Samenvatting “medicatie bij nierinsufficientie”

Medicatie bij nierinsufficientie
M.T.Velema-de Roos, huisarts; M.Galli-Leslie, nefroloog
Nierfunctie en leeftijd
Bij ca 30 % van de ouderen weinig vermindering nierfunctie vanaf MDRD < 60, bij middelen die > 40% renaal worden geklaard (zie FTK) Aanpassen: dosis verlagen of interval verlengen middelen met vnl. renale klaring
Allopurinol, Atenolol, Bisoprolol, Digoxine, lithium,ACE-remmers (m.u.v. fosinopril), Aminoglycosiden, Diuretica, H2-blokkers, colchicine Eerder interakties bij geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte
Aminoglycosiden, Anti-epileptica, Antipsychotica, Digoxine , Orale anticoagulantia, parkinsonmiddelen, Colchicine, Kinidine, LithiumOpiaten, Theofylline, Vancomycine, Procainamide, verapamil Medicatie-aanpassingen (bron: concept-richtlijn Chronische Nierschade, nov. 2008)
M
iddel G
FR e
ffect
Halveer de normale dosis en handhaaf normaal dosisinterval en amoxicil ineDoseringsinterval verlengen tot 12 uur, dus geef 2 dd standaarddosis ofkies indien mogelijk voor ander antibioticum omdat risico bestaat dat despiegel niet hoog genoeg wordt Geef als onderhoudsdosering 250 mg 1x per dag Nitrofurantoine is gecontraindiceerd; omzetten naar bijv. trimethoprim (de eerste 3 dagen normale dosering en daarna halve dosering of dosering op geleide van de bloedspiegel)Dosis verlagen of doseringsinterval verdubbelen bij eenmalige dosis is geen aanpassing nodig, geef bij meermalige toediening de halve dosis. doseerinterval verlengen naar 1x per 24 uur Bij eenmalige dosis is geen aanpassing nodig, geef bij meermalige toediening bij 30-50 ml/min: 50% en bij 10-30 ml/min: 25% van de normale dosering Dosis verlagen of doseringsinterval verdubbelenNSAID’s Geef zo mogelijk paracetamol en vermijd NSAID’s,indien toch noodzakelijk dan alleen kortdurend geven en ten minste voorafgaand aan en week na start nierfunctie controleren <30 Verhoogde kans op bijwerkingen ivm Verlaag de doseerfrequentie bij een gewoon preparaat tot maximaal 2-3x per dag, geef maximaal 200 mg per dag van tramadol met gereguleerde afgifte Doseer zoals gebruikelijk op geleide van effect en bijwerkingen, lagere dosering kan nodig zijn.Omzetten naar fentanyl kan ook, daarvoor is dosisaanpassing niet nodig: zie ftr pijnbestrijding Orale antidiabetica bij nierinsufficientie (zie
max 3 dd 500 mg (metformine wordt door nier geklaard) 2 dd 500 mg max (alleen indien geen cardiale of hepatische co-morbiditeit, anders stop) Repaglinide en gliclazide worden hepatisch geklaard en kunnen gebruikt worden bij nierinsuffcientie. Glimepiride wordt voor de helft renaal geklaard en kan daarom hypo’s geven indien de klaring <30 ml is. Daarboven geen probleem. Tolbutamide wordt hepatisch geklaard maar kan ook hypo’s geven bij ernstige nierinsufficicientie. Glibenclamide is gecontraindiceerd bij klaring < 30 ml wegens de lange half waarde tijd Risico contrastnefropathie
Bepaal kreatinine klaring (MDRD) en bloeddruk Stop metformine op dag van de scan en tot 2 dagen erna

Source: http://www.haagsenieren.nl/medicatie%20bij%20nierinsufficientie.pdf

veronafamilydental.net

Patient Information We are pleased to welcome you to our practice. Please take a few minutes to fill out this form as thoroughly as you can. If you have questions we’ll be glad to help you. We look forward to working with you in maintaining your dental health. PATIENT INFORMATION Date Please provide your E-Mail address if you wish to receive information from us about future promotions,

Calphos-calcidiol_01.12

CalPhos / Calcidiol (D3) ist ein 2-Komponenten Ca-P-D3-Produkt, Ergänzungsfuttermittel, zur Verabreichung über das Tränkewasser an Geflügel Einsatzbereiche: Kritische Wachstumsphasen bei Mastgeflügel Eischalenfestigung bei Legehennen Wirkung: • Verbesserung des Knochenaufbaus in der frühen Wachstumsphase • Steigerung des Muskeltonus in der frühen Wachstumsphase • Stabi

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf