Vitatornet.se

Fastställande av röstlängd Samtliga närvarande är medlemmar i Sverok-föreningen, och namnges enligt sidan 3. Samtliga närvarande ansåg att mötet är behörigt. Samtliga närvarande ansåg att det räcker med enkel majoritet. Val av mötesordförande Mötet valde att sittande ordförande (Pär Caesar) ska fortsätta som mötesordförande. Val av mötessekreterare Mötet valde att sittande sekreterare (Robin Bergmark) ska fortsätta som mötessekreterare. Val av rösträknare Mötet valde Arvid Fransson och Jolin Klargård till rösträknare. Val av justerare Mötet valde Elin Sigvardsson och Alexandra Dahlberg till justerare. Då alla närvarande har rösträtt så ströks denna punkt. Fastställande av dagordning Det bestämdes att dagordningen var bra, med undantag på att Pär Caesar (möteskallande) har missat och skrivit fel på dagordningen. Mellan nuvarande punkt 3.a och 3.b ska det in en punkt som tar upp val av sekreterare samt att punkt 3.c ska ändras till val av 2 ledamöteter. Val av ordförande Valberedningen föreslog Pär Caesar till ordförande, inga andra förslag lämnades in och därför valdes Pär Caesar till ordförande. Val av sekreterare Valberedningen föreslog Robin Bergmark till sekreterare, inga andra förslag lämnades in och därför valdes Robin Bergmark till ordförande. Val av kassör Valberedningen föreslog Elin Sigvardsson till kassör, inga andra förslag lämnades in och därför valdes Elin Sigvardsson till kassör. Val av 2 st. ledamöter Valberedningen föreslog enbart Frida Sjölin, Arvid Fransson lämnades även som förslag. Båda dessa valdes in som ”ledamot 1” Frida Sjölin och ”ledamot 2” Arvid Fransson. Val av 2 st. valberedare Valberedningen föreslog Yasmin Ben Said och Linn Ericsson till valberedare, inga andra förslag lämnades in och därför valdes dom. Pär Caesar tog upp frågan om firmatecknare samt fullmakter. Mötet valde att kassören ska vara firmatecknare. Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i föreningens namn. Årsmötet beslutade att välja följande till firmatecknare Firmatecknarens namn: Elin Sigvardsson Personnummer: 860315-XXXX Adress: Sturegatan 9A Postnummer: 61432 Ort: Söderköping Frågan om fullmakt togs även upp och mötet beslutade att fullmaktsinnehavarna
har rätt att hämta ta ut pengar från kontot var och en för sig. Mötet beslutade att
kassör (Elin Sigvardsson) och ordförande (Pär Caesar) ska vara
fullmaktsinnehavare.
Fullmaktsinnehavarens namn: Elin Sigvardsson
Personnummer: 860315-XXXX
Adress: Sturegatan 9A
Postnummer: 61432 Ort: Söderköping
Fullmaktsinnehavarens namn: Pär Caesar
Personnummer: 810227-XXXX
Adress: Sturegatan 9A
Postnummer: 61432 Ort: Söderköping
______________________ ___________________________ ______________________ ___________________________ Närvarolista samt rösträtt

Robin Bergmark

Source: http://www.vitatornet.se/sverok/protokoll/extra_arsmote/051105.pdf

Microsoft word - on einstein and the axiom of special relativity.doc

On Einstein and the Axiom of Special Relativity Roger J.Anderton [email protected] Looking at articles by Claes Johnson on Special Relativity (SR) in the way that he treats the subject. Different people have had different perspectives on SR. He starts off [1]: It is well known the Einstein did not do well in mathematics in school, and thus we may expect that Einstein is one

Nutritional interventions in the treatment and in the prevention of the athletic amenorrhea

Disponível no site Nutrição Ativa (www.nutricaoativa.com.br) Accepted for publication in January of 2007. Referenciar as: MOREIRA, Thaís Rodrigues; PRASS, Francine Sarturi; VARGAS, Camila Lehnhart; SILVA, Sabrina Vieira da. Nutritional interventions in the treatment and in the prevention of the athletic amenorrhea. The FIEP Bulletin, Foz do Iguaçu, 2007. NUTRITIONAL INTERVENTIONS IN

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf