Microsoft word - folder schimmelinfectie 03-2002.doc

INFOFOLDER
SCHIMMELINFECTIE
Het behandelen en voorkómen van een
schimmelinfecties eerder een kans krijgen. Verder schimmelinfectie
heeft een dier met een beschadigde huid een hogere kans schimmelinfectie op te lopen. Zelfs Wat is een schimmelinfectie?
één vlooienbeet kan voldoende zijn om schimmelsporen de kans te geven zich op de huid schimmel wordt veroorzaakt door dermatofyten Schimmelsporen kunnen buiten het dier nog (huidschimmels die keratine aantasten) die zich vermenigvuldigen door het vormen van sporen. Er zijn verschillende soorten schimmels, maar de Naast direct contact met herkenbare bronnen, is er meest voorkomende schimmel bij de kat is de een veel belangrijker, niet direct herkenbare bron, de "drager". Dit is een dier dat klinisch geen Een schimmelinfectie blijft beperkt tot het afwijkingen vertoont, maar wel infectueus bovenste laagje van de huid en hoornlaag. De materiaal herbergt in de vacht. Het in de literatuur schimmels leven op keratine van de huid, de haren opgegeven percentage van Microsporum Canis bij schimmelinfectie is gemiddeld twee tot drie weken, maar dit kan ook uitlopen naar zes weken. Klinisch beeld / diagnose
Overdracht van een schimmelinfectie vindt plaats van dier naar mens en dier, via direct contact met De klinische uitingsvormen van schimmelinfectie infectueus materiaal in de vorm van sporen en zijn uiterst variabel. Alleen op grond van het klinisch aspect kan de diagnose dan ook niet schimmeldraden). Het infectueuze materiaal worden gesteld. De klassieke ringwormlaesie wordt aangetroffen in huidschilfers en haren die (beschadiging), ronde, zich uitbreidende (rode) op dieren of in het leefmilieu aanwezig kunnen plekken met haarverlies en schilfering, wordt zijn, zoals op borstels, kammen, manden, slechts incidenteel waargenomen. Er kan ook gordijnen en de grond. Enkele vormen van sprake zijn van enkel wat afgebroken haren of een enkel ruw plekje bij de oren en/of op andere dunner behaarde lichaamsdelen, zoals kop en poten, een patroon van kleine zwarte puntjes in De indruk bestaat dat jonge dieren gevoeliger zijn het oor, een dunne zwarte lijn langs de rand van voor schimmelinfecties dan volwassen dieren. Het is vaak een wisselwerking tussen de infectiedruk veroorzaakt meestal geen jeuk en het dier is er en de weerstand van de kat. Een natuurlijke resistentie wordt ook beïnvloed door de geslachtsrijpheid, de voedingstoestand en het al of Eén van de hulpmiddelen bij de diagnostiek is de niet aanwezig zijn van andere aandoeningen. Ook Woodse lamp, een ultraviolet lamp met een nikkel het toepassen van bepaalde geneesmiddelen kan of kobalt filter. Voor het onderzoek moet het dier het immuunsysteem zodanig beïnvloeden dat in een verduisterde ruimte worden geplaatst. Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting. Echter, 65% van Microsporum Canis infecties Zorg er voor dat er geen mensen meer op bezoek komen tijdens deze besmettelijke periode. Ga zelf negatieve Woodse lamp hierbij zegt niets. ook niet ergens op bezoek, ook niet naar een Vals positieve fluorescentie kan optreden doordat er resten van medicamenten op de huid en/of de Het spreekt natuurlijk voor zich dat er in deze vacht zijn achtergebleven, zoals jodium of periode al helemaal geen katten geshowd kunnen jodiumhoudende shampoos, zepen, crèmes en verschijnselen hebben). Er mogen geen dekkingen worden gegeven en geen kittens/katten worden De diagnose is alleen te stellen met behulp van een schimmelkweek of als er tijdens een microscopisch onderzoek sporen te zien zijn rond Stappenplan
de haren. De schimmelkweek is de enige betrouwbare methode om schimmel uit te sluiten. Benodigdheden
Om een schimmelinfectie vast te kunnen stellen, is het van het grootste belang zorgvuldig materiaal te selecteren voor microscopisch onderzoek en schimmelkweek. In principe komen haren, nagels Het is praktisch een soort sluis te creëren en huidschilfers hiervoor in aanmerking. De waarin men zich kan verkleden alvorens de dierenarts zal hiervoor met een pincet haren besmette ruimte binnen te gaan en waar men Een andere methode om haren te verkrijgen, is met een steriele tandenborstel de vacht te Een natte dweil met ontsmettingsmiddel voor borstelen (MacKenzie methode). Met name voor het identificeren van dragers is dit een uitstekende Een emmer water met ontsmettingsmiddel en manier om infectueus materiaal te verzamelen. een emmer met schoon water in verband met het naspoelen van eet- en drinkbakjes. Een pathologische schimmel groeit vaak binnen Voldoende (hand)doeken om de katten en de tien dagen, maar als een dier wordt behandeld met anti-schimmelmiddelen, kan het langer duren. Ook als de kweekomstandigheden niet helemaal gunstig zijn, hoeft het niet binnen tien dagen tot schimmelkweek altijd minstens drie weken staan voordat de uitslag definitief als negatief mag ontsmetten is of die goed in de kookwas kan. Laarzen of schoenen die zich gemakkelijk Mijn kat heeft schimmel. Wat nu?
laten ontsmetten. Een haarkapje van plastic of katoen. Voldoende vuilniszakken en stofzakken voor schimmelinfectie af te komen, is de aanpak. De aanpak kan worden onderscheiden in de volgende Kennels, met hierover een vuilniszak of een doek, om de katten van en naar de badkamer in te vervoeren. Voorzorgmaatregelen
Een kinderbadje of wastafel om de katten in te wassen. Informeer iedereen waarmee men zelf of de katten de laatste drie weken contact hebben gehad. Dus Schoonmaken van het tijdelijke
ook de buren, en dat zijn er heel wat als de katten kattenverblijf
vrij rondlopen. Denk ook aan kinderen en andere (huis)dieren. Een schimmelinfectie kan iedereen Begin met het ontsmetten van de ruimte(n) waar de katten zullen moeten verblijven totdat ze schimmelvrij zijn. Kies een ruimte uit die gemakkelijk te ontsmetten is. Haal alle losse Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting. stoffen (gordijnen, kleedjes etc.) uit deze ruimte wat extra vet is toegevoegd ter verhoging van en stop ze in de wasmachine (hoofdwas). Doe in de absorptie, worden gegeven. Het mag niet het laatste spoelwater 60cc Neosabenyl of een aan zwangere poezen worden gegeven, omdat ander ontsmettingsmiddel. Breng als het even kan deze stoffen niet meer terug in de ontsmette ruimte. Haal alle andere overbodige spullen uit het risico op een lever- en/of zenuwstelselstoornis kattenverblijf en ontsmet ze. Ontsmet alle die dodelijk kan zijn. Het middel heeft tevens voorwerpen die in het kattenverblijf blijven. Leg een nadelig effect op de fertiliteit van voldoende schone, gedesinfecteerde doeken, dekkaters. Er kunnen bijwerkingen optreden, dozen met kranten, mandjes of kussentjes neer. Zet ontsmette en schoongemaakte drink- en leukopenie (vermindering van het aantal witte kattenbakken neer met steentjes uit een nieuwe, nog ongeopende zak. De geopende zak kan beter (leverschade), dorre vacht en gewichtverlies. Zorg dat alles dat uit het kattenverblijf komt, alleen in een dichte vuilniszak (aan de buitenkant Nizoral (Ketoconazole). Dit middel mag ook niet aan zwangere poezen en jonge kittens worden gegeven. De bijwerkingen zijn Behandeling van de katten
dezelfde als bij Griseofulvine. Trisporal (Itraconazole). In België is dit Over het algemeen wordt aangeraden alle katten te scheren om sporen in de vacht te verwijderen en omdat de uitwendige ontsmettingmiddelen dan beter de huid bereiken. Anderen spreken dit weer geneesmiddel en is nu in ontwikkeling voor gedeeltelijk tegen: de kat zou minder weerstand dieren. Het middel is dus nog niet officieel hebben tegen sporen uit de omgeving; het risico dat de huid wordt beschadigd, zowel door scheren als door andere katten, is aanwezig. De sporen humaan preparaat in tabletvorm. Er kunnen wat bijwerkingen zijn, zoals vermagering en beschadigingen te ontwikkelen. Eén en ander is leveraandoeningen, maar het middel is over natuurlijk mede afhankelijk van het soort vacht Griseofulvine. Trisporal kan ook aan zwangere dieren worden gegeven. Het beste is de katten die schimmel hebben, te scheiden van de katten die het niet hebben. In Eind 2000 kwam er in Israël, tijdens een afwachting van de uitslag van de schimmelkweek onderzoek gedaan onder honden en katten, "bij is het verstandig alvast te beginnen met de katten toeval" achter dat Lufenuron, het actieve waarvan het zeker is of waarvan men vermoedt dat ze schimmel hebben, apart te houden. schimmelinfecties. Een rapport, gepubliceerd in Bij twijfel of de kat wel schimmel heeft, is het het Journal of the American Veterinary Medical niet nodig direct met inwendige medicijnen te Association, geeft aan dat Program, een middel tegen vlooien, effectief werkt tegen schimmelinfecties. Er zijn nog geen echte Behandel de katten zowel inwendig als uitwendig richtlijnen voor dosering, de in de studie gebruikte dosering is wat hoger dan die normaal voor kattenrennen, auto etc. Er zijn verschillende vlooienbestrijding wordt geadviseerd, maar in 95% van de gevallen zou de genezing binnen twee weken zijn bereikt. Program is verkrijgbaar bij de dierenarts. Griseofulvine. Dit middel is in tabletvorm in de handel en moet na de maaltijd, waaraan Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting. met een paar liter van het ontsmettingsmiddel en warm water, zet daarna de kat erin. Met een Mycophyt. Dit middel is vrijgegeven voor washandje of spons moet de kat dan helemaal gebruik bij katten. Mycophyt mag ook worden door en door nat worden gemaakt. Vergeet ook de oren niet. Doe vooral voorzichtig bij de snuit, laat kittens. Katten moeten hiermee om de vijf het water niet in de ogen, neus of bek komen. Niet dagen worden gewassen. Omdat men kittens jonger dan drie maanden en zwangere poezen ontsmette ruimte. Een paar katten kan men met hetzelfde water ontsmetten. Hierna zonodig gescheiden (in quarantaine) van de andere schimmelplekjes zijn, kunnen deze in overleg met de dierenarts extra behandeld worden met een quarantaineregels op, anders is het heel moeilijk van de schimmelinfectie af te komen en bestaat het risico dat er helemaal opnieuw moet worden begonnen. Schoonmaken van het huis
Imaverol. Verschillende fokkers vinden dit middel niet prettig voor de vacht van de kat Wanneer alle katten gewassen zijn en apart zitten, kan de rest van het huis worden behandeld. vrijgegeven voor gebruik bij katten en mag Ruimte na ruimte schoonmaken, ontsmetten en niet worden gebruikt voor zwangere poezen en jonge kittens. Wassen om de vijf dagen. Veel en goed stofzuigen is belangrijk om zoveel mogelijk alle haren en huidschilfers met Nizoral gel. Hiermee kan men de kat om de schimmelsporen te verwijderen. Steeds een drie dagen wassen. De gel moet wel minstens schone stofzuigerzak gebruiken. De stofzuiger drie minuten intrekken voor ze kan worden ook regelmatig geopend in de uit te roken ruimte uitgespoeld (eventueel niet helemaal volledig uitspoelen). Voor de vacht is dit een prettig middel. Pas nadat het materiaal (haren, huidschilfers, nagels) is geselecteerd voor de kweek, kan Clineafarmkaarsen (kosten: ongeveer f 30,-- Wat voor middel ook gebruikt wordt, zorg dat de per stuk). 1 kaars is voldoende voor ongeveer gebruiksaanwijzingen altijd precies worden 50 kubieke meter. De Clineafarmkaarsen zijn opgevolgd en dat de kat door en door nat wordt over het algemeen niet te koop in Nederland, gemaakt tot op de huid. Het ontsmettingsmiddel wel in België. Clineafarmkaarsen voor de moet de kans hebben om in de huid te trekken. Hierna niet uitspoelen, maar droogdeppen of afgeleide producten. De katten mogen hierbij eventueel droogföhnen (laat het niet te heet wel in de kamer worden gelaten tijdens het worden). In principe is het beter de kat op te laten uitroken. Sommige katten gaan er een beetje drogen voordat hij zichzelf likt. Mocht de kat toch van kwijlen, maar verder hebben ze er geen iets oplikken, dan kan dat misselijkheid veroorzaken. Een speciale kraag die via de dierenarts te verkrijgen is, kan helpen het likken te Formaldehyde. Ze zijn goedkoper (ongeveer 3 voor f 10,--), maar de brandlucht blijft nog dagen hangen en het stinkt ontzettend. Tijdens het uitroken de katten nooit in de kamer laten! Het uitroken moet in eerste instantie in alle ontsmettingsmiddel. Vul het badje of de wastafel ruimten gebeuren en verder liefst iedere week in Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting. de ruimte(n) waar de katten komen of zijn. Na een Voorkom dat de katten zonder schimmel toch nog aantal weken kan men ook het gehele huis nog wanneer u bij de katten met schimmel komt en Zorg ervoor dat alle openingen goed worden vooral wanneer u er weer weggaat. Loop nooit afgeplakt met breed plakband (vooral kieren van even met "besmette" kleding en/of schoenen door deuren, ramen, luchtroosters, cv-buizen, afvoeren het huis. Draag de speciale kleding altijd en etc. tijdelijk dicht plakken). Zet alle kasten en uitsluitend in de besmette ruimte. Omkleden voor laden open! Zet de rookkaars aan (wanneer ze op verblijf elders in het huis. Handen afspoelen in de Formaldehyde basis is, nooit mens of dier in de emmer met ontsmettingsmiddel. Na de verzorging kamer laten tijdens het uitroken). Plak hierna ook de handen goed wassen met (Unicura) zeep en de de deur dicht waar u bent uitgegaan (met het handen invetten ter voorkoming van kloven. dichtplakken van alle kieren ontstaat een optimale rookontwikkeling). Na ongeveer zes uur kunnen Wanneer men zich consequent aan deze strenge de ramen worden opengezet om de ruimte te regels houdt, is het nog wel een kwestie van hard luchten. Zorg dat de ruimte hierna goed verwarmd werken, maar de kans dat men dan in een aantal wordt en let op dat het er niet kan tochten. weken van de infectie af is, is een stuk groter. Het uitroken geeft letterlijk véél rook. Het is dus raadzaam van tevoren even de brandweer en de Hertesten
buren te waarschuwen om door te geven wat men aan het doen is. Na de volledige behandeling die ongeveer vier tot zes weken duurt, wordt er gestopt met medicijnen en met de wassingen van de katten. Na één week kunnen dan alle katten getest worden. Het is belangrijk dat in deze ene week absoluut geen medicijnen en/of wassingen plaatsvinden, omdat gebruikt om huis en spullen te ontsmetten. De anders de test nadelig wordt beïnvloed. Totdat de verdunning is dan 1:10. Bleekwater doodt alle uitslag van de test binnen is, dit duurt ongeveer sporen, het enige nadeel is dat het ook bleekt. drie weken, moet er na de test weer worden Voor gekleurde stoffen is het daarom niet te gebruiken. Clineafarmspray. De werkzame stof hiervan is Wanneer alle katten negatief zijn, ga dan niet Enilconazole. Verdunnen 1 op 100 (10 ml op onmiddellijk weer volop showen en fokken. Het is 1 liter water). Men kan hiermee sprayen, beter nog even rustig aan te doen. De katten zijn op dit moment nog gevoelig voor allerlei infecties en de stress vergroot die gevoeligheid alleen maar. Houd er rekening mee dat de meeste schoonmaakmiddelen het ontsmettingsmiddel Het voorkómen van een schimmelinfectie
onwerkzaam maken. Dus eerst de schoongemaakte spullen naspoelen met schoon Schimmels leven van dood, organisch materiaal. Met name carapatiënten kunnen veel hinder ondervinden van de stoffen die door schimmels in Verzorgers
de lucht worden gebracht. Geen schimmel zonder vocht. Het is belangrijk het huis zodanig te Kom niet meer in de schone ruimte voordat u zelf ventileren dat het vocht, dat door planten en ook ontsmet bent. Ook alle andere huisgenoten huishoudelijke activiteiten in huis komt, weg kan. moeten voordat zij in een schone, ontsmette (Een gezin van vier personen produceert in een ruimte komen, schoenen ontsmetten en alle kleding in een vuilniszak doen en deze dichtgebonden naar de wasmachine brengen: Een schimmelinfectie komt vaak voor in catteries wassen (kookwas of met een ontsmettingsmiddel en de kans dat een fokker een schimmelinfectie in het laatste spoelwater). Hierna zelf douchen en oploopt, is groot. Helaas beseffen de meeste het haar wassen met Nizoralshampoo of -gel fokkers dit pas als het te laat is. Het is nooit helemaal te voorkomen dat de kat(ten) in aanraking komen met schimmelsporen, maar de Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting. kans dat ze een schimmelinfectie krijgen, kan een Laat niet iedereen de kat aaien op de show. heel stuk beperkt worden. De katten lopen meer Wanneer de kat thuiskomt van showbezoek of van een verblijf elders, was de kat dan met een groot aantal katten in huis heeft, hoe meer Neosabenyl. Niet afsproeien of sponsen, dat heeft geen zin. De kat moet door en door nat vaak andere katteneigenaren op bezoek krijgt ook de tassen, schoenen, draagkooi en verder alles wat mee is geweest. Sproei de eigen contacten heeft met andere dieren, zoals andere katten, honden, konijnen, paarden ontsmettingsmiddel in het laatste spoelwater). Vergeet ook niet de auto van binnen af te sproeien met een ontsmettingsmiddel. de katten vlooien hebben of zich om een andere reden veel krabben De kosten voor het bestrijden van een schimmelinfectie kunnen gigantisch oplopen. Hoe meer katten er in huis zijn, hoe duurder de behandeling. Iedere fokker zou daar van tevoren rekening mee moeten houden. Alle middelen ter bestrijding van schimmel zijn duur. En al heel snel kunnen de kosten oplopen tot in de duizenden guldens. Zeker wanneer de schimmelinfectie in het begin niet goed wordt aangepakt of wanneer er jonge kittens zijn, kan het zijn dat men opnieuw moet beginnen met de behandeling, wat een verdubbeling van de kosten geeft. Zorg voor voldoende ventilatie in huis. Zorg dat het huis gemakkelijk te onderhouden is, bijvoorbeeld door het leggen van zeil op de vloer in plaats van vloerbedekking. Hygiëne is erg belangrijk. Houd regelmatig een grote schoonmaak en ontsmet het gehele huis, net als alle kussentjes en mandjes van de katten. Houd de katten vrij van vlooien. Gebruik geen scherpe kammen en borstels. Vermijd zoveel mogelijk stress, vooral wanneer er al twijfel bestaat of de kat in topconditie is. Neem nooit een kat mee naar de show bij twijfel over zijn of haar conditie. De kans dat de kat dan met één of andere infectie thuiskomt, is zeer groot. Let erop dat bij een showbezoek of doktersbezoek de kat altijd op een ontsmette tafel wordt gezet en dat de keurmeester of dierenarts ook zijn handen heeft ontsmet. Deze folder maakt deel uit van de serie gezondheidsfolders van de Stichting Felissana. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting.

Source: http://www.siberischekat.info/Folder%20Schimmelinfectie%2003-2002.pdf

Plasmodium falciparum: higher incidence of molecular resistance markers for sulphadoxine than for pyrimethamine in kasangati, uganda

Tropical Medicine and International HealthPlasmodium falciparum: higher incidence of molecular resistancemarkers for sulphadoxine than for pyrimethamine in Kasangati,Uganda1 Department of Biochemistry, Makerere University, Kampala, Uganda2 Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, Uppsala, SwedenIn November of 2000, Uganda changed its anti-malarial policy to repla

Microsoft word - exam.docx

Units 3 and 4 Physical Education Practice Exam Question and Answer Booklet Duration: 15 minutes reading time, 2 hours writing time  Students are permitted to bring into the examination room: pens, pencils, highlighters, erasers and  Students are not permitted to bring into the examination room: blank sheets of paper and/or white  No calculator is allowed in this examination. 

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf