Huisartsenfallauxvandertang.zoetermeergezond.nl

Diagnostiek
1. Audiogram (gehoortest):
Doel is vaststellen van gehoorverlies in decibel. U krijgt een koptelefoon op waaruit afwisselend uit de linkerkant en de rechterkant piepjes van verschillende toonhoogte te horen zijn. Wanneer u een piepje hoort geeft u dat aan. De assistente kan zo in kaart brengen welke toonhoogte u op welke sterkte hoort. Het resultaat wordt besproken met de huisarts. 2. ECG (hartfilmpje)
Een elektrocardiogram (het “hartfilmpje”) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Uit een ECG is veel informatie te verkrijgen over de werking van de hartspier. Het geeft informatie over het ritme van het hart, maar kan ook laten zien of er zuurstoftekort van de hartspier of een vergroting van de hartspier bestaat. In onze huisartsenpraktijk worden alleen ECG’s in rust gemaakt. Een inspanningsecg of 24 uurs registratie (holter) wordt alleen in specialistische centra, zoals ziekenhuizen verricht. Bij het maken van het ECG worden er een aantal plakkers op uw borst geplakt en een soort klemmen (niet pijnlijk) om uw pols en enkels gezet. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van het ECG niet praat. De assistente laat het ECG altijd door een huisarts beoordelen op acute zaken (ook bij een ECG op afspraak). Soms is verder overleg met de cardioloog nodig. De huisarts zal de resultaten met u bespreken. 3. Spirometrie
Een spirometrie (longfunctieonderzoek) wordt gebruikt om de functie, elasticiteit, inhoud en kracht van de longen te meten. Dit is van belang om bv de diagnose astma of COPD (emfyseem) te stellen. Bij mensen bij wie deze diagnose is gesteld is het zinvol om regelmatig de longfunctie te controleren om te beoordelen of de behandeling moet worden bijgesteld. Bij COPD en astma is het voldoende om één keer per jaar de longfunctie te controleren. Wat wordt er gemeten?
Bij een spirometrie wordt gemeten hoeveel lucht u na rustig diep inademen u maximaal kunt uitademen. Dit geeft de inhoud van de longen weer. Ook wordt gemeten hoeveel lucht u in 1 seconde kunt uitademen. Dit zegt iets over de vernauwing van de luchtwegen. Hoe wordt de longfunctie gemeten?
De longfunctie wordt gemeten met een spirometer. De assistente geeft precies aan wat u moet doen. U krijgt een klem op uw neus. U gaat rechtop zitten en ademt zo diep mogelijk in. Daarna ademt u zo hard mogelijk uit door het mondstuk van de spirometer. Direct aansluitend ademt u weer zo diep mogelijk in. Dit wordt tenminste 3 keer gedaan om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Vervolgens krijgt u een luchtwegverwijder om te inhaleren. Na ongeveer 15-20 minuten wordt het onderzoek herhaald. Dit onderzoek duurt in totaal ongeveer 60 minuten. Maatregelen voor het onderzoek
Het is belangrijk dat u in verband met het onderzoek uw luchtwegverwijder(ventolin, salbutamol bricanyl, atrovent, berodual) minmaal 8 uur van te voren niet gebruikt. Indien u een langwerkende luchtwegverwijder gebruikt (oxis, foradil, serevent) of een cominatiepreparaat (symbicort, seretide) probeer deze dan 24 uur voor het spreekuur niet te gebruiken. Spiriva dient 48 uur van te voren gestaakt te worden. Probeer 2 uur voor uw afspraak niet te roken of te sporten. Na afloop kunt u gewoon uw dagelijkse bezigheden hervatten. De uitslag krijgt u van de huisarts bij een vervolgconsult. 4. Doppler/enkelarmindex :
Deze test wordt gedaan om de doorgankelijkheid van de grote vaten van de benen te meten. Vaak gebeurt dit omdat u klachten heeft die passen bij verminderde bloeddoorstroming van de benen, ook wel etalagebeen genoemd. Er wordt een bloeddrukmanchet om uw enkel geplaatst. De assistente zoekt dan het vat vlak boven uw enkel op en doet daar wat ultrasoundgel op. Daarna wordt de kop van het dopplerapparaat op het vat geplaatst om zo de doorstroming van het vat te horen. Met de bloeddrukmeter wordt de bloeddruk bij de enkel gemeten. Dit gebeurt ook bij de arm en bij enkel en arm aan de andere kant. Dit onderzoek is pijnloos. De verhouding tussen deze getallen geeft een aanwijzing voor perifeer arterieel vaatlijden, ofwel een vernauwing in een van de grote bloedvaten in de benen. Als hier sprake van is wordt u verwezen naar een vaatchirurg voor verder onderzoek en behandeling.

Source: http://huisartsenfallauxvandertang.zoetermeergezond.nl/system/files/huisartsenpraktijkfallauxvandetang/praktijksite_page/files/PDF_Diagnostiek.pdf

e-dmj.org

Original Article Clinical Care/Education Diabetes Metab J 2013;37:465-474 http://dx.doi.org/10.4093/dmj.2013.37.6.465 D I A B E T E S & M E T A B O L I S M J O U R N A L Glycemic Effectiveness of Metformin-Based Dual-Combination Therapies with Sulphonylurea, Pioglitazone, or DPP4-Inhibitor in Drug-Naïve Korean Type 2 Diabetic Patients Young Ki Lee1,2, Sun Ok Song2,3, Kwang Joon Kim1,

A near-collision attack on blender-256

A near-collision attack on BLENDER-256 Vlastimil Klima, We will describe here a near-collision attack on hash function BLENDER with 256-bit output [1]. This attack demonstrates only how to explore one weakness in the design of this hash function family. The weakness: When we choose the length of the message carefully, we minimize "padding, filling, parsing and appending" the me

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf