Script

MALARIA - Manus
Blå text = speaker

00:37:33.00 00:37:39:00
Malaria är en svår infektionssjukdom, som orsakas av plasmodium - en elak parasit.
00:35:14.00 00:35:28.00
.som i sin tur överförs av malariamyggan. Myggans stick i sig är alltså inte problemet, utan
parasiten som den bär på.
00:36:47.00 00:37:07.00
När parasiten kommit in i kroppen, utvecklas den i levern och tar sig därifrån in i blodomloppet.
Man får som regel svår feber samtidigt som man känner frossa. I svårare fall kan det leda till
blodbrist, mjältförstoring och till slut döden.
00:36:20.00 00:36:46.00
Malarian är vanligast i tropikerna där den breder ut sig alltmer. I Afrika kommer vi förmodligen
snart att få uppleva epidemier från Etiopien till Sydafrika.
I Sydamerika breder smittan ut sig i bland annat Peru och Brasilien och andra länder nära
tropikerna.
I Asien är det främst Pakistan och Indien som ser ett ökat antal smittade och problemet breder ut
sig mot sydostasien.
I Sverige hade vi det senaste malariafallet på 1850-talet (fade out mot 1 sek paus).
Malaria – dödar ett barn var tolfte sekund.

00:02:04:00 - 00:02:22:00
För fyrtio år sedan trodde vetenskapsmännen att malarian var utrotad.
Men det var ett misstag. Myggan och parasiten överlevde utrotningsförsöken med bl a DDT, och
förbereder sig nu för en comeback som vi inte sett maken till tidigare.
1. 00:02:25.04 00:02:27.20
100 miljoner människor smittas varje år.
2. 00:02:27.23 00:02:34.03
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (1 of 19)2005-10-13 16:11:44 och åtminstone 2 till 3 miljoner dör, de flesta är barn under fem år.
00:02:35.00 00:02:45.00Talen går inte ner. Det finns anledning att tro att de ökar, och vi förlorar kraften i de mediciner vi haft de senaste 50 åren.
00:02:50:00 - 00:03:03:00Malarian sprids inte enbart i tropikerna och frågan är om vetenskapsmännen den här gången kan stoppa världens mest utbredda infektionssjukdom?3. 00:03:07.00 00:03:12.00 Utan ett effektivt anti-malariavaccin4. 00:03:12.03 00:03:15.15 kommer världen att få uppleva5. 00:03:15.18 00:03:21.24 en mänsklig katastrof inom 10 år, speciellt här i Afrika.
6. 00:03:26.09 00:03:32.04 Städerna, där myggorna inte kan kläcka sina ägg, är nästan malariafria.
7. 00:03:32.07 00:03:37.08 Det är på landsbygden som barnen dör.
8. 00:03:58.03 00:04:01.03 Vi befinner oss i Waterland.
9. 00:04:01.06 00:04:07.00 nära byn Zuiderwoude,norr om Amsterdam.
10. 00:04:07.03 00:04:09.01 För femtio år sedan.
11. 00:04:09.04 00:04:14.11 hade de norra delarna av landet omkring 20 000 fall av malaria varje år.
12. 00:04:15.11 00:04:19.11 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (2 of 19)2005-10-13 16:11:44 Och förhållandena var gynnsamma:13. 00:04:19.14 00:04:23.10 ett vattendrag där äggen kunde kläckas.,14. 00:04:23.13 00:04:27.00 boskap som de kunde suga blod av.,15. 00:04:27.03 00:04:31.21 och ladugårdar där de kunde övervintra.
16. 00:04:31.24 00:04:37.10 Kort sagt, förutsättningarna var goda för att sprida malaria.
17. 00:04:37.13 00:04:41.01 Den stora frågan är då: varför inte nu längre?18. 00:04:41.04 00:04:47.17 Turligt nog utrotades malarian i Nederländerna för 50 år sedan.
19. 00:04:47.20 00:04:54.20 Ladugårdarna sprutades med DDT, vilket slog ut myggorna.
20. 00:04:54.23 00:05:01.14 Det fanns verksamma malariamediciner för dem som drabbats.
21. 00:05:01.17 00:05:06.00 En tredje och viktig faktor är att ytvattnet här.
22. 00:05:06.03 00:05:09.10 var kraftigt förorenat.
23. 00:05:11.00 00:05:15.10 Fosfater från rengöringsmedel tömdes i vattnet.
24. 00:05:15.13 00:05:18.08 vilket tog död på myggen.
25. 00:05:30.17 00:05:33.15 I Nederländerna byggdes IJsselmeer-dammen.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (3 of 19)2005-10-13 16:11:44 26. 00:05:33.18 00:05:40.04 och man installerade reningsverk för att förvandla ytvattnet till sötvatten.
27. 00:05:40.07 00:05:46.19 Den holländska malariamyggan hade vant sig vid saltvatten.
28. 00:05:47.10 00:05:51.12 Eftersom de norra delarna av Nederländerna är saltvattenfria.
29. 00:05:51.15 00:05:58.12 kommer vi aldrig mer att ha ett så kraftigt bestånd av dessa myggor. 00:06:01:00 - 00:06:36:00Av de 3 000 existerande arterna av myggor, är 50 kapabla att ge oss malaria. Processen börjar i samma stund som myggan sticker oss. Först injicerar den sin egen saliv, vilket underlättar för den att suga ut vårt blod.
Om det finns malariaparasiter i blodet så sugs de med in i myggan.
Parasiterna förökar sig i myggans mage, och när den sticker nästa gång följer tusentals med saliven in i blodbanorna. 30. 00:06:45.23 00:06:52.00 De är redan hungriga och de försöker sticka genom nätet.
31. 00:06:52.03 00:06:55.19 Även om de här myggorna är små.
32. 00:06:55.22 00:07:00.05 så är de ett allvarligt hot mot oss människor.
33. 00:07:00.08 00:07:07.00 De här små som söker efter mitt blod är Anopheles-myggor.
34. 00:07:07.03 00:07:13.02 De för malariasmittan vidare - en av de allvarligaste tropiska sjukdomarna.
35. 00:07:13.05 00:07:15.08 och som är ett hot mot oss människor.
36. 00:07:15.11 00:07:22.03 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (4 of 19)2005-10-13 16:11:44 Medan jag berättar det här har de dödat ytterligare två barn.
37. 00:07:22.06 00:07:28.15 Man säger att i Afrika dör ett barn av malaria var tolfte sekund.
00:07:30:00 - 00:08:03:00I Batavia, Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta, bekämpade man malarian med det numera förbjudna DDT,för 50 år sedan. Ett flygplan fylldes med 2500 liter DDT och man började flyga över husen.
Från 50 meters höjd sprejades DDT:n från planet och duschade all bebyggelse. Invånarna uppmanades att lämna fönster och dörrar vidöppna för att giftet skulle kunna nå in i alla avlägnsa hörn.
38. 00:08:03.11 00:08:09.05 På ´50- och ´60-talen stod det globala hoppet till.
39. 00:08:09.08 00:08:13.20 att insektsgifter skulle slå ut malarian.
40. 00:08:14.10 00:08:20.10 DDT blev tillgängligt på den öppna marknaden i slutet av ´40-talet.
41. 00:08:20.13 00:08:24.24 Det var ett billigt sättoch dödade alla insekter42. 00:08:26.14 00:08:32.02 Samtidigt som DDT-kampanjen lanserades.
43. 00:08:32.05 00:08:37.02 uppnåddes spektakulära resultat i bl a Indien och Sri Lanka, och.
44. 00:08:37.05 00:08:39.13 i vissa sydamerikanska länder.
45. 00:08:39.16 00:08:44.13 och i södra Europa och i USA där malarina fortfarande var ett problem.
46. 00:08:44.16 00:08:48.11 Malarian utrotades nästan helt under de här åren.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (5 of 19)2005-10-13 16:11:44 00:08:50.00 00:09:16.00Till att börja med var metoden framgångsrik, men sedan gick det snett. Motståndskraften i både myggan och parasiten ökade. Sjukvården fick ett sammanbrott. Avkolonialiseringen av tropikerna, fattigdomen och dålig organisation spädde på problemen.
47. 00:09:17.04 00:09:22.20 Under årens lopp har man förstått.
48. 00:09:22.23 00:09:27.15 vilka effekter DDT och Permethrin har haft.
49. 00:09:27.18 00:09:30.00 Om man sprutar det på en vägg.
50. 00:09:30.03 00:09:34.20 sätter sig inte myggorna på den plats där man sprutat.
51. 00:09:34.23 00:09:38.11 Det är så effektivt att om man besprutar en hel hydda.
52. 00:09:38.14 00:09:43.05 flyger myggorna in genom det ena förnstret och ut genom det andra.
53. 00:09:43.08 00:09:48.13 Utan att landa eller vila sig över huvud taget.
54. 00:09:49.15 00:09:56.08 Myggorna lärde sig ganska snart hur man skulle bryta ner giftet.
55. 00:09:56.11 00:10:02.00 Även om insektsgiftet kommer in i deras kropp.
56. 00:10:02.03 00:10:05.17 så bryts det ner igen med blixtens hastighet.
57. 00:10:05.20 00:10:10.00 En del myggor har till och med ändrat sitt stickbeteende. 58. 00:10:10.03 00:10:14.05 Malariamyggan sticker som regel bara på natten.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (6 of 19)2005-10-13 16:11:44 59. 00:10:14.08 00:10:17.20 Men nu sticker en del också i gryningen.
60. 00:10:17.23 00:10:22.22 De har anpassat sitt “arbetspass”.
61. 00:10:23.00 00:10:29.20 Det är en av anledningarna till att myggorna är så svåra att besegra.
62. 00:10:32.03 00:10:37.23 Trettio år efter att DDT användes för första gången för att besegra myggorna.
63. 00:10:38.01 00:10:42.10 finns motståndskraften mot giftet fortfarande kvar i deras kroppar.
64. 00:10:42.13 00:10:48.12 Myggorna anpassar sig med andra ord och.
65. 00:10:48.15 00:10:55.06 flera år senare har de samma känslighet mot de här substanserna.
00:10:56.00 00:11:06.00På ´60-talet var det endast nio fall av malaria rapporterade på Sri Lanka. Tio år senare var det 2 miljoner.
66. 00:11:07.00 00:11:13.03 I Indien fanns, runt 1961, mindre än 10 000 fall av malaria.
67. 00:11:14.00 00:11:16.09 Tittar man på statistiken idag.
68. 00:11:16.12 00:11:21.01 registreras det ca 30 miljoner fall årligen.
69. 00:11:21.04 00:11:24.10 Det är förmodligen bara toppen på isberget.
70. 00:11:24.13 00:11:31.02 eftersom många människor bor på avlägsna platser utan tillgång till läkarstationer.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (7 of 19)2005-10-13 16:11:44 00:11:32.00 00:12:10.00Vi har haft kinin i 350 år. Det är fortfarande ganska effektivt, men med kraftiga bieffekter. Kinin och klorokin kom på ´40-talet och var bra i trettio år. Nu är de snart verkningslösa. Fansidar är en kombination av två mediciner men tyvärr kommer resistensen snabbt. I Thailand tog det 5 år. Vi ser samma mönster i andra länder.
71. 00:12:16.04 00:12:21.00 Det här är västra Kenya, nära Kisumu.
72. 00:12:22.05 00:12:25.02 Det här är ett av de områden.
73. 00:12:25.05 00:12:29.19 med den högsta förekomsten av malaria i Afrika.
74. 00:12:29.22 00:12:32.12 Graden av infektion är så hög.
75. 00:12:32.15 00:12:37.13 att i medeltal får folk en ny infektion varje natt.
76. 00:12:37.16 00:12:41.04 Mer än någon annan stans i Afrika.
77. 00:12:54.14 00:12:58.10 För hundra år sedan upptäckte man.
78. 00:12:58.13 00:13:02.24 att myggor spelade en viktig roll för spridningen av malaria.
79. 00:13:04.00 00:13:10.24 Forskarna har alltid undrat hur myggorna vet.
80. 00:13:11.02 00:13:17.03 att de måste sticka en människa för att överföra malariaparasiten.
81. 00:13:17.06 00:13:21.21 Vi ville veta hur myggan hittar människorna.
82. 00:13:21.24 00:13:27.04 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (8 of 19)2005-10-13 16:11:44 Vi misstänkte att kroppslukterna spelade en roll här.
00:13:41.00 00:14:18.00Jag stoppar det andra betet i den här dunken, som är kopplad till den här fällan.
När du sover så tror jag att myggorna flyger in i huset. Vi vill veta om de flyger till den här eller den där fällan.
Jag är redo och jag föreslår att du lägger dig och släcker.
Vi ses i morgon bitti.
00:15:16.00 00:15:26.00Titta på det här. Goda nyheter!83. 00:15:27.22 00:15:30.00 Hur många är det där inne?84. 00:15:31.07 00:15:34.18 Omkring tjugo.
85. 00:15:36.19 00:15:43.09 Inget dåligt resultat efter första nattens experiment.
86. 00:15:44.13 00:15:50.08 Jag är glad för att vi har myggor i en fälla med lockbete.
87. 00:15:51.16 00:15:56.09 Det betyder att vår forskning är på rätt spår.
88. 00:15:56.12 00:16:00.18 Och det är första gången.
Vi har inte haft en sådan framgång tidigare.
89. 00:16:02.03 00:16:05.06 Det betyder att vi nu kan göra doftblandningar.
90. 00:16:05.09 00:16:10.08 som kommer att vara mer inbjudande än mänskliga kroppslukter.
91. 00:16:14.10 00:16:16.18 Tanken är att.
92. 00:16:18.10 00:16:23.22 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (9 of 19)2005-10-13 16:11:44 hänga upp en sådan här fälla bredvid varje dörr i en by93. 00:16:24.00 00:16:29.10 så att myggorna flyger in i fällan och inte in i huset.
94. 00:16:29.13 00:16:35.10 På så sätt kan man skydda människor från att bli bitna av malariamyggan.
00:16:36.00 00:18:05.00Artemisinin tas från malörtens blad. Den finns i många länder och har en intressant sammansättning, som man tidigare visste var effektivt mot feber. Men 1972 återupptäckte kineserna antimalariaeffekten och de aktiva ämnen som var högefektiva mot malaria, vilket räddade oss.
Vi använder medicinerna i kombination med varandra, på samma sätt som vi kombinerar behandlingar mot tuberkulos och aids. Vi sammankopplar olika behandlingsförlopp, vilket gör dem effektiva och motverkar uppkomsten av en motståndskraft. En parasit som utvecklat resistens mot en viss medicin, dödas av en annan.
95. 00:18:47.06 00:18:52.06 Mor, dina barn verkar mycket sjuka.
96. 00:18:52.09 00:18:55.02 Vad är det för fel på barnen?97. 00:18:55.05 00:19:00.20 De har haft malaria i en vecka nu.
De har huvudvärk och de hostar.
98. 00:19:00.23 00:19:05.13 De kan inte sitta rakt.
Jag har inte pengar till medicin.
00:19:06.00 00:19:32.00De här människorna tjänar inget eftersom de inte har något arbete. De medicinerar hemma.
Ibland kan man sälja grönsaker på marknaden och tjäna 50 till 100 shilling. Ibland 150 shilling. Som ni förstår är det inte tillräckligt.
00:19:33.00 00:19:37.00Om de behöver medicin mot malaria, hur mycket kostar den? file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (10 of 19)2005-10-13 16:11:44 00:19:38.00 00:19:46.00På apoteket kostar en dos 300 shilling.
00:19:48.00 00:19:52.00Hur mycket kostar ett myggnät?00:19:53.00 00:20:10.00Det kostar 700 shillling. Den här mamman har 6 barn och har inte råd. De sover inte ens i sängar utan på en matta.
99. 00:20:13.11 00:20:19.11 Vilken medicin får de för att bekämpa malarian?100. 00:20:19.14 00:20:21.22 Jag ger dem klorokin.
101. 00:20:22.00 00:20:26.00 Men om jag inte har några pengar,får de ingen medicin.
102. 00:20:26.03 00:20:28.17 Får de ingenting då?- Nej, det får de inte.
104. 00:20:53.11 00:20:57.08 Vad för slags sjukdom är malaria?105. 00:20:57.11 00:21:03.11 Det är uppenbart att myggorna i vattnet överför den, men vi är inte säkra.
106. 00:21:03.14 00:21:08.02 Om en mygga sticker dig så får du huvudvärk.
107. 00:21:08.05 00:21:12.05 Myggor lägger ägg i stillastående vatten.
108. 00:21:12.08 00:21:17.16 Om man då dricker det så får man huvudvärk och feber.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (11 of 19)2005-10-13 16:11:44 109. 00:21:17.19 00:21:21.04 Det är malaria.
-Man får feber.
110. 00:21:21.07 00:21:26.15 Jag gick i vattnet idag så jag har tagit smärtstillande.
111. 00:21:28.09 00:21:35.04 Så malaria kommer från sjön?-Ja, man får det från sjön.
112. 00:21:35.07 00:21:40.22 Man kan också få det av att någon uttalar en förbannelse över en.
113. 00:21:41.00 00:21:43.17 Man kan få det den vägen också.
114. 00:21:44.20 00:21:50.00 Vad händer om man känner sig sjuk trots att man tagit malariamedicin?115. 00:21:50.03 00:21:54.20 Om tabletterna inte hjälper,så ger vi traditionella mediciner.
116. 00:21:54.23 00:21:58.08 Vi driver ut de onda krafterna med kryddor.
117. 00:21:58.11 00:22:04.14 Och vi slaktar en kyckling och ett fåråt dem, och sedan ger vi dem mer kryddor. 118. 00:22:04.17 00:22:08.04 De har ont för de har blivit fördömda.
119. 00:22:08.07 00:22:13.18 Magen är nu mjuk igen, totalt mjuk igen.
120. 00:22:16.12 00:22:23.07 Det finns ett talesätt i malarians värld: Där vägen slutar börjar malarian file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (12 of 19)2005-10-13 16:11:44 121. 00:22:23.10 00:22:29.02 Det är ett talesätt från Afrika där vägar plötsligt tar slut mitt i ingenstans.
122. 00:22:29.05 00:22:32.14 Det är en fattigmanssjukdom även här i Afrika.
123. 00:22:32.17 00:22:36.19 Och de fattiga kan inte göra sina röster hörda, varken nu eller genom historien.
124. 00:22:36.22 00:22:39.21 Det är därför, eftersom malaria.
125. 00:22:39.24 00:22:44.14 dödar miljontals människor i djungelns tysthet.
126. 00:22:44.17 00:22:49.20 som det knappast betyder något för världsekonomin.
127. 00:22:49.23 00:22:52.16 Det är grymt, men sant.
128. 00:22:58.04 00:23:02.24 Om vi får hjälp mot malaria skulle det hålla sjukdomen tillbaka.
129. 00:23:03.02 00:23:05.24 Men allt man gör.
130. 00:23:06.02 00:23:11.14 är att be oss sitta ner för att prata.
131. 00:23:11.17 00:23:15.02 Varför har du ingen medicin med dig?132. 00:23:15.05 00:23:19.02 Om du vill att vi fortfarande skall vara i livet nästa år.
133. 00:23:19.05 00:23:22.00 hjälp oss med mediciner.
00:23:24.00 00:23:44.00 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (13 of 19)2005-10-13 16:11:44 Problemet just nu är förfalskade mediciner. Ett stort problem i Kambodja, Vietnam och Burma.
För några år sedan var 90% av alla mediciner i Kambodja förfalskningar.
00:23:47.00 00:23:02.00Vi tror den här är falsk, eftersom den inte har något hologram. På den här finns ett hologram.
00:24:06.00 00:24:42.00Imitationerna ser äkta ut men innehåller ingen medicin. Att ta dem får två konsekvenser. Den första är att man inte blir frisk. Den andra är att dålig medicin inte botar men ger ändå resistens.
134. 00:24:45.15 00:24:50.09 Att komma över alla hinderför att få människor i USA eller Europa. 135. 00:24:50.12 00:24:55.17 att bli varse problemet, behövs ett krig.
136. 00:24:55.20 00:25:01.21 När vi tvingades skicka våra FN-soldater till ett malariaområde, blev vi försiktiga.
137. 00:25:01.24 00:25:07.11 När FN-soldater faller offer för malaria.
138. 00:25:07.14 00:25:09.22 är det plötsligt viktigt.
139. 00:25:10.00 00:25:13.08 Det bästa exemplet på hur malaria.
140. 00:25:13.11 00:25:18.06 på ett drastiskt sätt påverkade krigsindustrin.
141. 00:25:18.09 00:25:22.18 och utvecklingen i ett krig, är första världskriget.
142. 00:25:22.21 00:25:26.24 Vid en speciell tidpunkt, i Grekland och Turkiet.
143. 00:25:28.10 00:25:31.23 när de allierade stod öga mot öga med de tyska trupperna.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (14 of 19)2005-10-13 16:11:44 144. 00:25:32.01 00:25:35.16 var det så många sjuka av malaria att.
145. 00:25:35.19 00:25:40.07 det fick en avgörande inverkan på krigsutvecklingen162. 00:30:50.12 00:30:56.10 Vad tror du om att använda vaccin för att bekämpa malarian?163. 00:30:56.22 00:31:01.24 Den enda återkommande historien om malariavaccin är.
164. 00:31:02.02 00:31:07.02 att vi kommer att ha det om femton år, och att vi nu har hört det i femton år.
165. 00:31:08.02 00:31:12.04 Enbart det kan göra en väldigt pessimistisk.
166. 00:31:12.07 00:31:18.07 Ett antal vacciner testas just nu på människor.
167. 00:31:18.10 00:31:25.09 Det verkar hoppfullt att åtminstone en del av dem delvis ger skydd.
168. 00:31:26.15 00:31:31.01 Men det finns inget vaccin som är färdigt eller testat.
169. 00:31:31.04 00:31:36.10 som kan ge livslångt skydd mot malaria.
170. 00:31:36.13 00:31:41.24 Det är en lång väg att gå, men vi kan naturligtvis snubbla på någonting.
171. 00:31:42.02 00:31:45.08 Få en jackpot.
Det kan alltid hända.
172. 00:31:45.11 00:31:49.09 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (15 of 19)2005-10-13 16:11:44 Men även om det hände i morgon, kommer det att ta många år.
173. 00:31:49.12 00:31:55.24 att producera det, att testa det noga och att få ut det på marknaden. Många år.
174. 00:31:56.02 00:32:00.10 Och så måste det bli tillgängligt i en form och till ett pris.
175. 00:32:00.13 00:32:04.19 som är gångbart i Afrika.
176. 00:32:04.22 00:32:08.22 Lägger man samman allt detta blir man förfärligt pessimistisk.
177. 00:32:09.00 00:32:14.03 Jag är en obotlig optimist, annars skulle jag inte vara en malariaforskare.
178. 00:32:21.02 00:32:26.09 Om man jämför aidsviruset med malariaparasiten.
179. 00:32:26.12 00:32:32.07 så kan man se på det genetiska materialet, att malariaparasiten.
180. 00:32:32.10 00:32:37.12 är tvåtusenfemhundra gånger mer komplicerad än aidsviruset.
181. 00:32:38.20 00:32:44.00 Det betyder inte att den är så många gånger svårare, men det indikerar.
182. 00:32:44.03 00:32:49.18 att det blir mycket svårt att stoppa en så välutvecklad organism.
183. 00:32:49.21 00:32:55.20 som har bott i en människokropp i åratal, och anpassat sig så bra.
184. 00:32:55.23 00:32:59.13 att den känner till varenda vrå, varenda springa och alla gömställen.
185. 00:32:59.16 00:33:05.19 Den bor i de röda blodkropparna, som skyddar den från immunsystemet.
186. 00:33:05.22 00:33:09.20 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (16 of 19)2005-10-13 16:11:44 En lösning på problemet blir därför mer komplicerad, jämfört med aids.
00:33:12.00 00:35:28.00Vi befinner oss på en av högplatåerna i västra Kenya. Vi har haft allvarliga malariaepedimier under de senaste 12 åren och vi funderar på orsaken.
När vi granskar vår information så tror vi att det beror på en ökande temperatur.
Vi ser att malariamyggan rör sig högre upp i landskapet.
När vi studerar de här områdena ser vi att folk hugger ner träden. Här uppe fanns det träd förr. Men befolkningen ökar och det behövs nya odlingsområden för bl a te och majs. Därför hugger de ner skogen och då ökar den lokala temperaturen med 3 – 4 grader.
Samtidigt ökar växthuseffekten antalet myggor på grund av högre temperatur.
Det tar 15 – 16 dagar för myggorna att utvecklas, men om temperaturen ökar kläcks de på 10 – 11 dagar. När det blir varmare behöver de en blodmåltid oftare, från var fjärde dag normalt, till varann dag vid temperaturökning. 187. 00:37:15.05 00:37:19.11 (börja med mannen i sjuksängen vid 00:37:13.00) Malarian skulle kunna återvända till Europa.
188. 00:37:19.14 00:37:25.20 Vi har redan sett det i Turkiet.
Och i norra Afrika.
189. 00:37:25.23 00:37:32.11 T ex i Marocko och Algeriet, länder runt Medelhavet.
190. 00:37:32.14 00:37:39.06 Om växthuseffekten fortsätter är det definitivt möjligt.
191. 00:37:39.09 00:37:44.00 att malarian återvänder till Italien ochsödra Frankrike och Grekland.
192. 00:37:44.03 00:37:48.10(eftersom talet fortsätter in i nästa bild, skarva i med en myggbild de sista 2 sekunderna i stället för mannen som går utmed vägen) Och i det fallet skulle den kunna fortsätta att spridas längre norrut.
240. 00:43:37.06 00:43:40.10 De människor som lider mest av malarian.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (17 of 19)2005-10-13 16:11:44 241. 00:43:40.13 00:43:43.17 är barnen,som inte har något att säga till om.
242. 00:43:43.20 00:43:48.23 Och de har föräldrar som inte heller har något att säga till om i världen.
243. 00:44:36.20 00:44:41.13 Det kommer att ta år innan någonting händer.
244. 00:44:41.16 00:44:46.22 Men folk skulle trampa ner dig om du lyckades upptäcka ett malariamedel.
245. 00:44:47.00 00:44:52.15 Även en genmodifierad potatis får folk att höja på ögonbrynen.
246. 00:44:52.18 00:44:57.03 Föreställ dig en potatis med vingar som kunde flyga runt världen.
247. 00:44:57.06 00:45:00.03 Det skulle göra folk sönderstressade.
248. 00:45:00.22 00:45:04.10 Om man ser det som en tävling,vem är det som leder?249. 00:45:10.00 00:45:15.16 I kriget mellan myggan och vetenskapsmannen.
250. 00:45:16.20 00:45:19.11 så är det myggan som vinner.
00:45:20.00 00:45:28.00Jag tror att just nu har., parasiten har vunnit de senaste ronderna.
251. 00:45:30.20 00:45:36.20 Malaria är en komplex sjukdom.
Parasiten är väl anpassad till människan.
252. 00:45:36.23 00:45:43.04 file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (18 of 19)2005-10-13 16:11:44 Den överförs av en flygande spruta fastsatt på den odödliga myggan.
253. 00:45:43.07 00:45:48.02 Det är en illusion att tro att man någonsin skall bli av med den.
254. 00:45:48.05 00:45:51.02 med den teknik vi känner till idag.
00:45:51.00 00:46:10.00Det är ni som kan hjälpa oss, med medel ni har för att skydda oss. Problemet bara ökar.
Hur kan ni hjälpa oss?00:46:15.00 00:46:17.00Vi vet inte.
file:///C|/sites/filmfaktaforum/manus-Malaria%20FFF.htm (19 of 19)2005-10-13 16:11:44

Source: http://www.filmfaktaforum.se/manus/malariamanus.pdf

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus Il fungo Pleurotus: amico anticolesterolo. Epatoprotettore. Riduce il Colesterolo Antiarteriosclerosi Antiaggregante Piastrinica Utile per la salute della prostata Cara amica e caro amico,il fungo Pleurotus ha proprietà biologiche dimostrate che possono promuovere i seguenti benefici:1. Il Pleurotus riduce il Colesterolo totale, il Colesterolo “cattivo” HDL, il Col

Management of pcos

Management of PCOS Marja Ojaniemi and Päivi Tapanainen Department of Pediatrics and Adolescence University of Oulu Oulu, Finland The Rotterdam 2004 Consensus Workshop (Revised 2003) proposed that PCOS is a syndrome of ovarian dysfunction, and recommended that two of the following criteria should be present to establish the diagnosis: 1) chronic oligo or anovulation for more than 6 m

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf