Do.se

Ansökan om stämning
Processföraren Anna Rosenmüller Nordlander Adress som ovan e-postoch e Telefon: 08-120 20 762 1. Mälarsalen AB (556188-7935) Box 17060 104 62 Stockholm Legio Advokatfirma AB Box 5779 114 87 Stockholm 2. Visita (802000-1841) Box 3546 103 69 Stockholm Diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansöker härmed om stämning mot Mälarsalen AB. Bolaget är medlem i arbetsgivarorganisationen Visita. DO för som part talan för JL med stöd av 6 kap. 2 § diskrimineringslagen (2008:567, DL). JL är medlem i arbetstagarorganisationen Kommunal som har avstått från att föra hennes talan. JL har medgett att DO för hennes talan. Yrkanden
DO yrkar att Mälarsalen AB förpliktas att till JL betala diskrimineringsersättning med 125 000 (etthundratjugofemtusen) kronor. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av stämning till dess full betalning sker. DO yrkar också ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som kommer att anges senare. Sammanfattning av grunden för DO:s talan
JL har i november 2011 under ett rekryteringsförfarande och/eller i sin anställning blivit utsatt för trakasserier som har samband med kön och/eller sexuella trakasserier av Mälarsalen AB:s företrädare RH. Trakasserierna har bestått i ovälkomna och kränkande kommentarer och förslag som har varit av sexuell natur och som har haft samband med kön. Uppträdandet har kränkt JL s värdighet. Mälarsalen AB har därigenom utsatt JL för diskriminering i strid med 2 kap. 1 § DL. Mälarsalen AB ska därför jämlikt 5 kap. 1 § DL betala diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen har inneburit. Omständigheter
JL är 23 år och bor i X-stad. Den 13 oktober 2011 sökte hon en anställning som ”allt i allo” hos Mälarsalen AB (Mälarsalen). Ansökan innehöll ett personligt brev och hennes CV. Hon fick svar samma dag via e-post från RH som frågade när hon kunde komma till Stockholm för att söka jobbet. JL svarade och gav förslag på ett datum för en anställningsintervju. Det första mötet mellan JL och RH ägde rum på Münchenbryggeriet i oktober 2011. Därefter skickade JL ett e-postmeddelande till RH där hon meddelade att hon var intresserad av att arbeta hos honom. RH svarade via e-post att hon var välkommen den 16-20 november 2011 för genomgång, utbildning och kännedom om lokaler. Händelserna den 16 november 2011 JL och RH träffades åter på Münchenbryggeriet den 16 november 2011. RH visade JL runt i lokalerna och presenterade henne för de anställda. Han frågade varje person de mötte om JL skulle passa in i deras familj. RH framförde till JL att han inte gillade att unga tjejer hade pojkvänner eftersom de då ofta fick barn. Efter rundturen förklarade RH att han hade tänkt att de skulle äta på en restaurang men att det fanns för många nyfikna ansikten där, så det var därför bättre om de åt hemma hos honom. RH uppgav att ytterligare en tjej skulle följa med hem till honom och äta middag. RH förklarade att den andra tjejen också var blond med stora bröst. RH sa vidare att han inte ville att JL skulle berätta för henne vad han och JL hade pratat om. RH gav JL och 500 kr att gå och köpa mat för. RH skulle under tiden gå hem till sig och förbereda för middagen. När JL och K handlade talade de om vad RH hade sagt till dem. De kom överens om att inte lämna varandra när de kom hem till bostaden, inte ens för att gå på toaletten. JL och K gick hem till RH med den inköpta maten. RH hade tänt ljus och gjort i ordning drinkar och ställt fram vin och öl. JL tackade ja till både öl och vin. RH sa att de kunde få börja jobba dagen därpå. RH frågade JL och K om de hade förstått att han ville ligga med dem. JL svarade nekande. JL och K sa båda nej till att ha sexuellt umgänge med RH. RH föreslog då att skulle göra andra saker med honom som att klä av sig nakna så att han kunde ”slicka dem”. JL och K avböjde. Han frågade om de ville bli fotograferade nakna, vilket de sa att de inte ville. RH sa vidare att de inte behövde göra något nu utan att de kunde lära känna varandra först. RH berättade att han åt Viagra och vilka effekter det hade på honom. RH ville att JL och K skulle skriva på varsitt kontrakt ”för säkerhets skull”. Kontrakten skrev RH för hand och innehållet var ungefär följande: Om jag inte vill att RH ska fotografera mig så ska han inte göra det. Om jag inte vill ligga med RH så ska jag inte göra det osv. JL och K skrev under kontrakten men fick ingen kopia. RH berättade att han låser in alla kontrakt i ett skåp eftersom det finns tjejer som försöker ”sätta dit” honom och lura honom på pengar när de egentligen varit med på allt som de har gjort med honom. RH sa att det fanns många på Münchenbryggeriet som han brukade ha sex med och han sa att ”ni anar inte vad folk gör för pengar”. RH berättade att de tjejer som han fotograferat var ”lätta att få i säng”. RH uppgav att han brukar betala anställda för sexuella tjänster och att han fick en kick av att köpa sex för pengar. JL sa att ”när du håller på så där kan man anmäla dig”. RH sa då att han hade kontakter inom en motorcykelklubb som han kunde skicka efter dem. JL frågade om han hotade dem, vilket RH sa att han inte gjorde. RH frågade om de kunde visa brösten. Det ville varken JL eller K. JL och K frågade om lönen för det tilltänkta arbetet på Münchenbryggeriet. RH sa att det fanns ”prinsesslöner” respektive ”drottninglöner”. Vid ett tillfälle under middagen parade sig RHs hund mot RH ben varvid RH sa att hunden var likadan som ägaren. RH berättade att Daniel Craig skulle komma till Münchenbryggeriet. Han uppgav att om JL ville vara med som ”Bond-brud” så ingick det att åka hem till RH och kramas och pussas efteråt. JL och K blev kvar hos RH i flera timmar. När de skulle gå sa RH att de kunde få 500 kr att köpa nya underkläder för. JL tog inte emot några pengar. RH ringde någon dag senare till JL och frågade om hon ville vara med som ”dejt” när han skulle på ett affärsmöte. RH ändrade sig dock under samtalet och sa att det förmodligen skulle se konstigt ut. JL och K arbetade i Münchenbryggeriets garderob den 17-19 november 2011. JL frågade sedan via e-postmeddelande om det fanns mer jobb, men fick då till svar från RH att de inte behövde någon mer personal förrän i december 2011. JL arbetade därefter inte vid några fler tillfällen på Münchenbryggeriet. Målets handläggning
DO hemställer om att målet jämlikt 14 kap. 6 § rättegångsbalken handläggs gemensamt med mål nr A 76/12 som har samma partsställning och också rör sexuella trakasserier i samband med ett anställningsförfarande. Eftersom DO har för avsikt att i stor utsträckning åberopa samma muntliga bevisning i båda målen framstår en gemensam handläggning som motiverad dels för att en sådan skulle vara till gagn för utredningen, dels av uppenbara processekonomiska skäl. DO ber att få återkomma med sin bevisuppgift. 1. Rättegångsfullmakt 2. Registreringsbevis Mälarsalen AB

Source: http://www.do.se/Documents/forlikningar-domstolsarenden/ANM_2013-1504_stamning_malarsalen.pdf

saocamilo-sp.br

artigo originaL / research report / artícuLo Detection of antimicrobial-resistant gram-negative bacteria in hospital effluents and in the sewage treatment station of Goiânia, Brazil Detección de bacterias gram negativas resistentes a antimicrobianos en efluentes hospitalarios y en la estación de tratamiento de aguas residuales de Goiânia, Brasil Detecção de bactérias

Revista arete numero8.p65

VISIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA DEL SÍNDROME DE ASPERGER VS AUTISMO El síndrome de Asperger conocido como un desordenmal, frecuentemente los niños con AsDs presentanneurobiológico y que lleva su nombre gracias al Doc-déficits en el área Pragmática y en el aspecto prosó-tor Hans Asperger quien publicó las primeras descrip-ciones de los patrones comportamentales observadosen dife

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf