12-alg gezh adviezen reizigers

Algemene Gezondheidsadviezen voor Reizigers
In sommige landen kunt u vervelende en soms gevaarlijke ziekten oplopen. Het blijkt meestal
te gaan om diarree, malaria, huidproblemen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Rea-
liseert u zich dat in een aantal landen de medische voorzieningen minder goed zullen zijn dan
in Nederland. Bovendien kan de veiligheid op straat of in het verkeer anders zijn.
Gelukkig kunt u een deel van de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperken door vacci-
naties en/of malariatabletten. Ga voor een goed advies naar een reizigersadviseur die werkt
volgens de richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering (LCR).
Ieder advies is een advies op maat. De adviseur houdt rekening met uw specifieke gezond-
heidstoestand, reisdoel, reisduur, reisroute en manier van reizen.
U kunt vaak met eenvoudige voorzorgsmaatregelen tijdens de reis ook zelf veel doen
om lastige en ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. In deze folder staan een
aantal adviezen. Ook leest u wat u kunt doen als u toch een ziekte oploopt.

Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen. Daarom geeft deze folder soms apart informa-
tie over kinderen.
Hygiëne
Was uw handen goed na gebruik van het toilet en voor u gaat eten. Was altijd uw handen voordat u gaat koken. Houd personen die buikpijn en/of diarree hebben buiten de keuken. Werk met goed schoongemaakte keukenmaterialen en gebruik schone thee-, hand- en vaat-doeken. In warme landen en onder vochtige omstandigheden is uw huid gevoeliger voor ontstekingen. Ontsmet daarom ook kleine wondjes en ontstoken insectenbeten met betadinejodium of al-cohol 70%. Dek ze af met steriel materiaal. In landen waar minder aandacht wordt besteed aan hygiëne, kunnen ziekten zoals hepatitis B overgebracht worden door niet steriele medische materialen. Denk hierbij ook aan piercings, tatoeages en scheermesjes bij de kapper. Eten en drinken
Eén op de tien reizigers krijgt tijdelijk last van diarree. Let op met wat u eet en drinkt en neem de eerder genoemde hygiënische maatregelen. Hiermee beperkt u de kans op diarree aan-zienlijk. Voedsel - vooral rauw voedsel - is niet altijd veilig. Bovendien bederft het sneller bij hogere temperaturen. Voedsel moet voldoende verhit zijn om mogelijk aanwezige ziektekiemen te doden. Eet daarom geen rauw of halfrauw vlees, rauwe vis of schelpdieren. Dit geldt ook voor rauwe melk of melkproducten. Eet alleen door u zelf geschild fruit. Eet geen onverpakt ijs. Niet al het water is drinkwater! Dit geldt ook voor leidingwater in veel landen. IJsblokjes, ver-dunde drankjes en gewassen salades zijn ook een risico als hier leidingwater voor gebruikt is. Water uit verzegelde flessen en gekookt leidingwater is veilig om te drinken. Samengevat: Cook it, boil it, peel it or leave it! Water kan ook gezuiverd worden met een waterfilter en met chemische middelen zoals jodi-um of chloor. Deze zijn verkrijgbaar in buitensportzaken. Jodium en chloor doden bacteriën, virussen en in mindere mate parasieten. Gebruik eventueel vitamine C pillen tegen de bij-smaak. Jodium mag niet gebruikt worden bij schildklierproblemen of zwangerschap. - Kinderen
Ook op reis is borstvoeding de meest veilige voeding voor uw baby. Voor het bereiden van voedsel en flesvoeding voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen. Gebruik alleen gekookte of gepasteuriseerde melk.  Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 2009 Algemene Gezondheidsadviezen voor Reizigers
Diarree gaat meestal na een paar dagen vanzelf weer over. Het is niet altijd nodig bij diarree
medicijnen te gebruiken. Wel is het belangrijk om voldoende te blijven drinken om uitdroging
te voorkomen. Drink de eerste dagen twee tot drie liter vocht, bijvoorbeeld thee, bouillon of
mineraalwater. Een speciaal dieet is niet nodig.
ORS (orale rehydratie solutie) is een speciale zout-suiker oplossing, die uitdrogen bij ernstige
diarree helpt te voorkomen. Bij gezonde volwassenen wordt ORS pas aanbevolen bij heftige,
waterdunne diarree. Ouderen kunnen door diarree sneller uitdrogen. Net als bij kinderen
wordt voor hen ORS bij diarree altijd aanbevolen.
Bij waterdunne diarree kan een stopmiddel met loperamide (Imodium, Diacure, Diarem)
worden gebruikt. Wees hier terughoudend mee; overmatig gebruik kan leiden tot verstopping.
Gebruik nooit een stopmiddel bij diarree met bloed of slijm.
Gebruik geen Norit bij diarree. Het vermindert de werking van andere geneesmiddelen,
malariatabletten en de pil.
ORS en loperamide zijn bij de drogist en apotheek zonder recept verkrijgbaar. Gebruik deze
middelen volgens de gebruiksaanwijzing.
Raadpleeg een arts bij:
• diarree met koorts hoger dan 39 graden;
• diarree die langer dan 3 dagen duurt. Raadpleeg bij ouderen (ook) een arts bij diarree die langer dan 1 dag duurt of diarree die gepaard gaat met braken. - Kinderen
Kinderen kunnen door diarree snel uitdrogen. Laat uw kind bij diarree extra drinken en ge-bruik ORS volgens de bijsluiter. Stopmiddelen zoals loperamide mogen niet aan kinderen jonger dan 2 jaar gegeven worden. Wees voorzichtig met deze middelen bij kinderen onder de 6 jaar, omdat ze er snel verstopt door kunnen raken. Ook voor kinderen geldt: gebruik nooit een stopmiddel bij diarree met bloed of slijm. Raadpleeg een arts bij: • diarree langer dan één dag bij zuigelingen of langer dan drie dagen bij oudere kinderen; • bij slecht drinken en aanhoudend spugen; • diarree met koorts hoger dan 39 graden; • tekenen van uitdroging, zoals sufheid of juist sterke prikkelbaarheid, en minder plassen. Muggen en teken
In veel (sub)tropische landen kunnen muggen ziekten zoals malaria en dengue (knokkel-
koorts)
overbrengen. De malariamug steekt met name ’s avonds en ’s nachts; de dengue-
mug steekt met name overdag. Ook andere insecten, zoals teken en zandvliegjes, kunnen
ziekten overbrengen. Bovendien geven insectenbeten meestal jeukende of pijnlijke bultjes,
die in de (sub)tropen makkelijk ontstoken raken.
Een aantal eenvoudige maatregelen kunnen het risico op deze ziektes verkleinen:
• Bescherm uzelf altijd tegen insectenbeten met goed bedekkende kleding: lange mouwen,
broek, schoenen en sokken. Voeten, enkels, onderbenen, onderarmen en hals zijn ge-liefde prikplaatsen voor insecten.  Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 2009 Algemene Gezondheidsadviezen voor Reizigers
• Gebruik op onbedekte lichaamsdelen een insectenwerend middel dat 25-30% DEET be- vat. Smeer DEET niet op lippen, ogen of een beschadigde huid. Eenmaal in een mug-genvrije ruimte kan DEET weer afgespoeld worden. • Een muskietennet dat met het muggenwerend middel permetrine is geïmpregneerd of een kamer met airconditioning beschermt u tijdens de slaap tegen muggen. • Omdat malaria een gevaarlijke ziekte is, worden voor sommige reizen ook nog anti- - Kinderen
Kinderen zijn zelf niet in staat zich te beschermen tegen insectenbeten. Bovendien zijn de door muggen overgebrachte ziektes malaria en dengue voor hen extra gevaarlijk. Bescherm uw kind daarom goed tegen insectenbeten: • Bescherm uw kind met kleding, ook tegen de zon. • Gebruik insectenwerend middel dat DEET bevat. Concentraties DEET van 25-30% zijn effectief en ook voor kinderen veilig. Gebruik geen DEET in concentraties boven de 30% bij kinderen jonger dan twee jaar. Voorkom dat DEET op de mond en in de ogen wordt gewreven door de handen niet in te smeren. • Laat uw kind onder een muskietennet slapen, ook overdag. • Voor sommige gebieden worden anti-malariamiddelen geadviseerd. Let op: kinderen ge- bruiken een aangepaste dosering! Bij de keuze en de dosering van het middel wordt re-kening gehouden met de leeftijd, het gewicht en de gezondheidstoestand van uw kind. Wees zorgvuldig en consequent in het geven van het voorgeschreven medicijn. Het ge-lijktijdig laten drinken of eten van zoetigheid kan inname vergemakkelijken. Houd de voor-raad buiten bereik van kinderen. Zonnen en zwemmen
In (sub)tropische landen is de zon veel feller dan in Nederland. Ook tijdens het zwemmen, bij
bewolkt weer en door dunne kleding heen kunt u onopgemerkt verbranden! Verbranding ver-
oudert de huid en kan, behalve huidkanker, ook uitslag, ontstekingen en koorts veroorzaken.
Geef lichaam en huid de tijd om langzaam te wennen aan de sterkere zon. Blijf zoveel moge-
lijk uit de zon tussen 11 en 15 uur. Bescherm de huid op tijd met kleding en gebruik een zon-
nebrand- en lippencrème met een voldoende hoge beschermende factor.
Als u naast een zonnebrandcrème ook een insectenwerend middel gebruikt, moet u eerst de
zonnebrandcrème en pas een uur later het insectenwerend middel aanbrengen. Dit voorkomt
dat de werking van de zonnebrandcrème vermindert.
Chemische verontreiniging van zwemwater kan vergiftigingsverschijnselen of huiduitslag ver-
oorzaken. In stilstaand zoet water, maar ook in rivieren, kunnen ziekteverwekkers voorkomen
die uw gezondheid kunnen bedreigen. Er kunnen parasieten via de voeten het lichaam bin-
nenkomen. Ook al ziet het water er helder uit, ga niet zwemmen of pootjebaden. In zeewater
en goed gechloreerd zwembadwater komen meestal geen ziekteverwekkers voor.
Koraalrif kan lelijke verwondingen geven die snel ontsteken. Pas ook op voor zeedieren en
zoetwaterdieren! Ga niet zwemmen onder invloed van alcohol of drugs.
- Kinderen
Kinderen zijn gevoeliger voor zonlicht en verontreinigd of besmet zwemwater. Voor hen zijn de
hierboven beschreven adviezen daarom extra belangrijk. Gebruik een zonnebrandcrème met
een hoge factor, minimaal factor 15. Laat kinderen niet op blote voeten in zeewater spelen.
Seksueel overdraagbare aandoeningen
Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s, waaronder HIV/AIDS) komen overal ter we-reld voor. Het blijkt dat SOA’s vaker tijdens vakantie worden opgelopen. Ook reizigers die  Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 2009 Algemene Gezondheidsadviezen voor Reizigers
zich voornemen geen seks te hebben op reis, hebben incidenteel tóch seksueel contact. Ech-ter, niet in alle landen zijn betrouwbare condooms makkelijk verkrijgbaar. Het is daarom aan te raden om altijd condooms uit Nederland mee te nemen, ook als seks tijdens uw reis niet de bedoeling is. Een condoom geeft een goede bescherming tegen besmetting. Hondsdolheid (rabiës)
In de meeste (sub)tropische en Oost-Europese landen komt hondsdolheid voor bij honden en
katten. Het kan ook voorkomen bij andere zoogdieren zoals vleermuizen en apen. Rabiës
wordt overgedragen als een besmet dier u bijt, krabt of likt. Haal daarom geen dieren aan.
Raak ook geen zieke of dode dieren aan. Ga bij een beet of krab altijd meteen naar een arts.
Was de bijtwond eerst goed schoon met water en zeep. Ontsmet de wond daarna met beta-
dinejodium of alcohol 70%. Laat kinderen niet met dieren spelen!
Vermijd grotten! In grotten met vleermuizen kunnen rabiës en andere virussen ook via de
lucht worden overgedragen. Laat een adviseur beoordelen of er vaccinaties nodig zijn.
Kinderen in het vliegtuig
Kinderen ouder dan zeven dagen kunnen mee in het vliegtuig. Informeer naar de regels bij uw vliegtuigmaatschappij. Uw kind kan tijdens het stijgen en dalen oorpijn krijgen door de veranderende luchtdruk. Slik-ken verhelpt dit. Geef uw kind wat te eten of te drinken. Kinderen kunnen ook sneller last krijgen van reisziekte, geef uw kind tijdens een reis niet te veel zoet of vet eten. Als u weet dat uw kind gevoelig voor reisziekte is kunt u tabletjes tegen reisziekte geven. Bijwerkingen van vaccinaties
Meestal zult u van vaccinaties weinig last hebben. De plaats waar de injectie is gegeven kan pijnlijk en stijf aanvoelen. Soms is die plaats rood en/ of gezwollen. Een lichte temperatuurs-verhoging is ook mogelijk. Deze klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Parace-tamol kan tegen de pijn of tegen de koorts helpen. Neem contact op met het vaccinatiebu-reau of de huisarts als bijwerkingen ernstiger zijn. Bedenk dat niet iedere klacht door vaccina-tie wordt veroorzaakt. U kunt bijvoorbeeld toevallig net ook een infectie opgelopen hebben. Geldigheidsduur van vaccinaties en vaccinatieschema’s
Vaccinaties geven jarenlange bescherming. Sommige vaccinaties moeten in een bepaald schema herhaald worden om tot een goede en jarenlange bescherming te komen. Informatie over de geldigheidsduur en het vaccinatieschema van de verschillende vaccinaties kunt u vinden op de website van het LCR: www.lcr.nl Neem op reis altijd een kleine reisapotheek, uw vaccinatieboekje en indien nodig een medi-
cijnpaspoort mee. Voor een checklist van een reisapotheek zie: www.lcr.nl Zorg voor een
reisverzekering waarin een snelle terugkeer naar Nederland is geregeld als dit onverhoopt
nodig is.
Raadpleeg bij aanhoudende koorts of andere gezondheidsproblemen tijdens of na uw reis
tijdig een arts. Vertel uw (huis)arts in dat geval altijd dat u in het buitenland bent geweest.

Extra informatie kunt u vinden op de websites:
• het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) www.lcr.nl
• Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl  Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 2009

Source: http://www.docvadis.nl/dokterpijman/document/dokterpijman/folder_reizigersadvisering/fr/metadata/files/0/file/Reizigersadvies.pdf

Microsoft word - internet_0810 technology review nanotech im grünen gewand.doc

Presse-Veröffentlichung Technology Review Ausgabe 11 / November 2008 Nanotech im grünen Gewand Nach einigem Hype ist es ruhig geworden um die Nanotechnologie. Dabei hilft sie längst vielfältig und zunehmend auch im neuen Trendmarkt Umweltschutz. Weitere Erfolge sind zu erwarten - wenn keine Schreckensmeldungen dazwischenkommen VON NIELS BOEING Es war kein Aprilscherz, als d

Sobre los modos de conocer el derecho. o de como construir el objeto jurídico

derecho. O de como construirel objeto jurídicoL’auteur fonde sa thèse sur le fait qu’il n’est pas possible d’établir unedivision radicale entre le droit et la théorie qui étudie le droit commeobjet principal. Toutes les théories du droit, la dogmatique comme cellequi est fondée sur l’application des sciences sociales, participent, d’unemanière ou d’une autre, à la créa

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf