storlek haft stort inflytande på Libanon då landet själv är ganska litet. Under inbördeskriget skickade Syrien dessutom trupper til Libanon som fanns kvar t.o.m. 2005 då det mer el er mindre blev tvingade att lämnade landet efter det att den f.d. premiärministern Rafik Hariri (nuvarande premiärministerns pappa) dödats i ett bombattentat. Det finns fortfarande grupper i Libanon som räknas som "Syrien" al ierade i Libanon. Inbördeskriget
Mel an 1975-1990 pågick ett blodigt inbördeskrig i landet. Jag tänker inte gå in på några detaljer eftersom jag inte har så stor kunskap på området, men det var ett väldigt rörigt krig där i "princip al a slogs mot al a" och där även Israel, Syrien och andra länder blev inblandat. Klart är dock att minnet av kriget fortfarande splittrar landet. Slut kommentar
Som ni kan se finns det många käl or til spänningar och splittringar i Libanon, både p.g.a. interna grupperingar och p.g.a. andra länder som "blandar sig i". Även Israel/palestina problemet påverkar landet.

Source: http://pkal.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Libanon.pdf

Microsoft word - 211113-sulfonamide drug cross sensitivity.doc

Detail-Document #211113 −This Detail-Document accompanies the related article published in− PHARMACIST’S LETTER / PRESCRIBER’S LETTER November 2005 ~ Volume 21 ~ Number 211113 Sulfa Drugs and the Sulfa-allergic Patient *Health Canada Product Labeling Listed by Exception* Sulfonamide-Containing Agents: Summary of Cross-Reactivity Information Drug FDA Comments1,2,

What is pots

Midodrine Midodrine is a drug that can be used to treat people with disorders of the autonomic nervous system which include low blood pressure, neuro-cardiogenic syncope (fainting) and postural tachycardia syndrome. It is used only after other measures have been ineffective in controlling symptoms (eg high fluid intake, additional salt in some patients, counter manoeuvres, small frequent

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf