Protokoll skolråd 101005


Protokoll Lindeborgsskolans skolråd 101005
Närvarande:
Cecilia Bengtsson, G6, Jörgen Linfeldt, I9b, Patrik Johnsson, 3c
Jessica Svensson, 3d, Hamid Rezaie, I8,Eva Ljungkvist, A1-2
Mette Allegra, 4c, Martin Skjold, B1, George Nielsen, G9, Sofia Erdelyi, I7
Richard Svensson, åk 2,Gunilla Svensson, H7, Christina Widen, E7,
Karl-Axel Bengtsson, rektor, Lars Bäckgren, bitr rektor
Ordföranden hälsar alla välkomna

o deltagarna presenterade sig med namn och vilken klass de representerade • Aktuellt på skolan

Rektor informerar om:
o skolans nuvarande organisation med förskola, F-5 och åk 6-9 o att bitr rektor Francesca Eklund slutade den 30 september, tjänsten kommer att tillsättas snarast med ett vikariat fram till och med 110630. o ny ledningsorganisation för skolorna och förskolorna planeras i SDF o olika satsningar på IT och datorer. En ansökan till ett projekt om elevdatorer för åk 6 och åk 7 har lämnats in till Malmö Stad. Trådlöst nätverk kommer att finnas på hela skolan inom kort. Utökat antalet datorer till skolans personal, idag finns mellan 6 eller 8 datorer per arbetslag. Satsningar har gjorts på Smartboards inom årskurserna 1-5. o Skolinspektionen gör inspektion på skolan i november – december 2010 Diskussion om vattenbehållare där eleverna hämtar vatten i sin egen flaska. o Rektor ska anmäla intresse för detta! • Uppdatering av Likabehandlingsplanen

o Rektor hade bett representanterna i föräldrarådet komma in med sina synpunkter på Likabehandlingsplanen. Beslutades nu att detta kan göras innan nästa Skolråd den 9/11 o Synpunkter på ordningsreglerna likaså, lämnas in före nästa möte 9/11. • Ärende från föräldraråden

ƒ kameror utomhus runt skolan, ett beslut som ligger på SDF Hyllie ƒ cyklar som förstörs eller stjäls från skolans cykelparkering ƒ nattvandrare, det finns några föräldrar som på eget initiativ går ut i området kvällar under helgerna. Rektor meddelar att skolan kan ställa upp med lokal och hjälp med information ut i området, hjälper gärna till att försöka starta upp en ny omgång nattvandrare. ƒ ”fritidsgård” som en förälder skickat ut intresseförfrågan om till skolans elever 6-9. Alla närvarande upplevde behovet av samlingsplatser för ungdomar på Lindeborgsområdet som stort. Rektor informerade om skolans ambition att försöka få i ordning en källarlokal i skolan med föreningsstyrda aktiviteter riktade mot årskurserna 6-9. Aktuella aktiviteter är just nu schack, tjejgrupper, ev. dart och filmvisning. ƒ hur ökar vi antalet föräldrar som kommer till föräldramöten, föräldraråd och andra arrangemang med föräldrar? Föreslogs att någon som redan är engagerad i föräldramöten, eller en skolledare, kommer och pratar om detta på föräldramöten. ƒ de satsningar som görs inom stadsdelen på stadsdelens olika områden, upplevs att Lindeborgsområdet glöms bort. ƒ Elevens Val för årskurserna 1-5 och 6-9, elever och föräldrar saknar möjligheten att välja läxhjälp i åk 6-9. ƒ håltimmar för elever när lärare är sjuka. Rektor påtalar att det är vår ambition att sätta in vikarier. Om inte vikarie finns att tillgå, gäller gärna praktisk estetiska ämnen som slöjd, musik mm. försöker man lösa problemet inom arbetslaget eller på skolan. ƒ skolsköterskans arbetsuppgifter efterfrågades. Rektor informerade om att skolsköterskan ska arbeta förebyggande inom elevhälsan men har också tider för öppen mottagning. Sjukvårdsärenden skickas vidare till sjukvården, vårdcentralen som ligger precis intill skolan. ƒ maten tog slut när det var kycklingklubbor! Rektor informerade om att det förhoppningsvis var en engångsföreteelse. Matvakterna ska hjälpa till och hålla ordning även eleverna står i matkön. ƒ priser för skolfoto ansågs dyra. Ny upphandling ska göras och då ƒ placeringen av NO lärarnas arbetsrum innebär att lärare behöver gå igenom klassrum för att komma till sitt ”arbetsrum”, elever och lärare tycker att det är ett störande moment. Rektor vill titta över problemet. ƒ att bjuda in informatör om internetanvändande för barn, föräldrar • Nästa skolråd är den 9 november kl. 18.30

Punkter på dagordningen:
o Likabehandlingsplanen o Skolans regler F-5 och 6-9 2010-10-05/Lars Bäckgren

Source: http://www.xn--malm-8qa.se/download/18.781896bd12b17644785800018975/Protokoll+Skolr%C3%A5d+101005.pdf

Microsoft word - d_erbrechen.doc

imovet bg labor laupeneck Informationen und Dokumentationen für Tierärzte ERBRECHEN DEFINITION Erbrechen (E) ist ein aktives reflektorisches Hervorwürgen von Mageninhalt, das einer Unruhephase, Speicheln, Belecken der Lippen und gelegentlich auch Lautäusserungen (Katze!) folgt. (Regurgitieren ist ein passiver Auswurf von Ösophagusinhalt; Kopf wird tief gehalten, neutral

Microsoft word - 2012 summer reading 3-4.docx

Summer Reading List Grades 3 and 4 Annie Glover is Not a Tree Lover. By Darleen Bailey Beard. 2009. Fourth grader Annie is torn between supporting her “tree hugging” grandmother who is trying to save a historic tree and her desire for the new community swimming pool which would mean cutting down the tree. Captain Raptor and the Moon Mystery. By Patrick O’Brien. 2005. When somet

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf