Slekt_og_data_2008_4.pdf

Disbyt – Sveriges svar på DIStreffSKREVET AV OLOF CRONBERG vilket innebär att mer än 40 % av alla födda finns Sverige. Byt syftar på att Disbyt ska vara med i Disbyt. Ökningstakten av nya uppgifter har ett sätt att finna gemensamma släktingar varit relativt konstant genom åren. Täckningsgraden har ökat med ca 4 % per år. Fokus på uppgifterna är Sverige. För utländska uppgifter anges bara koncentreras framför allt på det som skiljer land eller i vissa fall delstat, län eller motsvarande. Ungefär 6000 av våra 25000 medlemmar har skickat in uppgifter till Disbyt. Det görs ungefär 8 miljoner Ursprungstankarna kring Disbyt föddes i slutet på I Disbyt finns även uppgifter som kallas SPÅR. 80-talet. Vi hade då under ett antal år haft Disgen Dessa är i dagsläget födelseuppgifter från andra och många medlemmar hade registrerat uppgifter. databaser, där vi från Disbyt hänvisar till dessa Den primära tanken var att man skulle kunna databaser. Exempel är Släktdatas kyrkoboksregister, jämföra två medlemmars material för att se om det födelseuppgifter ur Sveriges Dödbok – släktforskar- förbundets CD, hänvisningar till Genealogiska före- I USA fanns något som kallades för Tiny Tafel, ningens personregister. Dessa uppgifter utgör ca 4 som redovisade efternamn och första och sista år av de 17 miljoner posterna. När det gäller Släktdatas som detta namn nämndes. Med tanke på våra patro- uppgifter finns en länk direkt till aktuell post.
nymikon, så blev det en ganska meningslös uppgift om man inte kopplade till ortnamn. Samtidigt hade hårddiskarna begränsad kapacitet. Om jag minns rätt Sedan ett antal år har vi infört en normering av så var en hårddisk på 10 Mb en stor hårddisk. Med förnamn och patronymikon. Principen är att de det ursprungliga dataformatet – efternamn, försam- vanligaste namnen normeras till en nutida stavning, ling, första år, sista år, medlemsnummer – räknade t.ex. Pehr, Pär, Pähr normeras till Per, och Pärsdot- vi med att vi skulle få plats på en sådan hårddisk. ter, Pehrsdotter till Persdotter. Vi skriver ut Persdot- Disbyt lanserades 1989 och redan med 16 delta- ter resp Persson. Finessen med att bara normera de gare fann vi gemensamma nämnare som var riktiga. vanligaste namnen är att normeringstabellen inte De som skickade in material till Disbyt fick en förändras, utan att vi vid sökning normerar söknam- jämförelse mot basen gjord och en fil i retur med de nen på samma sätt. Det innebär att söker man på matchande uppgifterna. Några år in på 90-talet hade Pär får man träff på alla varianter av Per. Släktnamn vi i Sverige en BBS, som en person i taget kunde Disbyt-basen växte i omfång allt eftersom medlemmar skickade in uppgifter. När datakapa- I Disbyt använder vi församling (socken) och län citeten blev bättre lade vi till förnamn, markerade som indelning. Vi använder länsindelningen som födelse- och dödsår och lade till familjerelationer. gällde 1989. Sedan dess har sammanslagning av län DIS-Norge var först ute med att lägga ut DIStreff på skett, men vi har inte ändrat i basen, eftersom det Internet. 1998 lanserade vi också Disbyt på Internet. historiska materialet ligger efter de gamla länen. Vi hade då 1 miljon poster i databasen. Från släktforskarförbundets sida har man propagerat Disbyt har idag 17 miljoner poster. Dessa poster för att man ska använda landskap istället för län, motsvarar 8 miljoner svenskar födda 1700-1900, därför att den indelningen inte ändras. Problemet som uppstår då är att det t.ex. i Småland finns två olika socknar som heter Ljungby. I Sverige har aldrig folkbokföringen legat på kommunnivå. Det är därför olämpligt att ange kommunnamn, eftersom det skapar mer förvirring. Av tradition använder vi i Sverige ofta de gamla länsbokstäverna som fanns på bilarna förr i tiden för att ange län, t.ex. Ljungby (H) vilket motsvarar Ljungby, Kalmar län. Skriver man länen i klartext är det viktigt att skriva just Kalmar län och inte bara Kalmar, eftersom det annars kan I likhet med DIStreff markerar vi om källa finns eller ej. Står det ett (-) efter ett årtal innebär det att det inte finns något datum, vilket indikerar en lägre kvalitet. Ju fler stjärnor desto bättre källhänvisning Efter varje notis i Disbyt på Internet finns en liten bok som hänvisar till Dispos. Kort kan man säga att Dispos pekar på allmänna källor för notisen. Se Som medlem i DIS-Norge kan man söka i Disbyt. Det går också att skicka in uppgifter till Disbyt. Skicka i så fall en Gedcom-fil till vårt Disbytombud Charlotte Börjesson, [email protected] Eftersom Disbyt i huvudsak är en svensk bas, så är det bra om du kan begränsa ditt material till dina

Source: http://www.disnorge.no/distreff/artikler/Slekt_og_Data_2008_4_p_10_11.pdf

Microsoft word - kastalidiraywinter435.doc

Kastali's Diary – Winter, 435 Tz Fort Wyndham - Winter, Day 1 Last year, Black Powder forces managed to conquer a critical outpost along the river Vizorr. While the initial fighting brought the once-neutral Xandressan river-traders into the war, as Duke Skala ordered his cannons to shell the ships before they could bring their food, supplies, and war-golems to the aid of the beleague

Sehr geehrter herr prof babst

Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie Proktologie Stuhlinkontinenz Definition Als Stuhlinkontinenz wird der ungewollte Verlust von Wind oder Stuhl an einem „falschen Ort“(d.h. nicht auf der Toilette) oder zu einer „falschen Zeit“ verstanden. Dies ist die medizinische Definition, mehr nicht. Sie sagt nichts aus über den Leidensdruck, dem der Pati

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf