Devisa-hb.se

- Han vill bli Luleås nya kommunalråd LULEÅ. "Många har frågat under våren och den profil som partiet tagit fram att man vill ha passar in på mig", säger 33-åringen. Johan Lennartsson, 33, kandiderar till posten som Luleås nye kommunalråd efter Karl Petersen. -Många har frågat under våren och den profil som partiet som tagit fram att man vill ha passar in på mig. Jag har bestämt mig för att kandidera, säger han. Lennartsson har varit med i Socialdemokraterna sedan 17 år tillbaka, nu har han nominerats av tre partikamrater. En av dem är Daniel Smirat. - Partiet har sagt att man vill ha en välutbildad man med politisk erfarenhet och i rätt ålder. Johan uppfyller de kriterierna. Han har lång politisk erfarenhet och han är en engagerad politiker. I unga människors perspektiv finns det ingen mer lämplig person än Lennartsson för kommunalrådsposten, säger Smirat. Socialdemokerna i Luleå har bestämt att man vill ha en öppen process inför valet av ett nytt kommunalråd när Petersen kliver av. - Jag vet inte om partiet egentligen är moget för en öppen process. Jag är inte säker på att det är det bästa i alla lägen, men nu har man sagt så. Många har uppmanat mig att kandidera och jag har bestämt mig för att göra det. Jag ser fram emot det, det ska bli kul, säger Johan Lennartsson. Boende och arbete prioriterat De viktigaste frågorna för Luleå enligt Lennartsson är bostäder och arbete. - Bostäder vill jag lyfta som särskilt viktigt. En annan utvecklingsfråga är jämställdhet och bättre infrastruktur Är du orolig om det blir fler som kliver fram och det blir en strid? - Det är inget dåligt att det finns många duktiga Socialdemokrater i Luleå. Om fler stiger fram är det positivt. Kommer du att kampanja? - Jag är tillgänglig om klubbar vill bjuda in mig till möten. Jag kommer gärna och pratar. Nomineringsperioden håller på i fyra veckor. Sedan ska valberedningen ta fram den som har starkast stöd och den 20 maj beslutar arbetarekommunen vem som tar över som kommunalråd. Johan Lennartsson bor på Porsön. Nu avslutar han utbildningen till civilingenjör i datateknik. Han har politiska uppdrag bland annat i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Av Elisabeth Hedman [email protected] 0920-263029
Han kandiderar
öppet
Luleå. Johan Lennartsson ger sig in kampen om
kommunalrådsstolen i Luleå.
- Flera personer har uppmanat mig och då är det lika bra att säga det öppet, säger han. Den 1 april inleddes nomineringsprocessen för att hitta Karl Petersens efterträdare. Flera namn (män) har redan nämnts men ingen har öppet bekräftat att de kandiderar. - Det är kanske inte alltid den bästa kandidaten som säger "jag vill" men nu finns det i alla fall en kandidat. Även om 1 april kanske inte var den lämpligaste dagen att göra det, det kan ju tolkas lite märkligt, säger han med glimten i ögat. Johan Lennartsson är själv tudelad i sin syn på en öppen eller, för Socialdemokraterna, en traditionellt sluten nomineringsprocess. - Det kanske inte alltid är bäst med en öppen process men partiet har uttalat att det vill ha det så nu, säger han. Lennartsson är 33 år och är infödd Luleåbo även om han "tillbringat 20 år i exil i södra Sverige", som han själv uttrycker saken. Han blev politiskt engagerad för 17 år sedan då han bodde i Linköping. - Området var starkt segregerat. Det löpte en väg tvärs genom området och rådde helt olika förutsättningar på ömse sidor om den vägen. Det reagerade jag väldigt mycket på och blev då medlem i Socialdemokraterna, berättar han. Lennartsson beskriver sig som en politiker som står för "klassisk socialdemokratisk kärnpolitik". - Det handlar om jämställdhet och välfärdsfrågor som skola och omsorg. Men här i Luleå är också bostadspolitiken mycket viktigt. Vi har en stor bostadsbrist och det gäller att trycka ännu mer på gaspedalen för att skapa fler bostäder, säger han. Fakta
Johan Lennartsson

Född i Luleå för snart 33 år sedan men uppvuxen i Linköping. Tillbaka i Luleå sedan några år och studerar datateknik på LTU, klar i sommar. Är ledamot av kommunstyrelsen, plan- och tillväxtutskottet, barn- och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige. Därför vill vi ha Johan Lennartsson som nytt kommunalråd
När Karl Petersen kliver ner från positionen som kommunstyrelsens ordförande är det för oss naturligt och självklart att Yvonne Stålnacke fortsätter som kommunalråd och blir kommunstyrelsens ordförande. Hon är en av länets absolut mest erfarna politiker och vi är övertygande om att hon kommer utföra ett riktigt bra arbete som Vi unga socialdemokrater anser mot bakgrunden av detta att hennes framtida kollega, vice ordförande i kommunstyrelsen och nytt kommunalråd skall ha följande 1) Gedigen politisk erfarenhet. Att vara en av Luleås ledande politiker förutsätter att
efterträdaren har en tillräcklig politisk erfarenhet av kommunpolitiken, därför borde efterträdaren ha aktivt deltagit i debatter och verkat för en fortsatt utveckling av det politiska arbetet i kommunen. Det handlar också om att efterträdaren har varit ledamot av kommunstyrelsen och därmed fått god kunskap om kommunens potential 2) Rätt ålder. Efterträdaren borde vara ett alternativ för framtiden. Det innebär att
efterträdaren också måste kunna vara aktuell många år framöver. Det socialdemokratiska partiet aviserade att efterträdaren borde vara ung, och därmed är åldern en viktig faktor. Många framtidsutmaningar som Luleå står inför, exempelvis bostadssituationen och fler jobb speciellt för unga, kräver en föryngring av det 3) Utbildning. Allt fler människor i Luleå är studenter och akademiker som valt just
Luleå på grund det förstklassiga universitetet och de högteknologiska företagen i världsklass, inte minst Facebook. För att på bästa sätt avspegla verkligheten och representera samhället bör efterträdaren ha en god förankring i den akademiska världen och förstå behovet av samverkan mellan näringsliv, universitet och kommun för att utveckla Luleå. Akademisk utbildning är också ett av partiets viktigaste Den enda kandidaten som innehar samtliga kvalifikationer ovan är Johan Lennartsson. Johan har förmågan att tillämpa de socialdemokratiska kärnvärderingarna i praktisk och konkret politik som möter Luleås nuvarande och framtidens utmaningar. För att Luleå ska bli en bättre kommun att bo, växa upp och verka i krävs det förståelse för ungas situation, studenternas villkor och näringslivets behov. Luleå måste hävda sig internationellt i en allt mer globaliserad värld och därför måste framtidens utmaningar hamna i centrum, såsom forskning, klimatarbetet och infrastuktur. Exempelvis sitter Johan i kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott och genom detta organ har Johan medverkat till etableringen av Facebook-hallarna. Ett annat område som Johan brinner för är skolan. Johan sitter i Barn- och utbildningsnämnden och där har Johan visat både vilja och kraft att utveckla Luleås skolor och kämpa för elevernas villkor. Förutom utbildningsfrågorna är Johan engagerad i jämställdhetsfrågor och är en uttalad feminist. Johans bakgrund är intressant då han har vuxit upp i ett segregerat området vilket har satt sin prägel på Johans politiska strävan för mer öppenhet, mångfald och tolerans i samhället. För att få in fler människor i politiken är det en fördel att Johan inte har vuxit upp i en familj av politiskt aktiva. Det viktigaste valet har luleborna redan gjort i valet 2010 då man röstade fram en socialdemokratisk kommunledning. Arbetet på den inslagna vägen kommer att fortsätta för att göra en fantastisk kommun ännu bättre och attraktivare. Möjligheternas Luleå skapar vi tillsammans! Daniel Smirat, student Nils Harnesk, s-debattör Ewelina Anderson Edenbrink, student

Source: http://devisa-hb.se/Bengts/f-docs/LulesNyaKommunalrad.pdf

Microsoft word - variabilidad del ritmo cardiaco en estudios de fármacos.doc

Acción de fármacos sobre el Sistema Nervioso Autónomo estudiada mediante indicadores de la variabilidad del ritmo cardiaco. Mario Estévez Báez1 Caridad E. Villar Olivera Material publicado originalmente en formato html en librosabiertos:la_vrc_en_el_estudio_de_la_accion_de_farmacos. InfoWiki. October 11, 2007, 13:17 CDT. Available at: http://infomed20.sld.cu/wiki/doku.php?id=librosa

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf