Levmedms.dk

seksuelle problemer
Solutions with you in mind
HvAd er det?
Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske Tertiær seksuel dysfunktion: Foranlediges af psykologiske og kulturelle faktorer,
og fysiologiske sygdomme, der gør det vanskeligt at opretholde et seksuelt forhold
relateret til sygdommen, der kan virke forstyrrende for begge personers seksuelle med en partner.
følelser og oplevelser. Det faktum, at en sygdomsramt person ikke kan opretholde et seksuelt forhold, er stigmatiseret i vores samfund, hvilket forklarer, hvorfor det problemer) er en tilstand, der
ofte
er forbundet med MS og
Mænd rapporterer oftest symptomer som f.eks.:
• Reduceret evne til at få og opretholde en erektion.
• Vanskelighed ved at opnå orgasme.
MS forhindrer ikke, at
mænd og kvinder bliver

forældre, selv om seksuelle
Hos kvinder kan symptomerne omfatte::
problemer kan vanskeliggøre frugtbarhed. Disse problemer • Delvis eller fuldstændig tab af libido (seksuel trang) • Nedsat vaginal fugtighed og følsomhed.
med medikamenter og/eller med behandlinger, udviklet af en psykolog/sexolog/psykiater.
Hvorfor opstår de?
HvAd er symptomerne?
Hos mennesker, der lider af MS, er det nødvendigt at medregne de forskellige årsager Selv om den normale seksuelle funktion ændres gennem hele livet, kan oplevelsen af MS til seksuelle problemer: På den ene side kan den emotionelle og psykologiske
påvirke en persons sexliv på forskellige måder.
byrde af at lide af MS være så stor, at patienten muligvis ikke bliver seksuelt ophidset
MS kan påvirke udtrykkelsen af intimitet på følgende måder:
eller føler nogen trang til en fysisk demonstration af kærlighed og ømhed. På den
anden side er det muligt, at selve sygdommen, eller sygdomme forårsaget af MS,
Primær seksuel dysfunktion: Er et direkte resultat af neurologiske ændringer, der
kan gøre seksuel aktivitet til et problem.
påvirker den seksuelle respons. Kan forårsage nedsættelse eller tab af seksualdriften, aftagende eller ubehagelige følelser i kønsorganerne og en reduceret evne til at Ofte er begge faktorer involveret. Nogle patienter bekymrer sig om seksuel aktivitet,
da de mener, at det vil kræve en for stor anstrengelse, og at deres MS vil forværres, eller at de blive ramt af en ny sygdomsepisode. Denne bekymring er helt grundløs.
Sekundær seksuel dysfunktion: Skyldes symptomer, der ikke direkte påvirker
kønsorganerne, som f.eks. problemer med blæren eller tarmen, træthed, spasticitet, Det er vigtigt at placere seksuelle problemer som et fælles anliggende mellem patienten svage muskler, rysten i krop eller hænder, manglende opmærksomhed og koncentration og partneren – og ikke et personligt problem kun for patienten.
og ændringer i sanser, der direkte påvirker kønsorganerne.
• Injektioner og selv-injektioner i penis.
forbundet med MS, der
indirekte forårsager
seksuelle problemer hos
Træthed og svaghed
Spasticitet kan forårsage
• Penisproteser: Halvstive (kirurgisk implanterede og kan indebære væsentlige komplikationer) eller oppustelige (via pumpning eller væske).
spasmer (ufrivillige muskelbevægelser) i benene og gøre det vanskeligt at skifte til en behagelig stilling under sex.
Når det drejer sig om kvinder er problemerne, der kræver behandling, tørhed og vaginal
forsnævring:

Smerte kan forhindre oplevelsen af velbehag under sex.
Problemer, forårsaget af problemer med blæren eller tarmen kan skabe
• Den enkleste metode til at modvirke vaginal tørhed er at bruge rigelige mængder vandopløselige smøremidler. Hvis tørheden varer ved, selv ved brug af et smøremiddel,
kan det være nødvendigt at bruge en større mængde.
Hvor Hyppigt forekommer de?
Det er observeret, at seksuel dysfunktion forekommer hos ca. 43-63 % af patienter
med MS.

beHAndlinger
Der er forskellige behandlinger mod seksuel dysfunktion. Din læge vil fastlægge, om der er nogen, der passer til dine behov.
Når det drejer sig om mænd, kan erektil dysfunktion behandles med:
• Orale medikamenter: Der afslapper den glatte muskulatur i penis og hjælper med at opretholde en erektion. Disse omfatter tadalafil, sildenafil og vardenafil.
www.levmedms.dk
Solutions with you in mind

Source: http://www.levmedms.dk/wp-content/files_flutter/134191872311.Sexualproblems.pdf

varsal.com.cn

C l i n i c a l C a r e / E d u c a t i o n / N u t r i t i o n O R I G I N A L Oral Treatment With ␣ -Lipoic Acid Improves Symptomatic Diabetic Polyneuropathy The SYDNEY 2 trial AN ZIEGLER, MD, FRCPE ULLRICH MUNZEL, PHD LEXANDER AMETOV, MD NIKOLAI YAKHNO, MD A tleastoneoffourdiabeticpatients LEXEY BARINOV, MD ITAMAR RAZ, MD ETER J. DYCK, MD MARIA NOVOSADOVA,

cylab.info

Accred Qual Assur (2003) 8:179–183DOI 10.1007/s00769-003-0609-9 D. Brynn Hibbert Abstract An Australian case study Keywords Forensic science · Received: 23 October 2002Accepted: 17 February 2003of abuse were acquitted on appealbecause of shortcomings in the prosecution’s case that establishedthe identity of the material seized. The need to have proper standard operating procedures t

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf