Downbox.nl

Handleiding spam beleid
Wat is spam
Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: mail die in grote hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsolicited) wordt verstuurd. Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail. Bulk houdt in dat de e-mail onderdeel is van een grotere hoeveelheid e-mails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn. Om als spam gekwalificeerd te kunnen worden dient een e-mail ongevraagd en in bulk verzonden te zijn. Ongevraagde e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan persoonlijk contact, een vraag die je aan iemand naar aanleiding van zijn website stelt, etc. Bulk e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan email die je ontvangt via mailinglists en nieuwsbrieven. Alleen de combinatie van ongevraagd en in bulk verzonden maakt een e-mail tot spam. Vaak (maar niet altijd) gaat het om commerciële mail: men wil je een product verkopen, van viagra of een hypotheek tot prozac of porno. Ook ongevraagde aankondigingen van culturele evenementen, politieke of activistische oproepen en dergelijke vallen echter onder de noemer «spam». Maar 't is voor een goed doel! Mag dat ook niet?


Nee, ook voor een goed doel mag je niet spammen, want spam blijft spam. Bovendien, wat u een goed doel vindt
(een oproep voor een demonstratie of het zetten van een handtekening) vindt een ander een ongewenste politieke
uiting.
Hoe mag ik dan wel een mailing versturen?
U mag alleen massa email versturen als de ontvangers hier EXPLICIET en aantoonbaar om gevraagd hebben. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van massa mail (opt-out/opt-in) is binnen ons netwerk NIET toegestaan. Wat is precies de goede manier?
De eigenaar van een e-mailadres moet expliciet en aantoonbaar toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Dat is betrouwbaar te verifiëren door gebruik te maken van confirmed opt-in. Na aanmelding krijgt de eigenaar van het e-mail adres een verzoek om bevestiging opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk wil aanmelden voor de mailinglist (of voor een nieuwsbrief of iets dergelijks). Indien de eigenaar van het bewuste e-mailadres geen bevestiging terugstuurt, moet er vanuit gegaan worden dat iemand anders dat adres heeft opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft bedacht). Indien de houder van dat e-mailadres de vraag bevestigt, geeft hij expliciet aan dat hij toestemt met de ontvangst van e-mails via die mailinglist. Code meesturen
Om het helemaal goed te doen, wordt in de e-mail waarin de houder van het e-mailadres om bevestiging wordt gevraagd een niet te raden code meegestuurd. Alleen met die code kan de bevestiging geretourneerd worden. Dat heeft als voordeel dat derden de bevestiging niet kunnen vervalsen. Tevens zou er in de e-mail waarin om bevestiging wordt gevraagd een adres opgegeven kunnen zijn via welke de houder van het e-mail vermeende misbruik kan melden. Op die manier is beter na te gaan of de mailinglist misbruikt wordt. Het is dus de bedoeling dat bij een inschrijving de gebruiker expliciet en aantoonbaar toestemming geeft voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Geeft hij deze toestemming niet en ontvangt hij wel e-mail van die mailinglist, zijn die e-mails op te vatten als spam. Ik heb van jullie een email gekregen met daarin een spamklacht. Wat nu?
We zijn hier heel duidelijk in. U moet actie ondernemen om herhaling te voorkomen. We geven hooguit 1 (een) waarschuwing, daarna sluiten we onze dienst af. Op welke manier dit zal zijn ligt aan de dienst die afgenomen wordt. Mocht het een zogenaamde "known-spammer" zijn, sluiten we direct af. Maar de klacht is onterecht!
Dat is iets wat wij beoordelen. Let op, het is verplicht om via confirmed opt-in te werken, wij kunnen u verzoeken om de confirmatie van de klagende partij te overleggen. Kunt u dit niet dan kunnen wij niets anders dan er van uitgaan dat het spam is. Waarom nemen jullie zulke strikte actie?
Omdat bij spam ons netwerk en onze naam in gevaar komt. Ons netwerk omdat we in zogenaamde blacklists kunnen komen, waardoor het voor onze klanten niet meer mogelijk is om email af te leveren bij bepaalde providers. Onze naam omdat we door deze blacklists onze dienstverlening niet meer optimaal kunnen houden, waardoor klanten weg gaan, of we potentiële klanten mislopen. Dit is uiteraard een situatie die we altijd willen voorkomen. Voor meer informatie kunt u kijken op

Source: http://www.downbox.nl/Documents/yoron/handleidingen/handleiding_spambeleid_001.pdf

Cialis.levitra.viagra.doc

Cialis/Levitra/Viagra Formulary Exception Request Coverage criteria: Covered for the treatment of erectile dysfunction of organic origin. Documentation must be submitted to verify erectile dysfunction of organic origin. Covered medical conditions include diabetes, urogenital surgery, spinal cord injury, testosterone/prolactin abnormalities. Member is not listed on the Nati

bananarepublican.info

Copyright ©2001 American Academy of Orthopaedic Surgeons What guidelines/algorithms (both operative and nonoperative)are there for the treatment of osteolysis?Osteolysis is the conclusion of a complex particle-induced biologic processresulting in bone loss and in some cases implant loosening.1-5 Early diagnosisof osteolysis requires interval radiographic evaluation of patients with jointreplac

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf