Hotcoil-digitalmedia.nl

De Elektrische Sigaret; Dé ultieme oplossing als
tabaksvervanger voor de roker én de doorn in
het oog van farmacie, tabaksindustrie,
gezondheidsclubjes en overheden.
Wiens belang?
“Als we geen accijnzen op sigaretten binnen krijgen, moet de veroorzaker van die derving worden verboden” (belang van de staat) “Als er een beter tabaksalternatief is dan pleisters en kauwgum en pillen, dan is alles geoorloofd om dat de nek om te draaien” afzweren, dan is alles geoorloofd om het bestaansrecht te waarborgen” (belang van “Als de sigaret niet meer wordt gebruikt, dan is alles geoorloofd onze winsten veilig te De elektrische sigaret heeft veel vijanden gemaakt in de afgelopen jaren. Veel is gedaan door diverse partijen om deze ultieme tabaksvervanger in een kwaad daglicht te stellen, te verbieden of zo zwaar te reguleren dat de elektrische sigaret bijna van de markt was verdwenen. Het is ze niet gelukt…. “Als de roker zijn gezondheid minder schade wil toebrengen, dan is alles geoorloofd, ook het gebruik van het
tabaksalternatief; de elektrische sigaret” (belang van de roker, zijn/haar familie, zijn/haar omgeving)
De gewetensvraag: Welk belang vind u het zwaarst wegen? HotCoil Digital Media neemt u mee in de voor velen onbekende wereld en de roerige geschiedenis van het Terug in de tijd
We schrijven nu eind november 2013. Grote aantallen rokers in heel de wereld stappen over op de elektrische sigaret. Nederland en België volgen in een wat lager tempo, maar vanaf de zomer in dat jaar zien we ook daar een enorme toename van het gebruik van de elektrische sigaret. Het EU parlement heeft afgelopen maand oktober besloten dat de elektrische sigaret niet onder de geneesmiddelenwetgeving kan vallen i. De elektrische sigaret mag daarom vrij verkocht worden en hoeft niet bij een apotheek na overleg van een receptje van een huisarts te worden aangeschaft. Vanaf het jaar 2006, toen de eerste elektrische sigaretten op de markt kwamen hebben overheden, farmacie, tabaksindustrie en gezondheidsclubjes een vuile campagne gevoerd om de elektrische sigaret in haar ontkieming om zeep te helpen. Dit was in hun eigen belang en zeer zeker niet in het belang van de roker, die voor het eerst een echt werkend tabaksalternatief ontdekte waarmee hij zijn zeer slechte gewoonte een veel minder schadelijke kant op kon draaien. Maar laten we even terug gaan naar de jaren 50 en 60, waar dit verhaal zo’n beetje begint. De jaren 50 en 60
We bevinden ons in een overheidsgebouw ergens in Nederland. Ambtenaren en burgers lopen in en uit en genieten van hun sigaret. De formaliteiten worden netjes en accuraat afgehandeld. Stempeltje hier, stempeltje daar. De geur van tabak waart rond en er is niemand die zich druk maakt hierover. Het is normaal. Zo’n 90% van de mannelijke bevolking rookt en dit beeld is kenmerkend voor deze tijdsperiode. Artsen roken en bevelen zelfs de sigaret aan tegen kwaaltjes bij hoestproblemen. Bij bruiloften staan glaasjes sigaretten en sigaren op tafel, en in de kroeg en restaurants is er niemand die zich stoort aan de sigarettenrook. Het aanbieden van een sigaret maakte vrienden en bracht gezelligheid. Roken bleek echter een sluipende Al in de jaren vijftig bleek dat de sigaret in verband werd gebracht met longkanker. Omdat de toenmalige onderzoekers geen bijval kregen van andere wetenschappers, zeg maar “experts”, bleef men gewoon roken De jaren 70 en 80
Begin jaren 70, na een toename van longkankergevallen, werd duidelijk dat er wel degelijk een verband was. De overheden startten met minieme waarschuwingen op de pakjes sigaretten. Later tegen de jaren 80 aan kwamen de reclameverboden, eerst op TV daarna in magazines. De waarschuwingen werden hoger, maar ook de accijnzen. Inmiddels waren de overheden zich ervan bewust dat rokers niet makkelijk konden stoppen met hun gewoonte, en de melkkoe was gevonden. De jaren 80 waren economisch niet erg florerendiii, en extra geld voor de schatkist was erg welkom. De toenmalige gezondheidsclubjes maakten terecht anti reclame voor het roken en de farmacie ontwikkelden oplossingen om rokers van hun slechte gewoonte af te helpen. Het was immers allemaal om de gezondheid van de roker te doen. Toch zou het grote geld winnen van het idealisme. Belangen gingen botsen, maar soms konden belangen ook verenigd worden. Dit zagen we gebeuren in de innige omarming tussen overheden en tabaksfabrikanten. Hoe meer de tabaksindustrie aan sigaretten verkocht, hoe meer accijns er in de staatskist stroomde. Met de wetenschap dat het verdomde moeilijk is voor een roker om te stoppen, was de cirkel compleet. Winsten voor de tabaksindustrie, accijnzen voor de overheden, met als dekmantel extra stevige teksten op de sigaretten te plaatsen en uiteindelijk het roken her en der te verbieden in openbare gelegenheden, - maar … met de wetenschap dat een roker toch wel bleef roken - , was de kip met het gouden ei een stabiele geldstroom. Zolang je de kip maar niet slachtte, was het inkomen voor deze twee partijen prima gewaarborgd. Sigaretten bleven dus makkelijk verkrijgbaar terwijl men ondertussen met krokodillentranen de rokers voorzag van wat informatie dat het eigenlijk niet zo goed was. De jaren 90
Gezondheidsclubjes en farmacie kunnen elkaar ook goed vinden. Dit is het contra blok zo gezegd. De farmacie ontwikkelden pillen, pleisters en kauwgummetjes die de roker van het roken af zouden moeten helpen. Dit werkte soms, maar vaker niet. De pillen, pleisters en kauwgummetjes voorzagen namelijk niet in de gewoonte en handeling die de roker al jaren lang bezigden. Het afleren van een jarenlang ingesleten gewoonte kun je nu eenmaal niet afleren door middel van een kauwgummetje of plakpleistertjeiv. Wel bevatten die twee nicotine, wat vaker averechts werkte, dan dat het een oplossing was. Overdoseringen kwamen, en komen dan ook nog steeds voor bij deze middeltjes. De Pillen zijn een verhaal apart. Sommige pillen komen uit de hoek van de anti- depressiva, maar werken niet altijd in het voordeel van de rokerv. Als men de bijwerkingen leest van deze middelen, kun je je afvragen of je dan niet beter zou willen blijven roken. De gezondheidsclubjes wandelen hand in hand met de farmacie, blijkbaar eerst met idealistische gedachten, maar zoals in het volgende decennia zou blijken, draaiden ze met een dubbele agenda. In dat decennium namelijk zou blijken dat de farmacie een stevige vinger in de pap heeft in diverse gezondheidsclubjes welke door hen gesponsord werden. Dat er hierbij een belangenverstrengeling optrad, hoeft niet te worden uitgelegd. De jaren 2000
Sigaretten worden duurder, verboden om te roken rijzen de pan uit, de roker wordt steeds meer een paria, waar de staat, farmacie en tabaksindustrie goed aan verdiend. Door voorlichting gaan minder mensen roken, maar de groep rokers van de vorige eeuw heeft nog steeds geen werkend tabaksalternatief en betaalt zich dus China, begin jaren 2000
Een Chinese apotheker zit aan het sterfbed van zijn vader die zou overlijden aan lonkanker. Als fervente roker beseft Hon Lik, dat hij niet op dezelfde manier wil sterven als zijn vader. Hij borduurt voort op een ontwerp uit 1963 van een apparaatje wat wel kan voorzien in een rookbehoefte, maar niet de schadelijke effecten geeft, wat sigaretten wel doen. Het idee voor een elektrische nicotineverdamper is geboren. Het eerste prototype was nog erg groot en niet erg handzaam. Meer een soort accu met gloeidraad en vloeistof waarmee damp gemaakt kan worden en wordt geïnhaleerd middels een soort slangetje. Wat later zou het formaat en vorm drastisch verkleind worden, en gingen de nicotine verdampers meer lijken op ouderwetse sigaretten met mondstukje. De Pen E-sigaret zag het levenslicht en het ontwerp werd commercieel gemaakt door Ruyan De jaren 2006 tm 2008
In 2006 en 2007 komen de eerste elektrische sigaretten mondiaal op de markt. In Nederland en België maken we kennis met “Supersmoker”, wat feitelijk een kopie is van de originele Ruyan. Penmodellen met cartridges met nicotinevloeistof en een smaakje voorzien van een batterijtje en opladertje. De kwaliteit liet te wensen over en een echte vervangen was het nog niet. Maar hee. het stond nog maar in de kinderschoenen. Vanaf dat moment dook de media op het nieuwe fenomeen wat de elektrische sigaret om welke reden dan ook moest vergruizen. Weer die zogenaamde experts wisten opeens alles over dit gloednieuwe apparaatje, maar vooral dat het een duivelse uitvinding was die nog slechter voor je was als een gewone sigaret. Universiteiten in Boston en Auckland zouden twee jaar later het tegendeel bewijzen, maar de Amerikaanse FDA zou hen geen ruimte bieden. Middels ondersteuning van een door henzelf uitgevoerd “onderzoek” meende de FDA in 2008 de elektrische sigaret de nek te moeten omdraaien, en de eerste anti elektrische sigaret campagne ging van start. En . met succes. Hoewel het FDA onderzoek aan alle kanten rammelde, namen de media en overheden de resultaten als hongerige ratten gretig over. Zelf nu, anno 2013 durven zogenaamde gerenommeerde instanties die resultaten nog te quoten. Het was opzet, en het had effect. De resultaten van universiteiten werden door de media gemeden. Alleen negatief nieuws was voor hen blijkbaar interessant. viii “we weten niet wat er in zit” is het veel gehoorde argument van overheden, om op die grond de elektrische sigaret te kunnen gaan verbieden. Natuurlijk is dat al lang bekend. Weten we nog steeds niet wat er allemaal in sigarettenrook zit, zo eenvoudig is dat te bepalen voor damp uit elektrische sigaretten. De “Boston University School for Public Health” deed dat onderzoekix. Behalve nicotine, smaakstoffen, geurstoffen en propyleenglycol zitten er geen noemenswaardige ingrediënten in de dampvloeistof. Dat formaldehyde elementjes werden aangetroffen werd aangetoond, echter nog maar net op meetwaardex. De kans dat u in de buitenlucht meer en hoger meetbare deeltjes inademt is groot aanwezig. Het was natuurlijk fijn als overheid en media om dit te mogen melden als “elektrische sigaret bevat kankerverwekkende stoffen”. Maar zijn deze elementaire nog maar net meetbare carcinogenen ook reactief? Binnen de hoeveelheid die werd aangetroffen, dus niet. Echter, dat wilde men dan weer niet aan de massa vertellen. Inmiddels anno 2013 is wel duidelijk geworden dat de elektrische sigaret in haar huidige verschijningsvorm niet bijzonder schadelijker is dan ingeademde lucht in een geürbaniseerde leefomgeving. Nicotine blijft echter wel een schadelijke factor. De media in Nederland
Het Vara programma “kassa” probeerde in november 2007 de elektrische sigaret alvast maar even de nek om te draaien in de bijzonder negatieve uitzending over elektrische sigarettenxi. In plaats van het potentieel te willen zien van een tabaksalternatief hielp dit programma mee aan het slechte imago van de elektrische sigaret in die tijd. Andere media namen het nieuws gretig over. Twee jaar later zou datzelfde kassa een berichtje uitzetten dat het weldegelijk een goed alternatief is om de klassieke sigaret overboord te gooien. “Voorschrijdend inzicht” noemt men dat danxii. De politiek
Toenmalig minister Klink van volksgezondheid heeft de intentie de elektrische sigaret onder te brengen bij de geneesmiddelenwetgeving, maar wil wachten op een EU uitspraakxiii. In 2011 zou minister Schippers twee dagen voor kerst besluiten dat de elektrische sigaret een geneesmiddel is en per direct niet meer verkocht mocht wordenxiv. De toen nog kleine E-rokersgemeenschap was verbijsterd. Moest men nu weer gaan roken? Was dat de bedoeling? De belangenverstrengeling met de tabaksindustrie en het ministerie van volksgezondheid was een maand ervoor reeds aangetoond door het programma “Zembla”, wat veel verontwaardiging teweegbracht binnen de politiekxv. De Amerikaanse UTVG spande in 2012 in Nederland een kort geding aan wat werd gewonnen door UTVG, en nogmaals in een hoger beroep. Het ministerie van Volksgezondheid haalde bakzeil. De elektrische sigaret bleef op de marktxvi. Er brak een wat rustiger tijd aan voor de elektrische sigaret, maar niet lang. Dit jaar,2013. Een EU commissie die de tabaksrichtlijnen moet gaan hervormen, overigens voornamelijk bestaat uit leden uit linkse hoek, wil de elektrische sigaret in de geneesmiddelenhoek duwen. Zo kan men er middels licenties aan verdienen, blijven de klassieke sigaretten nog steeds verkrijgbaar, en is de beschikbaarheid van de elektrische sigaret beperkt tot apotheek en doktersrecept. Dit in het kader van de volksgezondheid, zo wordt gesteld. Dat de voorzitter “Dalli” zich verwikkelde in een belangenverstrengeling, werd nog even door de media gemeld, maar werd weer snel vergeten. Dit clubje commissieleden zou in september besluiten dat de E- sigaret een medicijn is. Wat ermee zou worden genezen is tot op heden nog steeds niet duidelijk. In oktober besluit het EU parlement gelukkig, en na veel gelobby uit de e-sigarettenwereld, dat de elektrische sigaret toch geen geneeskrachtige eigenschap heeft, en dat er dan wel een regulering moet komen voor elektrische sigaretten, maar dat ze wel op de markt mogen blijven, zonder doktersrecept. Let wel: klassieke sigaretten blijven gewoon vrij verkrijgbaar voor mensen van 18 jaar en ouder. Dat dan weer wel. tabak ruikt voor overheden naar geld, en zeker in dit onderwerpxvii. U was toch niet van gedachte dat men de kip met gouden ei zou gaan slachten he? De prognose is dat er op termijn accijnzen worden geheven op elektrische sigaretten. Copyright 2013 by HotCoil Digital Media i http://www.standaard.be/cnt/dmf20131008_00780440 ii http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Doll iii http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/economie/bezuinigen-en-hervormingen-in-de-jaren-80/ iv http://en.wikipedia.org/wiki/Nicotine_patch v http://en.wikipedia.org/wiki/Zyban vi http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3382-wm.htm vii http://www.scmp.com/news/china/article/1322857/chinas-electronic-cigarette-inventor-fights-financial-rewards viii http://www.fda.gov/downloads/Drugs/ScienceResearch/UCM173250.pdf ix http://www.kcer.org/pdfbibliotheek/Zachary%20Cahn%20and%20Michael%20Siegel.pdf x http://www.kcer.nl/pdfbibliotheek/Vluchtige%20stoffen%20e-sigaret.pdf xi http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/de-elektrische-sigaret-overal-te-koop-maar-is-het-echt-wel-zo-veilig/speel/1/ xii http://kassa.vara.nl/actueel/dossiers/artikel/dossier/1579989/?tx_varakassanews[uid]=939&cHash=600244a37d5cd37bca600d3a8d5b2722 xiii http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/1760/elektronische-sigaret-mag-blijven-bestaan xiv http://www.stelda.nl/images/pdf/stories/food/kamerbrief-status-elektronische-sigaret%5B1%5D.pdf xv http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/m/zembla-minister-van-tabak.html xvi http://esigbond.nl/nieuws/77-news/89-reactie-esigbond-op-de-uitspraak-in-hoger-beroep-kort-geding-inzake-de-staat-tegen-utvg xvii http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20131004IPR21539/html/e-sigaret

Source: http://www.hotcoil-digitalmedia.nl/documenten/De%20Elektrische%20Sigaret.pdf

vm-184-173-174-124.us1.compute.xstrat.us

Términos y Condiciones y Política de Privacidad Este documento describe los términos y condiciones generales (las "CONDICIONES") aplicables al acceso y uso de los servicios de venta con descuento ofrecidos por Think Y Medios Web SRL (los “SERVICIOS") dentro del sitio www.trendsetter.com.ar (el “SITIO”). Think Y Medios Web SRL será referida en el presente documento como TREN

anchimalen.cl

Diplomado Enfoque Holístico de la Enfermedad Centro Anchimalen Manao, Chiloe. Diferencia entre Enfoque Holístico y lo Psico-Somático. Dra. Adriana Schnake S. He insistido en denominar Enfoque Holístico de la Enfermedad y con ello también de la Salud a lo que sería una mirada total del ser humano , que no parte de división alguna de la persona y que se diferencia de todos

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf