Microsoft word - 2 juni 2011al, allegrakwartet

Programma
Kamermuziek
2 juni 2011, 12.30 uur

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 7,- | Vrienden gratis
A L L E G R A K W A R T E T
Rosanne Philippens | viool
Nadia Frissen | viool
Hannah Strijbos | altviool
Lidy Blijdorp | cello
Kwartet no. 62 in C major,
ook bekend als op. 76, no. 3 (Kaiser)
• allegro • poco adagio; cantabile • menuetto. allegro • finale. presto P a u z e

J. Brahms
Strijkkwartet opus 51 no. 1
• allegro • string romanze • allegretto molto,un poco piu Het Allegrakwartet is in januari 2005 ontstaan uit de strijkersgroep
De Fancy Fiddlers, een club jeugdige strijkers onder leiding van
Coosje Wijzenbeek. In april 2005 won het kwartet de tweede prijs
op het internationale Charles Hennenconcours in Heerlen. Van
maart 2006 tot mei 2010 studeerde het kwartet bij de Nederlandse
Strijkkwartet Academie.
Naast lessen van Stefan Metz, de oprichter en directeur van de
NSKA, kreeg het kwartet masterclasses van leden van
gerenommeerde kwartetten, zoals Richard Young (Vermeer
Quartett), Isabel Charisius (Alban Berg Quartett), Thomas Brandis
(Brandis Quartett) en anderen.
In augustus 2006 concerteerde het viertal op het Grachtenfestival te
Amsterdam. Begin april 2007 volgde het kwartet een masterclass
van de Deense violist Nicolaj Znaider in het kader van de Haagse
Muziekdriedaagse 2007. In januari 2008 kregen ze een masterclass
van het Tacaks kwartet in het Concertgebouw in Amsterdam.
Het Allegra kwartet geeft regelmatig uitvoeringen, zowel in
Nederland als in Duitsland, Frankrijk en Italië.

Rosanne Philippens
begon op driejarige leeftijd met viool spelen
aan de Amstelveense Muziekschool bij Anneke Schilt. Op haar elfde
ging ze naar Coosje Wijzenbeek en een jaar later werd ze toegelaten
in de Jong Talent Klas aan het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag, waar ze in 2009 haar bachelor haalde met onderscheiding.
In 2009 werd Rosanne de winnares van het Oskar Backconcours.
Daarnaast kreeg zij bij dit concours de prijs voor de beste vertolking
van de Nederlandse compositie en, samen met haar pianist Yuri van
Nieuwkerk, de prijs voor het beste duo.
Rosanne volgde lessen en masterclasses van Anner Bijlsma, Herman
Krebbers, Nikolaj Znaider, Guiliano Carmignola en Maurizio Fuks.
Zomerursussen heeft ze gevolgd in Zwitserland (onder meer
Margess International) en aan het Chigiana Instituut te Siena (Italië).
Rosanne bespeelt een Landolfi viool uit Milaan (1750), haar ter
beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Nadia Frissen begon met vioolspelen aan de muziekschool te
Brunssum bij Simone van Gladbeek. Daarna vervolgde ze haar
vioollessen bij Mathias Amkreutz. Op haar 14e werd ze toegelaten
tot de afdeling Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag bij pedagoge Coosje Wijzenbeek. Vanaf september 2005
studeerde Nadia bij Theodora Geraets aan het Haagse Conser-
vatorium. Vanaf september 2007 zette ze haar vioolstudie voort bij
Ilona Sie Dhian Ho, bij wie ze in 2010 haar bachelor haalde.
Nadia heeft meerdere keren deelgenomen aan verschillende
kamermuziekcursussen zoals het 'Orlando Festival' en 'Austrian
Master Classes', waar ze in 2004 als beste deelnemer werd
uitgekozen om te concerteren in Italië (Verona) en Duitsland.
Nadia volgde masterclasses bij onder andere Wouter Vossen, David
Früwirth, Mauricio Fuks, Philippe Graffin en Thomas Brandis.
Nadia bespeelt een Joseph en Antonio Gagliano viool uit 1772.
Hannah Strijbos begon met vioolspelen op haar 8ste en kreeg
vanaf haar 9de tot haar 18de jaar les van Coosje Wijzenbeek. Op
haar 12e werd ze toegelaten tot de Jong Talent klas van het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Vanaf haar 18e studeerde
ze altviool bij Marjolein Dispa aan het Conservatorium van
Amsterdam. In 2009/2010 studeerde ze een jaar aan het Conser-
vatoire Súperieur in Parijs tijdens een Erasmusuitwisseling.
Ze nam deel aan verschillende internationale cursussen, onder
andere: Stringtime Goch (Duitsland), Ftan (Zwitserland) en
Budapest (Hongarije). Hannah volgde masterclasses bij Nobuko
Imai, Garth Knox, Ervin Schiffer, Anner Bijlsma en Jurgen
Kussmaul en anderen. Hannah behaalde verschillende prijzen, zoals
bij de Iordens Viooldagen en het Prinses Christina concours. Als
soliste heeft Hannah verschillende concerten gegeven, onder meer
bij 'Uitgast' in Lelystad.
Hannah bespeelt een Cuypers viool uit Den Haag (1776), haar ter
beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Lidy Blijdorp
begon met cellospelen toen ze 6 jaar oud was. Met
11 jaar werd ze toegelaten tot de afdeling Jong Talent van het
Conservatorium in Den Haag bij Monique Bartels. In februari 2007
deed ze met succes toelatingsexamen bij het Conservatoire National
Súperieur in Parijs, waar ze sinds september 2007 studeert in de klas
van Michel Strauss. In 2008 behaalde ze haar bachelor-examen in
Den Haag met onderscheiding. In 2010 studeerde Lidy aan de
universiteit van Michigan bij Richard Aaron in een uitwisseling
met Parijs.
Lidy volgde masterclasses bij Pieter Wispelweij, Dmitri
Ferschtman, Vladimir Perlin en anderen. Lidy behaalde meerdere
prijzen, onder meer bij het Prinses Christina Concours en de
Stichting Jong Muziektalent Nederland. Zij geeft regelmatig
soloconcerten.
Lidy bespeelt een Antoniazzi cello uit Milaan (1890), haar ter
beschikking gesteld door het Nationaal Instrumentenfonds.
S t i c h t i n g V r i e n d e n K a m e r m u z i e k ’ s - H e r t o g e n b o s c h
U wordt Vriend voor € 80,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 45,-.
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062, Rabo 11.62.41.608
Meer informatie: [email protected] en www.kamermuziekshertogenbosch.nl
D e r o z e n z i j n a a n g e b o d e n d o o r B l o e m s i e r k u n s t P . v a n P r o o i j e n H i n t h a m e r s t r a a t 2 0 2 ’ s - H e r t o g e n b o s c h

Source: http://www.kamermuziekshertogenbosch.nl/2%20juni%202011AL,%20allegrakwartet.pdf

5wenz.indd

T h e n e w e n g l a n d j o u r n a l o f m e d i c i n eRichard P. Wenzel, M.D., and Alpha A. Fowler III, M.D. This Journal feature begins with a case vignette highlighting a common clinical problem. Evidence supporting various strategies is then presented, followed by a review of formal guidelines, when they exist. The article ends with the authors’ clinical recommendations.

0241_kds_nr_4_msds_nl

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming · 1.1 Productidentificatie · Handelsnaam: KDS NR 4 · Artikelnummer: 0241 · 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik · Gebruiksgebied SU3 Industrieel gebruik: Gebruik van stof

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf