grytprov 2008

GRYTPROV 2008
(samtliga startande taxar på SvTKs grytprov – reg av SvTK)
DALARNAS TAXKLUBB
GRYTPROV 2007-07-23 Idkerberget,DTK
Domare: Hans Hjorth
Domarelev: Johan Axelsson
Beetle N-10085/04 LD f.040418 e.NUCH Åbygges Bruno N-22009/95 u. Lautars Dancing
Mathilda N-14606/99. Uppf: Ann-Kristin Moen & Jon E Birkevola, Norge. Äg: Siw
Kristin Moen, Storhovskolen, 2337 Tangen, Norge.
Arbetssätt: godtagbar kontakt
Jaktlust: målmedveten,

uthållig
Skall: bra
hörbarhet
Lydnad:
Grytkaraktärsprov: Godkänd
Romanicas Ådra S-37785/05 KN f. 050418 e. S&NJgCH,SUgvCH,S&NVCH
Ovnsröret´s Ukkonen S-33016/03 u. Romanicas Tanja S-61715/02. Uppf&äg: Anne-Lie
Helander, Stenbäcken 2, 781 99 Idkerberget.
Arbetssätt: effektivt med god kontakt
Skärpa:

skärpa med auktoritet
Jaktlust:
målmedveten
Hinderforcering: vägrar hyllan
Rörlighet: bryter, efter att provdjuret vridits undan
Skall:

bra hörbarhet
Ärlighet:
skallar på avskärmning o/e drevliknande skall i gångarna
Lydnad:
Grytanlagsprov, sprängare:

Ej godkänd

Revestreken´s Qruella S-64831/07 KN f.050115 e. Teckels Nikita DK-15138/03 u.
N&SUvCH,NV-03 Revestreken´s Irmel N-06910/03. Uppf: Rita&Atle Aspevik, Norge.
Äg: Anne-Lie Helander, Stenbäcken 2, 781 99 Idkerberget.
Grytanlagsprov, sprängare: Ej godkänd (provet avbryts av hundföraren)
GRYTPROV 2008-07-26 Idkerberget,DTK
Domare: Urban Hasselberg
Domarelev: Johan Axelsson

Lautars Morris N-06794/02 LD f. 020226 e. Gambling For A Living N-01283/98 u.
Lautars Fröken Frida N-13480/98. Uppf: Eva Moen, Norge. Äg: Siw Kristin
Moen&Arild Ryfetten, Storhovskolen, 2337 Tangen, Norge.
Arbetssätt: godtagbar

Skärpa: visar
bra hörbarhet med nyansering
Lydnad: kan

Grytkaraktärsprov: godkänd
Revestreken´s Qruella S-64831/07 KN f. 050115 e. Teckels Nikita DK-15138/03 u.
N&SUvCH,NV-03 Revestreken´s Irmel N-06910/03. Uppf: Rita&Atle Aspevik,Norge.
Äg: Anne-Lie Helander, Stenbäcken 2, 781 99 Idkerberget.
Grytanlagsprov, sprängare: Ej godkänd (provet avbryts av hundföraren)

Romanicas Ådra S-37785/05 KN f. 050418 e. S&NJgCH,SUgvCH,S&NVCH
Ovnsröret´s Ukkonen S-33016/03 u. Romanicas Tanja S-61715/02. Uppf&äg: Anne-Lie
Helander, Stenbäcken 2, 781 99 Idkerberget.
Arbetssätt:

effektivt med god kontakt
Skärpa:
skärpa med auktoritet
Jaktlust: målmedveten,
uthållig
Hinderforcering: effektivt,
Rörlighet: bryter,
att provdjuret vridits undan
Skall: bra
hörbarhet
Ärlighet:
helt ärlig skallar bara vid kontakt med provdjuret
Lydnad: vägrar
utkallning

Grytanlagsprov, sprängare:

Godkänd

Lautars Morris N-06794/02 LD f. 020226 e.Gambling For A Living N-01283/98 u.
Lautars Fröken Frida N-13480/98. Uppf: Eva Moen, Norge. Äg: Siw Kristin Moen &
Arild Ryfetten, Storhovskolen, 2337 Tangen, Norge.
Grytanlagsprov, sprängare:

Ej godkänd (provet avbryts av hundföraren)

SÖDERMANLANDS TAXKLUBB
GRYTPROV 2008-06-15 Ludgo,SöTK
Domare: Björn Johansson

Oliwhistars Tiger Lily S-63386/05 KK f. 050918 e. NLCH Abedar´s Hokus Pokus NHSB
2449617 u. SUvCH Dualis Lolita S-32482/03. Uppf&äg: Marlene Hagblom,
Skebokvarnsv 292, 124 50 Bandhagen.
Arbetssätt:

vägrar gå in

Grytkaraktärsprov: Ej godkänd
SUvCH Dualis Sanssouci S-46594/05 KN f.050605 e. Dualis Nero S-12516/99 u. Dualis
Capri S-45436/01. Uppf: M Moilanen & C Zeipel, Järna. Äg: Charlotte Roche Lorichs
& M Moilanen, Johannedal Fredriksberg 1, 643 95 Vingåker.
Arbetssätt:

effektivt med god kontakt
Skärpa:
skärpa med auktoritet
bra hörbarhet med nyansering
Lydnad: kan

Grytkaraktärsprov: Godkänd
GRYTPROV 2008-08-24 Ludgo, SöTK
Domare: Hans Hjorth
NordJV-06, SUkvgCH Dovras Wednesday Wolf S-61013/05 SN f. 050921
e.Int&NordUvCH,SVCH Bellomis Wargtass S-11984/04 u. SUkvgCH Hummelmoras
Grevinnan Bellomis S-44848/00. Uppf: Thomas Andersson, Åsbro. Äg: Thomas &
Kickie Andersson, Åsen, 690 45 Åsbro.
Arbetssätt:

effektivt med god kontakt
Skärpa:
skärpa med auktoritet
Jaktlust: målmedveten,
uthållig
Hinderforcering: effektiv
Rörlighet: bryter

Skall: bra
hörbarhet
Ärlighet:
helt ärlig skallar bara vid kontakt med provdjuret
Lydnad: kan

Grytanlagsprov, förliggare:

Godkänd

SUgCH Dovras Werewolf S-61012/05 SN f. 050921 e. Int&NordUvCH,SVCH Bellomis
Wargtass S-11984/04 u. SUkvgCH Hummelmoras Grevinnan Bellomis S-44848/00.
Uppf: Thomas Andersson, Åsbro. Äg: Kickie & Hanna-Sophie Andersson, Åsen, 690 45
Åsbro.
Jaktlust:

för dagen ointresserad

Grytanlagsprov, förliggare:

Ej godkänd

VÄRMLANDS TAXKLUBB
GRYTPROV 2008-05-29 Rörligt, VTK
Domare: Urban Hasselberg
Arwen S-32915/07 SN f.070404 e. N&SJgCH Captators Ares N-19054/02 u.
N&SJgCH,SVCH,SUkvdgCH Åsbackens Qesella S-22822/03. Uppf&äg: Johan Axelsson
& Katrine Holmgren, Ekenäs Trädgårdsvillan, 585 94 Linköping.
Arbetssätt:

effektivt med god kontakt
Skärpa:
skärpa med auktoritet
bra hörbarhet med nyansering
Lydnad: kan

Grytkaraktärsprov: Godkänd
SUvCH,SVCH Smedjeholmens Athena S-11139/05 SN f.041118 e. NU&JdCH Akkis
Balder N-09074/94 u. SJdCH,SUvdCH Skogsråas Rilla S-41293/00. Uppf&äg: Anna
Andersson, Long Säteri 8, 664 91 Grums.
Arbetssätt: godtagbar

Skärpa: visar
Skall: bra
hörbarhet
Lydnad: kan

Grytkaraktärsprov: Godkänd
GRYTPROV 2008-07-17 Rörligt, VTK
Domare: Urban Hasselberg
SUvCH,SVCH Råtax Tuva S-36741/05 KN f. 050430 e. SJdCH Sävsjöns Kloke S-
38601/00 u. Nolasjöns Tindra S-47068/00. Uppf&äg: Stefan & Anna Lundmark,
Majeldsv 11,
660 50 Vålberg.
Arbetssätt: godtagbar

Skärpa: visar
Skall: bra
hörbarhet
Lydnad: kan

Grytkaraktärsprov: Godkänd


GRYTPROV 2008-08-30 Ottebol, VTK
Domare: Urban Hasselberg
NordJV-06,SUkvgCH Dovras Wednesday Wolf S-61013/05 SN f. 050921 e.
Int&NordUCH, SVCH Bellomis Wargtass S-11984/04 u. SUkvgCH Hummelmoras
Grevinnan Bellomis S-44848/00. Uppf: Thomas Andersson, Åsbro. Äg: Thomas &
Kickie Andersson, Åsen, 690 45 Åsbro.
Arbetssätt: ------------
Grytanlagsprov, förliggare:

Ej godkänd (provet avbryts av hundföraren)

SUgCH Dovras Werewolf S-61012/05 SN f. 050921 e. Int&NordUCH,SVCH Bellomis
Wargtass S-11984/04 u. SUkvgCH Hummelmoras Grevinnan Bellomis S-44848/00.
Uppf: Thomas Andersson, Åsbro. Äg: Kickie & Hanna-Sophie Andersson, Åsen, 690 45
Åsbro.
Arbetssätt: -----------
Grytanlagsprov, förliggare:

Ej godkänd (provet avbryts av hundföraren)

Sönnarönas CV Yima S-30321/06 SN f. 060404 e. SVCH Brunnbyåsens Carat S-
57847/03 u. SUgCH Sönnarönas BG Viagra S-16338/03. Uppf&äg: Stig & Margaret
Åhs, Sönnaröna, 670 40 Åmotfors.
Arbetssätt:

snabbt, effektivt med nära kontakt
Skärpa:
skärpa med auktoritet
Jaktlust: målmedveten,
uthållig
Hinderforcering: effektivt,
Rörlighet: bryter
Ärlighet:
helt ärlig skallar bara vid kontakt med provdjuret
Lydnad: vägrar
utkallning

Grytanlagsprov, förliggare:

Godkänd

GRYTJAKTPROV 2008
(Samtliga startande taxar på SvTKs Grytjaktprov – reg av SvTK)
VÄRMLANDS TAXKLUBB
GRYTJAKTPROV 2008-08-16 Malsjö, VTK

Domare: Urban Hasselberg
SUgCH Sönnarönas BG Viagra S-16338/03 SN f.030126 e. NU&JdCH Akkis Balder N-
09074/94 u. SUdgCH,S&NJdgCH Sönnarönas Geisha S-31052/94. Uppf&äg: Stig &
Margaret Åhs, Sönnaröna, 670 40 Åmotfors.
Mulet, svag vind och uppehållsväder. Temp +17.
Stor kolbotten 10 m i diameter. Åtta in/utgångar, varav tre är väl använda gångar.
Hunden släpps kl 10.35, söker snabbt in i grytet och får kontakt i västra delen av grytet.
Det blir två förflyttningar innan det blir fast i östra delen av grytet kl 10.55, hunden
hörs nu mycket bra. När det har varit stilla på samma ställe i 30 min (kl 11.25) gör vi
nedslag. Hunden stoppar effektivt grävlingens utbrytningsförsök när vi bryter igenom.
Hunden lyfts upp och tre grävlingar skjuts i en blindgång.
Omdöme: Viagra är en mycket trevlig tik som är helt ärlig med både klokhet och bra
skall, samt en väl avvägd skärpa och stor jaktlust. En förliggare som jag med nöje ger
betyget godkänd.
Grytjaktprov, förliggare:

Godkänd

Source: http://www.plumdee.se/3%20frames%20center/Grytprov%202008&landet.pdf

Http://diet.ivillage.com/issues/0,,7lskq86h-p,00.html

Antidepressants and Weight Gain The road to happiness needn't be paved with pounds by Janet Kinosian Any woman who takes antidepressant medication for more than eight weeks knows one thing well: Feeling healthy again usually means extra unwanted pounds that seem particularly resistant to shedding. The medical reasons for this are still being debated. What isn't up for debate is that mo

acamargo.com

Folha de Dados Técnicos Henkel Loctite Adesivos Ltda Loctite 598 Black Av. Prof. Vernon Krieble, 91 06690-111 - Itapevi São Paulo – Brasil DESCRIÇÃO DO PRODUTO O produto Loctite 598 Black é um adesivo/vedante de silicone monocomponente não corrosivo, de baixo odor e escorrimento, baixa Valor típico volatilidade e que vulcaniza à temperatura ambiente (RTV). Foi projetadoprin

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf