Microsoft word - 20090826 protocol mexicaanse griep.doc

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE ‘MEXICAANSE GRIEP’, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de Mexicaanse griep) Deze tekst geeft antwoord op vragen over de Mexicaanse griep, over ziekteremmers en vaccins, over wat je kunt doen om besmetting te voorkomen en wat je moet doen als je besmet bent. Ook wordt aangegeven wat het College van Bestuur doet in het kader van de Mexicaanse griep en wat in dat verband de verantwoordelijkheid van schoolleiders is. Verwacht wordt dat een (aanzienlijk) deel van de Nederlanders de komende periode besmet zal raken met het nieuwe Influenza H1N1- virus, de zogenaamde Mexicaanse griep. Gesproken wordt over een derde deel van alle Nederlanders. De scholen van de stichting PCOU, de Willibrord Stichting en het bestuursbureau kunnen daardoor worden getroffen. Zaak is de besmetting van (veel) mensen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook is het van belang om maatregelen te treffen om de gevolgen voor mensen, de scholen en het bestuursbureau zo beperkt mogelijk te houden. Mogelijke gevolgen van een grieppandemie voor de stichting PCOU en de Willibrord Stichting? Een grieppandemie kan direct gevolgen hebben voor onze organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Medewerkers hebben de zorg voor andere mensen die ziek zijn (bijvoorbeeld familie- of gezinsleden; Medewerkers hebben de zorg voor (gezonde) jonge kinderen die niet naar school of kinderopvang kunnen vanwege uitval leerkrachten of door sluiting; Medewerkers die verzuimen door angst voor besmetting. Ook indirect kan een grieppandemie gevolgen hebben voor de organisatie. Een grieppandemie leidt tot veranderingen in de samenleving die van invloed zijn op onze organisatie. Enkele voorbeelden: openbaar vervoer past dienstregeling aan post kan misschien niet meer worden bezorgd verandering in dienstverlening van politie en brandweer Wat zijn de verschijnselen van het H1N1-influenzavirus (de Mexicaanse griep)? Koorts, koude rillingen, spierpijn, keelpijn, loopneus, hoest, kortademigheid, geen eetlust, misselijkheid, diarree en vermoeidheid vormen aanwijzingen dat iemand besmet is met het virus. Zie verder: http://www.minvws.nl/dossiers/grieppandemie/default.asp www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/index.jsp www.utrecht.nl/gggd. www.postbus51.nl (tel. 0800 – 8051) Wat is de incubatietijd van het H1N1-influenzavirus (de Mexicaanse griep)? De incubatietijd is de periode tussen het binnenkrijgen van een griepvirus tot aan het moment van de eerste griepverschijnselen? Bij griep is dat gemiddeld 2 tot 4 dagen (maximaal 7 dagen), na het binnenkrijgen van het virus. Hoe wordt het H1N1-influenzavirus (de Mexicaanse griep) overgedragen? De griep en verkoudheidsvirussen worden overgedragen via druppeltjes snot, slijm en speeksel. Je bent besmettelijk vanaf dag 1 vóór tot 5 of 6 dagen na een besmetting. Sommige besmette mensen worden zelf niet ziek. Wel zijn ze dan besmettelijk. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Bijvoorbeeld in treinen, op scholen of kinderdagverblijven of tijdens vergaderingen waar mensen dicht bij elkaar zitten. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen. Risicogroepen Kans op besmetting Wie lopen het meeste kans om in eerste instantie ziek te worden? Mensen tussen de 15 en 50 jaar en reizigers/ vakantiegangers uit Spanje en Griekenland. Maar omdat de ziekte zich inmiddels vrij snel verspreid door Nederland kan in principe iedereen de ziekte oplopen. Risico op complicaties Kinderen onder de twee jaar, mensen met verminderde weerstand door ziekte of medicijnen, vrouwen vanaf zes maanden van hun zwangerschap hebben meer kans op complicaties, zoals bijvoorbeeld longontsteking. Middelen tegen de ziekte (virusremmers en vaccins) Tamiflu (ziekteremmer) Tamiflu is een virusremmer. Mensen die Tamiflu slikken zijn gemiddeld een dag minder lang ziek. Ze zijn ook minder besmettelijk voor anderen. Toch is aan huisartsen geadviseerd om niet meer aan iedere zieke Tamiflu voor te schrijven. Bij de meeste mensen gaat de ziekte vanzelf over. Ook treden er bij de meeste mensen geen complicaties op. Maar 1 tot 3 % van de mensen krijgt last van complicaties zoals longontsteking. Terwijl bij gebruik van Tamiflu de kans op maag – en darmklachten veel groter is (bij 1 op de 10)). Ook vergroot Tamiflu de weerstand niet. Zodra je stopt met Tamiflu ben je weer even vatbaar als daarvoor. Wel kan resistentie optreden. Vaccin De overheid heeft voor alle Nederlanders voldoende vaccin besteld. Een vaccin verhoogt de weerstand wel. De eerste partijen worden in september verwacht. De deskundigen van de Gezondheidsraad bevelen vaccinatie aan van de volgende (risico-) groepen (17 augustus 2009): • Personen met een medisch risico conform de indicatie voor de jaarlijkse seizoensgriepvaccinatie en alle gezonde 60-plussers. Zwangere vrouwen uit een medische risicogroep, maar dan alleen tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Voor zwangere vrouwen die niet tot een medische risicogroep horen bevelen de deskundigen geen vaccinatie aan. Gezondheidszorgpersoneel met mogelijk direct contact met patiënten uit de eerder gedefinieerde medische risicogroepen. Gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep. De deskundigen raden op dit moment dus algehele vaccinatie van de Nederlandse bevolking niet aan. Wat kun je als individu doen om besmetting te voorkomen ? Was regelmatig je handen met ruim water en zeep. Doe dat zeker na hoesten, niezen en neus snuiten. Hoest met de hand voor je mond, waarbij een papieren zakdoek wordt gebruikt, of hoest in de holte van je elleboog. Gebruik een papieren zakdoek maar één keer en gooi die meteen weg in een afvalemmer. Hoest met je gezicht afgewend van andere mensen. Kom niet met je handen aan je ogen, neus en mond. Vermijd contact met mensen die ziek zijn. Houd je omgeving goed schoon (tafels, bureaubladen, toetsenborden, telefoons, deurklinken, kranen en alles waar dagelijks veel verschillende mensen met hun handen aanzitten). Houd bij klachten voldoende afstand van elkaar. Blijf thuis, kom niet naar school of werk óf ga naar huis en vermijd daarbij anderen te besmetten. Vermijd zo mogelijk contact met anderen mensen. Wanneer je tot een risicogroep behoort neem dan telefonisch contact op met de huisarts (*) en handel volgens zijn of haar aanwijzingen (medicijngebruik e.d.). Behoor je niet tot de risicogroep dan kun je gewoon thuis uitzieken of hoef je (meestal) ook niet met de huisarts contact op te nemen. Neem telefonisch contact op met de school (als je leerling (*) of personeellid van de school bent of met het bureau (als je een personeelslid van het bureau bent). Neem telefonisch contact op met de bedrijfsarts en volg verder de geldende ziekmeldingsprocedure (in geval van personeelslid school of bureau). Kom pas naar werk of school nadat alle (echt alle???) klachten zijn verdwenen. (*) of namens de leerling zijn of haar ouder Wat doe je als je niet ziek bent, maar wel in contact bent (geweest) met iemand die besmet is: Dan kun je gewoon naar je werk of naar school. Houd wel je temperatuur in de gaten. Krijg je koorts (38 graden of meer) blijf dan thuis of ga z.s.m. naar huis. Zie dan verder hierboven. Wat doet het College van Bestuur van de stichting PCOU en de Willibrord Stichting? onderhoudt (via Irene van Kesteren, secretaris van het CvB) contact met de scholen, instellingen voor kinderopvang, leidinggevenden en personeelsleden van het bureau en externe organisaties (GG&GD, ARBOdienst, bestuur- en sectororganisaties, Inspectie) en draagt zorgt voor informatie, communicatie en advies. neemt beslissingen, mede n.a.v. GG&GD – adviezen, indien daartoe aanleiding is. volgt de externe ontwikkelingen (veranderingen in de landelijke aanpak, de ontwikkelingen van het aantal zieken e.d.). laat een continuïteitsplan ontwikkelen (wat moet er worden gedaan als de ziekte zich (op grote schaal) manifesteert?). Dat plan is uiterlijk aan het eind van de eerste week van september klaar. stimuleert persoonlijke en algemene hygiëne. Wat wordt vanuit de scholen gedaan (als de ziekte zich openbaart)? onderhoudt (deels via Irene van Kesteren, secretaris van het CvB) contacten met het bestuursbureau, de ARBOdienst, de GG&GD (bij calamiteiten), de relevante instelling(en) voor kinderopvang, personeelsleden, ouders, leerlingen en andere betrokkenen en draagt zorg voor informatie, communicatie en advies. Ontwikkelt (in overleg met het bestuursbureau), een continuïteitsplan of laat dat ontwikkelen (wat moet er worden gedaan als de ziekte zich (op grote schaal) manifesteert?). Dat plan is uiterlijk aan het eind van de eerste week van september klaar. De schoolleider (of een daartoe aangewezen contactpersoon) stimuleert persoonlijke hygiëne en algemene hygiëne. Wat doet de school in het bijzonder in de richting van ouders? Wanneer de ziekte op school wordt geconstateerd: • Als het een kind betreft neemt de school direct contact op met de ouders met het verzoek het kind onmiddellijk op te halen of op te laten halen. De school neemt zo nodig contact op met de locale GG&GD (als de ziekte grootschalige vormen gaat aannemen) en neemt indien nodig maatregelen in overleg met het CvB (de secretaris van het CvB: Irene van Kesteren). Op dit moment wordt landelijk onderzocht in hoeverre het zinvol is om scholen en instellingen voor kinderopvang te sluiten en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Voorlopig lijkt dat niet aan de orde.

Source: http://www.pcou.nl/documenten/actualiteiten%20PCOU%202009/20090826%20Protocol%20Mexicaanse%20griep.pdf

Microsoft word - kirstin feddersen

CURRICULUM VITAE Date of Birth 2nd August 1963 Nationality Australian SYDNEY UNIVERSITY Bachelor of Science Degree – Animal Behaviour PITTWATER HIGH SCHOOL Higher School Certificate Tailed Black Cockatoo, Green Tree Frog, Paddy Melon. Working Big Cats on Steve Martins Ranch – California, USA. May 03-Apr 04 HOME AND AWAY – Television 18 Rats, 2 horses, 2 viscious guard dogs 4 pigle

Microsoft word - cv- khazaie 2011.doc

Curriculum Vitae Habibolah Khazaie Personal History: • Birth: 1971.03.21, Kermanshah, Iran • Marital Status: Married • Address: Farabi Hospital, Sleep Research Center, Department of Psychiatry, Kermanshah University of Medical Sciences, Dolatabad Blvd, PO box: 6719851151, Kermanshah, Iran. • Phone: +98-918-8332426 (Cell Phone) • Email: [email protected]

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf