Herbertfelixinstitutet.se

Ett öppet samhälle
Frågeformulär
Frågor
Nedan följande enkät innehåller ett antal, mer eller mindre närgångna, frågor
gällande dig som person, men även sett utifrån ett större perspektiv. För- sök besvara dem så sanningsenligt du kan. På vissa av frågorna skall du bara kryssa i det alternativ, som bäst stämmer in på dig. På andra frågor önskar jag att du vidareutvecklar ditt svar. Vissa av frågorna är medvetet provocerande. Enkätsvaren kommer dock att användas som ett bakgrundsmaterial under den aktuella kursen. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.
Tack på förhand för din medverkan! 4. Vilken var din huvudsakliga uppväxtmiljö? 5. Hur många och vilka (ej namn) personer bodde i ert hushåll när du Om ja, hur gammal var du när du flyttade hemifrån? .
7. Anser du att män och kvinnor är lika mycket värda?  Ja  Nej 8. Anser du att det i ett hushåll finns speciellt manliga resp. speciellt 9. Vilket är ditt nuvarande civilstånd? 10. Vilken syn har du på äktenskapet? Är det viktigt att vara gift? 11. Vad innebär begreppet ´familj´ för dig? Om ja, hur gammal var du när så skedde? .
13. Anser du att sexualitet och sexuellt umgänge är viktiga ingredienser i 14. Anser du att det är viktigt att sexualitet sker inom äktenskapets ramar? 16. Har du några problem med att visa dig naken c. i offentliga duschrum, t ex på badinrättningar (inomhus)? 17. Vilken inställning har du till följande fenomen: a. att kvinnor solar topless på offentliga stränder? b. att iförd bikini (kvinna) resp. med bar överkropp (man) äta på of- e. prata privatliv med någon ´anonym utomstående´? 18. Du är bosatt i Sverige. Vilket annat land (el er länder) skul e du kunna 19. Anser du att myndighetsåldern för en person i Sverige (18 år) är 21. Anser du att åldern för tillåtet sexuellt umgänge i Sverige (15 år) är 24. Brukar du besöka någon form av religiös byggnad, såsom kyrkor, 27. Är du medlem av Svenska Kyrkan?  Ja 28. Vilken eller vilka av följande helgdagar resp. högtider firade du förra året? Kryssa för de aktuella alternativen. Skriv gärna på de bifogade  Trettondedag jul Arafatdagen Eid-al-Adha Magha Puja Parinirvana Tjugondedag jul Förintelsens minnesdag Al-hijra Ashuradagen Tu bi-Shevat  Alla Hjärtans Dag Purim  Maha Shivaratri  Fastlagssöndagen Fettisdagen  Askonsdagen Internationella kvinnodagen Holi  Annandag påsk Vaisakhi Pesach Moulud un-Nabi Yom Hashoa  Första maj  Yom Haatsmaut Europadagen Vesakh  Mors dag  Annandag pingst Lag Baomer Shavout  Midsommardagen Asalha Puja Tisha be-av Raksha Bandhan Janamastmi Kräftskiva Surströmmingspremiär  Leylat al-Isra wa Miraj Rosh Hashana Navratri Ramadan  Pavarana Leylat al-Qadr Yom Kippur Vijya Dasham Eid al-Fitr  Sukkot Shemini Atserat Simschat Torah Diwali Vikram Samvat Frågorna 14 – 22 i Bachner/Rings enkät om judar, staten Israel och Mellan- 15. Vad tycker folk i din bekantskapskrets om judar?  Några är positiva och några är negativa till judar  De flesta har ingen uppfattning om judar 16. Nu presenterar vi ett antal påståenden som en del människor tycker stämmer bra och andra anser inte stämmer alls, Hur stämmer föl- jande påståenden överens med dina åsikter? Judarna ger ett positivt bidrag till det svenska samhället  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Det skulle vara helt acceptabelt med en jude som statsminister i Sverige  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt 1 Bachner / Ring (2005): ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”, s. 125-128  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna har lämnat viktiga bidrag till den europeiska kulturen  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Den judiska religionen är varken bättre eller sämre än någon annan religion  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna har stort inflytande över medierna  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna har stort inflytande över världsekonomin  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna har för stort inflytande i världen idag  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Det talas alldeles för mycket om nazismen och utrotningen av judar  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna tror att de är de enda som har lidit  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna utnyttjar nazisternas judeutrotning (Förintelsen) i ekono-  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Förföljelsen och hatet mot judarna är delvis judarnas eget fel  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Judarna korsfäste Kristus och deras lidande är ett straff för detta brott  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt17. Vilken av parterna sympatiserar du mest med i konflikten mellan 18. Nu presenterar vi ett antal påståenden som en del människor tycket stämmer bra och andra anser inte stämmer alls. Hur stämmer föl- jande påståenden överens med dina åsikter? Palestinska terrorattacker mot Israel är oförsvarliga  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Den internationella terrorismen orsakas av Israels politik  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Israels politik präglas av en i Gamla Testamentet rotad hämndlystnad  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Israels behandling av palestinierna påminner om nazisternas behand-  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Så länge Israel finns kan vi inte få fred i världen  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt Det är Israels politik som orsakar judehat  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt På grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om judar  Stämmer inte alls  Stämmer ganska dåligt  Stämmer varken bra eller dåligt  Stämmer ganska bra  Stämmer helt19. Det finns de som påstår att Israel var inblandat i terrorat tackerna mot USA den 11 september 2001. Vad tror du om detta påstående?  Jag tror inte alls att det ligger något i det 20. I debatten om Israel och konflikten i Mellanöstern förekommer ofta ordet sionism. Vilket eller vilka av nedanstående påståenden stäm- mer bäst överens med din uppfattning om vad sionism är? Tillåtet att använda flera svarsalternativ.  Sionism är judisk nationalism  Sionism är imperialism  Sionism är stöd till staten Israel  Sionism är rasism  Sionism är kolonialism  Sionism är judiskt nationellt självbestämmande  Sionism innebär stöld av arabiskt land  Sionism är kapitalism  Sionism innebär att judar befrias från förtryck  Sionism liknar nazism  Sionism innebär att judar skyddas mot förföljelse  Sionismen styr USA:s politik  Sionismen är en världsmakt  Ingen uppfattning/Vet inte Nu följer några påståenden om både judar och muslimer (påståendena om muslimer finns i avsnittet om muslimer, CLs anmärkning) 21. Vi börjar med några påståenden om judar. Kryssa i om följande på- ståenden stämmer eller inte stämmer överens med vad du tycker. De flesta judar är säkert hyggligt folk Det skulle vara helt okej att bo granne med en skötsam judisk person Judar i Sverige ska ha rätt att bygga synagogor (religiösa lokaler) Det är alldeles för många judar i Sverige Det borde vara förbjudet för judar att få rösta i politiska val 22. Nu följer några påståenden om muslimer. Kryssa i om följande påstå- enden stämmer eller inte stämmer överens med vad du tycker. De flesta muslimer är säkert hyggligt folk Det skulle vara helt okej att bo granne med en skötsam muslimsk person Muslimer i Sverige ska ha rätt att bygga moskéer (religiösa byggnader) Det är alldeles för många muslimer i Sverige Det borde vara förbjudet för muslimer att få rösta i politiska val

Source: http://www.herbertfelixinstitutet.se/sites/default/files/assets/attachments/ett-oppet-samhalle-enkat.pdf

Minifolder_bg_produkte_seite_1_20080422.cdr

Formula 1134+ Drachenblut (sangre de drago) Immer wieder im Laufe der geschichtlichen Entwicklung gab es für Die Natur ist voll von Pflanzen und Kräutern, deren Heilkräfte wir den Menschen Fastenperioden. Diese Maßnahme hatte aber nicht zum Teil schon nützen und solchen, dessen große Heilkräfte wir nur nur religiöse oder praktische Hintergründe. Auch für den Körper erahne

Microsoft word - pri t&c's may06.doc

PROCESS RESOURCES, INC. PRI 10440 CORPORATE DRIVE • SUGAR LAND, TEXAS 77478 281-240-0955 • FAX 281-240-8025 e-mail: [email protected] PROCESS RESOURCES, INC. AND SUBSIDIARIES STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE The equipment, software, materials and services (collectively, the “Equipment”) which are described on the face hereof shall

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf