Microsoft word - gebruik cholesterolverlagers.doc

Gebruik “cholesterolverlagers”

Ommen, 1 juni 2007
Geachte heer / mevrouw,
Al geruime tijd gebruikt u een geneesmiddel tegen een verhoogd cholesterol. U heeft dit
medicijn gekregen voornamelijk op voorschrift van een van de specialisten in het
ziekenhuis en wij herhaalden dit medicijn. Het middel moet u blijvend gebruiken om uw
cholesterol te verlagen. In het kader van goede behandeling tegen aanvaardbare kosten
willen wij graag zorgen dat u die medicijnen slikt die zinvol en betaalbaar zijn. Daartoe
worden in Nederland afspraken gemaakt tussen huisartsen en specialisten. In die
afspraken wordt bepaald welk middel in welke situatie de beste keus is. Ook wordt daarbij
gekeken naar de prijs. Zeker voor middelen die een patient soms tientallen jaren moet
slikken zijn kosten een belangrijke factor.In tegenstelling tot berichten van het tv-
programma RADAR, staat de werkzaamheid en veiligheid altijd bovenaan. Mogelijk bent
u net zo goed geholpen met een ander middel dat ook voldoet aan de landelijke afspraken.
Onnodig duur slikken?
Vaak worden tijdens ziekenhuisopname of na een polikliniekbezoek dure merken
voorgeschreven. Deze merken worden aan het ziekenhuis bijna gratis geleverd, maar
dezelfde fabrikant levert ze aan de plaatselijke apotheek af tegen een hogere prijs. Die
prijs moet u (of uw verzekering) betalen. En die kosten bepalen weer uw premie. Er is een
goedkoper middel, Simvastatine dat zo’n 2 a 3x minder kost dan de prijs van het middel
dat u momenteel slikt. Zoals gezegd: Onze voorkeursmiddelen werken hetzelfde en zijn
bewezen veilig. Waarschijnlijk is dit ook voor u een goed alternatief.
Met uw verzekering hebben we kunnen afspreken dat besparingen die dit ‘omzetten’ van
duur naar goedkoper oplevert, mogen worden gebruikt voor betere lokale huisartsenzorg.
Hierbij moet u denken aan betere telefonische bereikbaarheid van de praktijk, meer
assistentie en meer tijd voor informatievoorziening.
Om welke middelen gaat het?
Het gaat om middelen met de volgende merknamen: Lipitor, Crestor en Lescol. De
‘stofnaam’eindigt altijd op ‘-statine’. Beide namen staan vaak ook op het etiket afgedrukt.
Meer informatie?
De huisartsengroep Ommen benadert samen met de Ommer apotheek deze maand alle
patienten die voor deze medicatiewijziging in aanmerking komen. Als u dat wenst geven
wij u graag meer informatie. Daartoe bieden wij verschillende mogelijkheden, zie verder.
Geen verdere informatie nodig?
Ook dat is mogelijk. Dan wordt bij uw eerstvolgende herhaalrecept uw medicatie
omgezet in ‘Simvastatine”
, tenzij u aangeeft dit niet te wensen middels een telefoontje
of e-mail naar uw praktijk.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
De huisartsengroep Ommen: Habets, Lock, Bonnes, Blomsma en Bezemer
Andriessen, van den Berg en Jansen Holleboom
Meer weten over ‘omzetten cholesterolemmers’
Indien u vragen heeft kunt u deze op de volgende manieren en momenten stellen:
Via ‘het web’
Op website: http://www.habetslock.praktijkinfo.nl
http://www.hjbezemer-huisarts.nl
http://www.huisartsencarrousel.praktijkinfo.nl
Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze lijst wordt bijgewerkt met
de antwoorden die u ons stelt. U kunt een email sturen naar de emailadressen:
[email protected]


Groepsgesprek/voorlichting
Mocht u hier behoefte aan hebben, dan kunt u dit kenbaar maken via een van de
assistentes van uw eigen huisarts. Bij voldoende belangstellenden zal er een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden. Hiervan ontvangt u dan nader bericht
Afspraak voor telefonisch contact of spreekuur.
Natuurlijk kunt u ook bellen met uw assistente of een afspraak maken voor het
(telefonisch) spreekuur. Wilt u bij het maken van een afspraak a.u.b. vermelden dat u naar
aanleiding van deze brief komt?
DUS: zonder reactie van uw zijde wordt bij de eerstvolgende aanvraag voor
een herhaalrecept van uw cholesterolverlager dit omgezet in simvastatine.
Meest gestelde vragen omtrent omzetting cholesterolverlagers: 1. Om welke medicijnen gaat de omzetting? Het gaat om de merknamen : Lipitor, Crestor en Lescol. 2. Wat moet ik voor deze omzetting doen? Niets! Bij uw volgende aanvraag via de receptenlijn, zal uw huidige
cholesterolverlager omgezet worden in Simvastatine, TENZIJ u hiervoor
een contraindicatie heeft, bv bijwerkingen of u heeft aangegeven naar
aanleiding van de brief dit niet te wensen.
3. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Simvastatine? Van ALLE cholesterolverlagers is bekent dat zij in sommige gevallen
spierklachten kunnen geven.
4. Wanneer wordt mijn cholesterol na de omzetting gecontroleerd? In principe tijdens uw volgende jaarcontrole.

Source: https://www.hjbezemer-huisarts.nl/Cholesterolverlagers.pdf

N:\earth restoration portal\content\renewabledeal_text_version2_feb2009\renewabledealdocuments\wordperfectfiles\plank 6 ch 2 he

THE RENEWABLE DEAL, ASPECT TWO, PLANK 6: HEALTH Chapter 2 THE CAUSES OF THE UNITED STATES HEALTHCARE SYSTEM CRISIS Sixteen percent of the U.S. economy as of 2006 is consumed by health care costs; in 1960, 5.2percent of GDP went to pay for health care. From 1997 to 2003 U.S. health care spending wentfrom 13.1 percent to 15.3 percent of GDP. In March 2008 the Centers for Medicare andMedicai

1_a_01_001-011.indd

One of the primary roles of Emergency Medical Ser-vices is to provide emergency care for life-threatening medical events. This section reviews clinical and system considerations in the EMS care of these time-critical conditions. Altered Mental Status/Altered Level of Consciousness INTRODUCTION patient as possible from the scene. Because the patient often cannot provide an adequate history, fi

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf