Microsoft powerpoint - a-kursus urologi kontrast 2013 - noter.ppt [kompatibilitetstilstand]

Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til Kontraststoffer
Forskel i røntgen-attenuation fra en voxel til en nabo-voxel høj attenuation (eks. mange iodatomer)høj vandopløselighed Bindes ikke til protein, cellevægge m.m.
Ikke gennem cellevægge eller blod/hjerne Diffunderer frit gennem alle andre kapillærer til extracellulærrummet (3 liter + 12 liter) Moderate
•Senreaktioner (> 1 time efter kontrast) 30 mg Prednisolon p.o. 12 timer og 6 timer Kreatininstigning > 25% eller 44µmol/l – uden anden forklaring – inden for 3 døgn ≈ 5% ved normal nyrefunktion10-30% ved nedsat nyrefunktion Stiger eksponentielt ved kreatinin > 106 µmol/l Diabetes! proteinuri
Kontrastmængde
Uræmi hos færre end 5 % med ↓ nyrefunktion Kontrast-osmolaritet (”iso” også toxisk) DehydreringHøj alderSamtidig indgift af andre nyretoxiske stofferDirekte indgift i nyrearterier (a-grafi over nyrearterie-niveau) Jodholdig røntgenkontraststof og nefropatiUlf Nyman m.fl.
Mand, 70 år, 70 kg, diabetes, se-kreat = 200 Risiko for dialysekrævende nefropati < 5% 30 g Iod svarer til 130 ml kontrast 240mgI/ml Risiko for dialysekrævende nefropati = 2%(ikke diabetes: 0,3%) Non-ionisk dimer, iso-osmolær (Visipaque) Non-ionisk dimer, iso-osmolær (Visipaque) Acta Radiol. 2008 Jul;49(6):646-57 Visipapue formentlig bedre hos diabetikere med nedsat nyrefunktion – arteriografi (KAG) Non-ionisk dimer, iso-osmolær (Visipaque) Take home messages
Normal kreatinin-clearance: Ingen problemer Nedsat clearance: Nedsæt kontrastmængde Nedsat clearance: Stop nefrotoksisk medicin nedsat nyrefunktion – i.v. administration 4 x hyppigere senreaktioner – alvorligere Diuretika (spec. loop): Øget nefrotoksisitet Kontrastnefropati ⇒ Metformin-ophobning Normal nyrefunktion (eGFR>60 ml/min/1.73m2): eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2: Ingen specielle forholdsregler Ingen problemer:Giv kontrast og fortsæt med metformin i.v.: eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m2: ingen forholdsregler http://ski-nephrology.org/resources/gfr-calculator Lav undersøgelsen tidligst efter 48 timer Lav undersøgelsen tidligst efter 48 timer Abnorm nyrefunktion og akut undersøgelse: og jodholdigt kontraststor bør undgås.
Overvej fordele og ulemper nøjeEfter evt. kontrastindgift:Hydrering og nøje observation Ganske lidt kontrast (”clearance-regler”) Ved tidligere svære kontraststofreaktioner: Mere nyretoksisk end lavosmolær kontrast Ulf Nyman et al.: Jodholdig røntgenkontraststof og nefropati. Skøn
over kreatinin-clearance giver bedre vurdering af nyrefunktion og
dosis.
Ugeskr Læger 2004; 2566-72
Henrik Thomsen, Finn Rasmussen: Kontraststoffer, del af
”VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER”.
H.S. Thomsen, S.K. Morcos, B.J. Barrett: Contrast-Induced
http://www.drs.dk/guidelines/rtg/procedure.htm Nephropathy: The Wheel Has Turned 360 Degrees. Acta Radiol.
2008 Jul;49(6):646-57
http://www.esur.org/Contrast-media.51.0.html(flere kontrast-relevante guidelines) Henrik S. Thomsen et al., ESUR: Gadolinium-containing contrast
media for radiographic examinations: a position paper.
Eur Radiol
Henrik S. Thomsen et al., ESUR: Management of acute adverse
reactions to contrast media. Eur Radiol 2004; 14:476-81

Source: http://drs.dk/Urogenital%20radiologi/A-kursus%20urologi%20kontrast%202013%20-%20noter%20bw.pdf

Microsoft word - 2008 senior questions round 1.doc

2008 Senior Questions Round 1 One-on-One Questions 1. (Chair 1): What were horses of the quarter type called before 1938? Ans. “steeldust” Evans, 26 2. (Chair 2): The domestic horse belongs to what species? Ans. Equus Caballus 3. (Chair 3): Considered by many to be the greatest harness horse of all time this Standardbred held the pacing record for 35 years. Name him.

New 3 series (f30)

BMW U.S. Press Information For release: July 9, 2013 6:00pm EDT/3:00pm PDT Contact: Matthew Russell BMW Product & Technology Communications Manager (201) 307-3783 David J. Buchko BMW Advanced Powertrain & Heritage Communications (201) 307-3709 Julian Arguelles BMW Product & Technology Communications (201) 307-3755 The BMW i3 The Ultimate Driving Machine in a new era of

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf