Depressziostop.magtud.hu

List of publications –depression and suicide only
Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc
1978-2011
RIHMER Z.: A depresszió nozológiai problémái, Orvosképzés 53 (1978) 255—260 RIHMER Z., CSISZÉR N., BOZÓKI M., TAR A.: A lithium profilaktikus kezelés szociálpsychiátriai vonatkozá-sai, Ideggy. Szemle 31 (1978) 523—528 RIHMER Z., KUN M., TAUSZIK T., BOZÓKI M., KATONA E., CSISZÉR N.: AB0 vércsoportrendszer mániás depressziós (bipoláris I és bipoláris II) nőbetegeknél, Ideggy. Szle 31 (1978) 450—454 KUN M., RIHMER Z., CSISZÉR N.: Polyglottismus és psychosis maniaco-depressiva, Orvosi Hetilap 119 (1978) 383—387 RIHMER Z., SZŰCS R.: Nem pszichotikus depressziók elkülönítése alvásmegvonással, Ideggy. Szle 32 (1979) 282—284 ARATÓ M, RIHMER Z, CSISZÉR N, FEKETE M, TELEGDY G. Az alvásmegvonás hatása a kortizol szekrécióra endogén depresszióban. Ideggy. Szemle, (1980); 33: 340-345. RIHMER Z.: Season of birth and season of hospital admission in bipolar depressed female patients, Psychiat. Res. 3 (1980) 247—251, IF.: 0,286
RIHMER Z., ARATÓ M.: Az AB0 vércsoportrendszer allotípusainak megoszlása mániás-depressziós betegeknél, Orvosi Hetilap 121 (1980) 1993—1996 ARATÓ M., RIHMER Z., FELSZEGHY K.: Reduced plasma cyclic AMP level during prophylactic lithium
treatment in patients with affective disorders
, Biol. Psychiat. 15 (1980) 319—322, IF.: 1,849
ARATÓ M., RIHMER Z., PERÉNYI A., SZŰCS R.: A tartós lithium kezelés endokrin mellékhatásai, Ideggy. Szle 33 (1980) 340 ARATÓ M., RIHMER Z., SZŰCS R., FELSZEGHY K.: A szérum VVT- és nyál-lithium szintek összefüggése a plazma ciklusos-AMP-szinttel tartós lithium kezelés során, Ideggy. Szle 33 (1980) 326—330 RIHMER Z.: Az endogén depresszió korszerű nozológiája, Orv. Hetil. 122 (1981) 2519—2525 RIHMER Z., ARATÓ M.: AB0 blood groups in manic-depressive patients, J. Affect. Disord. 3 (1981) 1—7
IF.: 1,305
RIHMER Z., ARATÓ M., SZENTISTVÁNYI I., BÁNKI M. C.: A vörösvértest/szérum lithium hányados (lithium ratio) és a profilaktikus hatás összefüggése mániás-depressziós betegeknél, Ideggy. Szle 34 (1981) 467—470 RIHMER Z., CSISZÉR N.: A lithium profilaxis hatékonyságának előrejelzése, Ideggy. Szle 34 (1981) 1—7 RIHMER Z.: A depresszió nozológiai és egyéb dilemmái, (levél), Orv. Hetil. 123 (1982) 948—949 RIHMER Z.: Polyglottism and depression, (letter), Brit. J. Psychiat. 140 (1982) 550, IF.: 2,256
RIHMER Z., ARATÓ M., SZENTISTVÁNYI I., BÁNKI M. C.: A vörösvértest-szérum lithium hányados ala-kulása mániás-depressziós, schizoaffektív és schizophren betegeknél, Ideggy. Szle 35 (1982) 145—149 RIHMER Z., ARATÓ M., SZENTISTVÁNYI I., BÁNKI M. C.: The red blood cell/plasma lithium ratio: marker
of biological heterogenity within bipolar affective illness?
, Psychiat. Res. 6 (1982) 197—201, IF.: 2,559
RIHMER Z., ARATÓ M.: Depression and diabetes mellitus: a study of the relationship between serum
cortisol and blood sugar levels in patients with endogenous depression
, Neuropsychobiology 8 (1982)
315—318, IF.: 1,244
RIHMER Z., SZÁNTÓ K., ARATÓ M., SZABÓ M., BAGDY GY.: Response of phobic disorders with obsessive symptoms to MAO inhibitors, (letter), Amer. J. Psychiat. 139 (1982) 1374, IF.: 2,705
RIHMER Z., TARISKA P., CSISZÉR N.: Psychosis maniaco-depressiva és EEG anomáliák, Ideggy. Szle 35 (1982) 299—303 ARATÓ M., RIHMER Z.: Sleep deprivation and cortisol secretion, (letter), Amer. J. Psychiat. 139 (1982)
135, IF.: 2,705
ARATÓ M., RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E.: Az endogén depresszió laboratóriumi diagnózisa: a dexamethason szuppressziós teszt, (levél), Orvosi Hetilap 123 (1982) 1701 ARATÓ M., RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E. et al.: Neuroendocrine test for the diagnosis of endogenous depression, Integrative Neurohumoral Mechanism, ed. by Endrődi E., Akadémiai Kiadó: Budapest (1982), 609 RIHMER Z., ARATÓ M., BAGDY G.: Association between high platelet MAO activity and response to MAO
inhibitor in depressed bipolars. Case reports
, Pharmacopsychiat. 16 (1983) 119—120, IF.: 1,186
RIHMER Z., ARATÓ M., HARMATI L.: Depresszió és diabetes mellitus, Ideggy. Szle 36 (1983) 121—124 RIHMER Z., ARATÓ M., SZENTISTVÁNYI I., BÁNKI M. C.: The red blood cell/plasma lithium ratio in manic-
depressive, schizoaffective and schizophrenic patients
, Psychiatria Clinica 16 (1983) 405—410, IF.:
0,444

RIHMER Z., BAGDY G., ARATÓ M.: A MAO-bénító és triciklusos antidepresszáns kezelés hatékonyságának előrejelzése a thrombocyta MAO aktivitás alapján endogén depressziós, obszesszív-kompulzív és fóbiás betegeknél, Ideggy. Szle 36 (1983) 250—254 RIHMER Z., BAGDY G., ARATÓ M.: Serum dopamine-beta-hydroxilase activity and family history of
patients with bipolar manic-depressive illness
, (letter), Acta Psychiat. Scand. 68 (1983) 140—141,
IF.: 1,542
RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E., ARATÓ M.: The dexamethasone suppression test in masked depression, J.
Affect. Disord. 5 (1983) 293—296, IF.: 2,753
ARATÓ M., RIHMER Z., BÁNKI C. M., SZÁDÓCZKY E.: Extensive evaluation of dexamethasone supression test in psychiatric inpatients, Neuroendocrinol. Letters 5 (1983) 170, IF.: 1,091
ARATÓ M., RIHMER Z., BÁNKI C. M., GRÓF P.: The relationships of neuroendocrine tests in endogenous
depression
, Progr. Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiat. 7 (1983) 715—718, IF.: 1,964
PERÉNYI A., RIHMER Z., BÁNKI C. M.: Parkinsonian symptoms in patients with lithium-neuroleptic and
lithium-antidepressant treatment
, J. Affect. Disord. 5 (1983) 171—177, IF.: 2,753
SZÁDÓCZKY E., RIHMER Z., ARATÓ M., MOUSSONG-KOVÁCS E.: Adatok az ún. neurotikus depressziók heterogenitásához. A klinikai és neuroendokrinológiai elkülönítés lehetőségei, Ideggy. Szle 36 (1983) 461—467 RIHMER Z., ARATÓ M.: A dexamethason szuppressziós teszt jelentősége az antidepresszív gyógyszer típusának megválasztásában endogén depressziós betegeknél, Ideggy. Szle 37 (1984) 250—253 RIHMER Z., ARATÓ M.: The dexamethasone suppression test as clinical aid and research tool in patients
with affective disorders
, Psychopharmacol. Bull. 20 (1984) 174—177 IF.: 3,880 (?)
RIHMER Z., ARATÓ M., SZÁDÓCZKY E., RÉVAI K., DEMETER E., GYÖRGY S., UDVARHELYI P.: The dexamethasone suppression test in psychotic vs non-psychotic endogenous depression, Brit. J. Psychiat. 145 (1984) 508—511, IF.: 2,503
RIHMER Z., BAGDY G., ARATÓ M.: A szérum dopamin- beta -hydroxiláz aktivitás vizsgálata mániás-depressziós nőbetegeknél, Ideggy. Szle 37 (1984) 325—328 RIHMER Z., BAGDY G., ARATÓ M.: Serum dopamine- beta -hydroxylase activity in manic-depressive female patients, Biol. Psychiat. 19 (1984) 423—427, IF.: 2,226
RIHMER Z., RÉVAI K., ARATÓ M., PERÉNYI A.: Mazindol-induced depression: two case reports, (letter), Amer. J. Psychiat. 141 (1984) 1497—1498, IF.: 3,383
RIHMER Z., BAGDY G., ARATÓ M.: The preventive value of platelet MAO activity in the response to MAO inhibitors, Neurobiologische Aspecte in der Psychiatrie, hrsg. von Kühne E., Klepel H. Moleyan, J., Slowakische Medizinische Gesellschaft: Bratislava (1984), 362—364 ARATÓ M., RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E., GRÓF P.: Dexamethason suppression test as a predictor of drug
treatment response
, Progr. Neuro-psychopharmacol. Biol. Psychiat. 8 (1984) 649, IF.: 2,226
DEMETER E., RIHMER Z., RÉVAI K. GYÖRGY S.: A depresszió elleni gyógyszeres kezelés hatékonyságának előrejelzése a színekre adott asszociációk alapján endogén depressziós betegeknél, Ideggy. Szle 37 (1984) 319—324 RIHMER Z., ARATÓ M., GREDEN J. F.: Possible dexamethasone influences on subsequent serial DST results, (letter), Amer. J. Psychiat. 142 (1985) 519, IF.: 3,514
RIHMER Z., ARATÓ M., GYÖRGY S., RÉVAI K., DEMETER E.: Dexamethasone suppression test as an aid for
selection of specific antidepressant drugs in patients with endogenous depression
, Pharmacopsychiat. 18
(1985) 306—308, IF.: 1,000
DEMETER E., RIHMER Z., FRECSKA E.: Colour associations as predictors of antidepressant pharmaco-therapy in endogenous depressive patients, Psychopathol. 18 (1985) 305—309 RIHMER Z.: Antidepresszívumok és kedélybetegségek terápiája, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest (1986), 66—97 ARATÓ M., RIHMER Z., PERÉNYI A., BLÜMEL F., FRECSKA E., NÉMETH A.: A dexamethason szuppressziós teszt paranoid schizophreniában, Ideggy. Szle 39 (1986) 146—149 ARATÓ M., RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E.: Season influence on the DST results in unipolar depression,
(letter), Arch. Gen. Psychiat. 43 (1986) 813, IF.: 8,710
BAGDY G., RIHMER Z., FRECSKA E., SZÁDÓCZKY E., ARATÓ M.: Platelet MAO activity and the dexame-
thasone suppression test in bipolar depression
, Psychoneuroend. 11 (1986) 117—120, IF.: 2,047
BÁNKI C. M., ARATÓ M., PAPP Z., RIHMER Z., KOVÁCS Z.: Associations among dexamethasone nonsup-pression and TRH-induced hormonal responses: increased specificity for melancholia?, Psychoneuroend. 11 (1986) 205—211, IF.: 2,047
DEMETER E., RIHMER Z., ARATÓ M., FRECSKA E.: Association performance and the DST, (letter), Psychiat. Res. 18 (1986) 289—290, IF.: 2,300
MÓD L., RIHMER Z., MAGYAR I., BAGDY GY., ARATÓ M.: Serum DBH activity in psychotic vs. nonpsy-chotic unipolar and bipolar depression, (letter), Psychiat. Res. 19 (1986) 331—333, IF.: 2,300
SZÁDÓCZKY E., ARATÓ M., RIHMER Z., MOUSSONG-KOVÁCS E.: A dexamethason szuppressziós teszt a pszichiátriai gyakorlatban, Ideggy. Szle 39 (1986) 219—224 SZÁDÓCZKY E., RIHMER Z., ARATÓ M.: Influence of hospital admission on DST. Results in patients with panic disorder, (letter), Am. J. Psychiat. 143 (1986) 1315—1316, IF.: 3,454
RIHMER Z.: The geography of DST, (letter), Biol. Psychiat. 22 (1987) 1044—1045, IF.: 2,099
RIHMER Z., ARATÓ M., FALUS A., PAPP ZS.: A dexamethason szuppressziós teszt eredményeinek szezonális ingadozása depresszióban, Ideggy. Szle 40 (1987) 163—167 RIHMER Z., GOMBOS I., HADA ZS., ANTALICS E., GYÖRGY S.: A MAO-bénítók helye az affektív betegségek kezelésében, Psychiat. Hung. 2 (1987) 115—120 RIHMER Z., VIZI E. SZ.: Depresszió, Az idegrendszeri megbetegedések neurokémiai alapjai, szerk. Vizi E. Sz., Magyar K., Medicina Kiadó: Budapest (1987), 19—41 ARATÓ M., RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E.: Seasonal dexamethasone suppression test results, (letter), Arch.
Gen. Psychiat. 44 (1987) 920—921, IF.: 7,514
PERÉNYI A., FRECSKA E., RIHMER Z., ARATÓ M.: Dexamethasone suppression test and depressive
symptoms in schizophrenics and endogenous depressed patients
, Pharmacopsychiat. 20 (1987) 48—50,
IF: 0,415
RIHMER Z.: Az affektív betegségek biokémiája, Ideggy. Szle 41 (1988) 158—165 RIHMER Z.: A depressziók szomatoterápiája, Depresszió '88, szerk. Arató M., Magyar Pszichiátriai Tár-saság: Budapest (1988), 124—144 ARATÓ M., DEMETER E., RIHMER Z., SOMOGYI E.: Retrospective psychiatric assestment of 200 suicides in
Budapest
, Acta Psychiat. Scand. 77 (1988) 454—456, IF.: 0,982
DEMETER E., ARATÓ M., RIHMER Z., SOMOGYI E.: Budapesti öngyilkosok retrospektív psychiatriai értékelése, Orvosi Hetilap 129 (1988) 177—183 HADA ZS., RIHMER Z., GYÖRGY S., GOMBOS I., BARSI J.: Az affektív személyiségzavarok új szemlélete, Psychiat. Hung. 3 (1988) 355—359 DEMETER E., ARATÓ M., RIHMER Z., SÓTONYI P., SZUCHOVSZKY G., SOMOGYI E.: Psychiatric aspects of suicide in Budapest, Current Issues of Suicidology, ed. by Möller H. J., Schmidtke A., Wezls R., Springer Verlag: Berlin—Heidelberg (1988), 46—49 RIHMER Z.: Response to somatic interventions in dysthymic subtypes, Psychiatry in the 80's 7 (1989) 6—7 RIHMER Z., BARSI J., VÉG K.: Regionális különbségek a depressziók és szuicidium prevalenciájában Ma-gyarországon, Ideggy. Szle 42 (1989) 491—500 RIHMER Z., GOMBOS I., HADA ZS., GYÖRGY S., ARATÓ M.: Dexamethason supression test and response to MAO I treatment, (letter), J. Clin. Psychiat. 50 (1989) 107—108, IF.: 1,806
RIHMER Z.: Antidepresszivumok és kedélybetegségek terápiája, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., 2. átdolgozott kiadás, Medicina Kiadó: Budapest 1989, 84—128 RIHMER Z.: Clinical and biological differences between I and bipolar II manic-depressive subtypes, Nosology, symptomatology and biology of hyperthymic dysorders, ed. by Gaszner P., Budapest (1989), 187—194 RIHMER Z.: Pszichofarmakonok a szenvedélybetegségek kezelésében, Gyakorlati pszichofarmakológia, szerk. Bitter I., Rihmer Z., 2. átdolgozott kiadás, Medicina Kiadó: Budapest (1989), 175—182 BARSI J., RIHMER Z., LAJOS J., ARATÓ M., GYÖRGY S.: Csökkent celluláris immunitás endogén depressziós és mániás betegeknél, Ideggy. Szle 42 (1989) 336—340 BARSI J., RIHMER Z., LAJOS J., ARATÓ M., GYÖRGY S.: Reduced cellular immune function in major depression and mania, (letter), Psychiat. Res. 29 (1989) 235—237, IF.: 1,723
RIHMER Z., ARATÓ M.: Serum dopamine- beta -hydroxilase activity in psychotic and nonpsychotic major depression: the importance of distinguishing between unipolar and bipolar disorder, Acta Psychiat. Scand. 82 (1990) 93—94, IF.: 0,884
RIHMER Z., BARSI J.: Öngyilkosság és depresszió, Ideggy. Szle 43 (1990) 123—127 RIHMER Z., BARSI J., ARATÓ M., DEMETER E.: Suicide in subtypes of primary major depression, J. Affect.
Disord. 18 (1990) 221—225, IF.: 1,894
RIHMER Z., BARSI J., VÉG K., KATONA C. L. E.: Suicide rates in Hungary correlate negatively with report-
ed rates of depression
, J. Affect. Disord. 20 (1990) 87—91, IF.: 1,894
RIHMER Z.: Dysthymia: A Clinician's Perspective, Dysthymic Dysorders. A New Concept in Chronic Mild Depressions, ed. by Burton S. W., Akiskal H. S., Gaskell Publications Co.: London (1990), 112—124 RIHMER Z.: Cyclothymic mood swing in major and minor psychiatric disorders, (letter), Amer. J. Psychiat. 148 (1991) 1104, IF.: 4,345
RIHMER Z.: The influence of latitude on imipramine platelet binding sites, (letter), Pharmacopsychiat. 24 (1991) 32—33, IF.: 1,107
RIHMER Z., BARSI J., VAD GY., GYÖRGY S., ZALAY B., VÉG K., GÁBOR A.: Moclobemide (Aurorix) terápia hatékonysága primér major depresszióban, Psychiat. Hung. 7 (1992) 225—233 RIHMER Z.: Antidepresszívumok, Válogatott fejezetek a gerontopsychiatria köréből, szerk. Simkó A., Tariska P., Magyar Pszichiátriai Társaság: Budapest (1992), 215—220 LESTER D., RIHMER Z.: Sociodemographic correlates of suicide rates in Hungary and the United States, Psychiat. Hung. 7 (1992) 435—437 ZONDA T., RIHMER Z., LESTER D.: Social correlates of deviant behaviour in Hungary, Eur. J. Psychiat. 6
(1992) 236—238, IF.: 0,078
RIHMER Z.: Az affektív betegségek profilaktikus kezelése, Gyógyszereink 43 (1993) 109—115 RIHMER Z., RUTZ W., BARSI J.: Suicide rate, prevalence of diagnosed depression and precalence of working physicians in Hungary, Acta Psychiat. Scand. 88 (1993) 391—394, IF.: 1,142
RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E.: DST and TRH-TSH test in subaffective dysthymia and character spectrum-disorder, J. Affect. Disord. 28 (1993) 287—291, IF.: 1,667
RIHMER Z., SZÁNTÓ K., BARSI J.: Suicide prevention: Fact or fiction?, (letter), Brit. J. Psychiat. 161 (1993)
130—131, IF.: 2,319
RIHMER Z., SZÁNTÓ K., BARSI J., GYÖRGY S.: Profilaktikus líthium-kezelés és szuicid magatartás mániás-depressziós betegeknél, Psychiat. Hung. 8 (1993) 497—501 SZÁNTÓ K., RIHMER Z., BARSI J., GYÖRGY S., CSISZÉR N.: Prophilactic lithium therapy, suicidality and quality of life, Lithium in Medicine and Biology, ed. by Birch N. J., Hugher M. S., Marius Press: Carnforth (1993), 27—31 RIHMER Z.: A depressziók — korunk alattomos népbetegsége, Kórház 1 (1994) 5, 44—47 RIHMER Z.: A depressziók larvált megjelenési formái, Psychiat. Hung. 9 (1994) 37—48 RIHMER Z.: A placebo-reszponderség problémája primér depresszióban, Psychiat. Hung. 9 (1994) 283—284 RIHMER Z.: A szelektív szerotonin re-uptake gátló antidepresszívumok szerepe a pánikbetegség kezelésében, (levél), Psychiat. Hung. 9 (1994) 617—618 RIHMER Z., BARSI J., VAD GY., GYÖRGY S., ZALAY B., VÉG K., GÁBOR A.: Moclobemide (Aurorix) in primary major depression, Progr. Neuro-psychol. Biol. Psychiat. 18 (1994) 367—372, IF.: 1,141
RIHMER Z., BARSI J., RUTZ W.: A dolgozó orvosok, a felismert depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása Magyarországon, Orvosi Hetilap 135 (1994) 125—128 100 RIHMER Z., BELSŐ N., BARSI J.: Szuicid magatartás ambulánsan kezelt pánik betegeknél, Psychiat. Hung. 9 101 RIHMER Z.: A moclobemide használhatósága időskori depressziókban, A gerontopszichiátria aktuális problémái, szerk. Simkó A., Frater R., Tariska P., Print-X Kft.: Budapest (1994), 353—360 102 RIHMER Z.: Új antidepressziánsok, Depresszió, szerk. Arató M., Cserépfalvi Kiadó: Budapest (1994), 103 ALFÖLDI P., ARATÓ M., RIHMER Z., FÜREDI J., SIMHANDL C.: Prozac (Fluoxetine) szelektív szerotonin reuptake-gátló antidepresszáns magyarországi vizsgálatának eredményei, Gyógyszereink 44 (1994) 249—254 104 ARATÓ M., BAGDY GY., BARSI J., BARTKÓ GY., BÁNKI M. C., BITTER I., GASZNER P., JANKA Z., MOLNÁR GY., MAGYAR I., RIHMER Z., TARISKA P., TURI F.: Az antidepresszánsok korszerű használata, Psychiat. Hung. 9 (1994) 607—610 105 BARSI J., RIHMER Z.: Verapamil alkalmazása mániás-depressziós és schizo-affektív betegség profilaxisában, (levél), Gyógyszereink 44 (1994) 136—137 106 SZÁDÓCZKY E., FAZEKAS I., RIHMER Z., ARATÓ M.: The role of psychosocial and biological variables in separating chronic and non-chronic major depression and early-late-onset dysthymia, J. Affect. Disord. 32 (1994) 1—11 IF.: 1,745
107 RIHMER Z., ARATÓ M., BELSŐ N., DANICS Z., DUX A., GYÖRGY S., SOMOGYI A., SZÁDÓCZKY E., VIZI J., ZALAY B.: Moclobemid (Aurorix) kezelés hatékonysága dysthymiában, Psychiat. Hung. 10 (1995) 493—499 108 RIHMER Z., BELSŐ N., BARSI J., GYÖRGY S.: Depresszió és öngyilkosság. Irodalmi áttekintés és hazai vizs- gálatok, Lege Artis Medicinae 5 (1995) 1074—1081 109 RIHMER Z., RUTZ W., PIHLGREN H.: Depression and suicide on Gotland. An intensive study of all suicides before and after a depression-training programme for general practitioners, J. Affect. Disord. 35 (1995) 147—152, IF.: 1,636
110 BELSŐ N., RIHMER Z.: A depresszió famakotherápiájának költség—haszon elemzése, Psychiat. Hung. 10 111 RUTZ W., VON KNORRING L., PIHLGREN H., RIHMER Z., WĹLINDER J.: Prevention of male suicides: lessons from Gotland Study, Lancet 345 (1995) 524, IF.: 17,490
112 RUTZ W., VON KNORRING L., PIHLGREN H., RIHMER Z., WĹLINDER J.: An educational project on de- pression and its consequences: is the frequency of major depression among Swedish men underrated, resulting in high suicidality?, Primary Care Psychiatry 1 (1995) 59—63 IF: 113 RUTZ W., WĹLINDER J., VON KNORRING L., PIHLGREN H., RIHMER Z.: Depression hos man underbe- handlas? [Has depression been undertreated?], Läkartidningen 92 (1995) 3893—3900 114 RIHMER Z.: A depressziók diagnosztikája és terápiája, Háziorvos Továbbképző Szemle 1 (1996) 79—82 115 RIHMER Z.: A major depressziók szerotonin (Zoloft) kezelése a családorvosi gyakorlatban. 8 hetes, nyílt, multicentrikus klinikai vizsgálat, Psychiat. Hung. 11 (1996) 505—512 116 RIHMER Z.: Strategies of suicide prevention, J. Affect. Disord. 39 (1996) 83—91, IF.: 2,062
117 RIHMER Z., BARSI J., BELSŐ N., PESTALITY P., GYÖRGY S.: Antidepressant-induced hypomania in obses-
sive-compulsive disorder, Int. Clin. Psychopharmacol. 11 (1996) 203—205, IF.: 1,638
118 RIHMER Z., BELSŐ N.: Affektív kórképek profilaxisa, Gyógyszereink 46 (1996) 183—187 119 RIHMER Z., PESTYALITY P.: A depresszió felismerésének és kezelésének lehetőségei a családorvosi gyakorlatban, Medicus Universalis 29 (1996) 425—430 120 RIHMER Z.: Relationship between recognized depression and suicide in Hungary, International Journal of Methods in Psychiatric Research, 6 (Suppl.) (1996) S15-S20. 121 RUTZ W, WALINDER J, PIHLGREN H, von KNORRING L, RIHMER Z. Lessons from the Gotland Study on depression, suicide and education: Effects, shortcomings and challenges. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 6 (Suppl.) (1996) S9-S14. 122 RIHMER Z.: „Ahol nincs, ott ne keress!” Válasz Singer Júliának, (levél), Psychiat. Hung. 12 (1997) 280— 123 RIHMER Z.: Az antidepresszívumok forgalomnövekedésének hatása a magyarországi öngyilkossági halálozásra 1982 és 1995 között, Psychiat. Hung. 12 (1997) 276—278 124 RIHMER Z.: Studies of suicide and suicidal behaviour in Hungary, Basic and Clinical Science of Mental and Addictive Disorders, ed. by Judd L. L., Saletu B., Filip V. (Bibliotheca Psychiatrica 167), Karger: Basel (1997), 171—174 125 RIHMER Z.: The recognition of depression and prevention of suicide: the role of general practitioners and general physicians, Int. J. Psychiatry in Clin. Pract. 1 (1997) 131—134 IF.: 0,142
126 RIHMER Z., BELSŐ N., PESTALITY P.: A depresszió és öngyilkosság kapcsolata. Irodalmi áttekintés és hazai vizsgálatok, Szenvedélybetegségek 5 (1997) 244—252 127 RIHMER Z., KISS H. G.: A depressziók felismerése és kezelése a családorvosi gyakorlatban, Háziorvos szemmel (A Háziorvosi Szemle különkiadása, (1997 november), 12—16 128 RIHMER Z.: Antidepresszív és antimániás gyógyszerek, Humán farmakológia, szerk. Vizi E. Sz., Medicina 129 RUTZ W., RIHMER Z.: A Gotland-vizsgálat tanulságai. Eredmények, hiányosságok, tennivalók, Psychiat. 130 RUTZ W., WĹLINDER J., VON KNORRING L., RIHMER Z., PIHLGREN H.: Education on depression to general practitioners. Effects, shortcomings, implications on male suicidality — an update outgoing from the Got-
land study
, Int. J. Psychiat. in Clin. Pract. 1 (1997) 39—46 IF.: 0,142
131 RUTZ W., WĹLINDER J., RIHMER Z., PIHLGREN H.: No relation between antidepressive agents and suicide is not necessarily a sign of ineffective treatment [in Swedish], Läkartidingen 94 (1997) 2838—2840 132 SZÁDÓCZKY E., RIHMER Z., FÜREDI J., PAPP ZS.: The prevalence of affective and anxiety disorders in primary care practice in Hungary, J. Affect. Disord. 43 (1997) 239—244, IF.: 1,813
133 RIHMER Z.: „Ha hallgattál volna…” Válasz Zonda Tamásnak, (levél), Psychiat. Hung. 13 (1998) 83—90 134 RIHMER Z.: Suicidal behaviour and bipolar affective disorder, (letter), Acta Psychiat. Scand. 98 (1998) IF.: 1,554
135 RIHMER Z., BARTKÓ GY.: Új antidepresszívumok és neuroleptikumok, Gyógyszereink 48 (1998) 157—161 136 RIHMER Z., KISS H. G.: A depresszió felismerésének és kezelésének csaoládorvosi lehetőségei, Medicus 137 RIHMER Z., KISS G. H., KECSKÉS I., PESTALITY P., GYÖRGY S.: SSRI supplementation of antimanic medication in dysphoric mania: a case report, Pharmacopsychiat. 31 (1998) 30—31, IF.: 2,304
138 RIHMER Z., RUTZ W., PIHLGREN H., PESTALITY P.: Decreasing tendency of seasonality in suicide may in- dicate lowering rate of depressive suicides in the population, Psychiat. Res. 81 (1998) 233—240,
IF: 1,424
139 RIHMER Z., RUTZ W., PIHLGREN H., PESTALITY P.: Anxiety/agression-driven depression and male de- pressive syndrome: Are they the same?, (letter), Psychiat. Res. 77 (1998) 209—210, IF.: 1,424
140 RIHMER Z.: Öngyilkosság, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Medicina Kiadó: Budapest 141 RIHMER Z., PESTALITY P.: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok, A pszichiátria magyar kézi- könyve, szerk. Füredi J., Medicina Kiadó: Budapest (1998), 469—489 142 KISS H.G., SZABÓ A., RIHMER Z.: A depresszió: Egy népbetegség korszerű megközelítése, Praxis 7 (1998) 143 KISS H.G., SZABÓ A., RIHMER Z.: Egy népbetegség korszerű megközelítése, Kórház 5 (1998) 19—23 144 SZÁDÓCZKY E., PAPP ZS., VITRAI J., RIHMER Z., FÜREDI J.: The prevalence of major depression and bi- polar disorders in Hungary, J. Affect. Disord. 50 (1998) 153—162, IF.: 1,586
145 RIHMER Z.: A depresszió társadalmi-gazdasági vonatkozásai, Kórház 6 (1999) 15—16 146 RIHMER Z.: A depressziók és az öngyilkossági mortalitás regionális megoszlása, Orvosi Hetilap 140 147 RIHMER Z.: A Gotland-vizsgálat tanulságai, Szenvedélybetegségek 7 (1999) 403—406 148 RIHMER Z., BELSŐ N.: Depresszió a családorvosi gyakorlatban, Praxis 8 (1999) 5, 18—25 149 RIHMER Z.: Dysthymic disorder: Implications for diagnosis and treatment, Curr. Opin. in Psychiat. 12 IF.: 0,563
150 RIHMER Z.: Időskorú depressziós betegek fluoxetin kezelése. 12 hetes nyílt, prospektív, multicentrikus vizs- gálat, Psychiat. Hung. 14 (1999) 53—59 151 RIHMER Z., KISS H.G.: A depresszió kezelése, Granum. Neurológia, pszichiátria, kardiológia 2 (1999) 7, 152 RIHMER Z., PESTALITY P.: Bipolar II disorder and suicide behaviour, Psychiat. Clin. North Amer. 22 (1999) 667—673, IF.: 1,709
153 RIHMER Z.: Dohányzás és depresszió, Az addiktológia kézikönyve, szerk. Németh A., Gerevich J., Me- dicina Kiadó: Budapest (1999), 158—166 154 RIHMER Z.: Therapy of depression means less cost than what is otherwise lost. Commentary to J. F. Rosenbaum, T. R. Hylan: Costs of depressive disorders: A review, Depressive disorders (WPA series “Evidence and experience in psychiatry”), ed. by Maj M., Sartorius N., John Wiley and Sons, Ltd.: Chichester (1999), 476—478 155 RIHMER Z., HARMATI L.: Chapter 5: Depressive disorders in cardiovascular medicine, Depressive disor- ders in physical illness. Core booklet (WPA/PTD educational program on depressive disorders), NCM Publisher, Inc.: New York (1999), 23—26 156 RIHMER Z., FÜREDI J.: Suicide prevention strategies: The role of health care workers, Preventive issues in psychiatry, ed. by Cristodolou G. N., Lecic-Tosevski D., Kontaxakis V. P., Karjev: Basel (1999), 66—78 157 KISS H. G., RIHMER Z., KECSKÉS I., PESTALITY P., NAGY J., GYÖRGY S.: Diszfóriás mánia: Irodalmi összefoglalás és esetismertetések, Psychiat. Hung. 14 (1999) 398—407 158 BELSŐ N., RIHMER Z.: A depresszió szövődményei, Praxis 8 (1999) 11, 9—17 159 RIHMER Z., APPLEBY L., BELSŐ N., RIHMER A.: Decreasing suicide in Hungary, (letter), Brit. J. Psychiat. IF.: 4,827
160 RIHMER Z., PESTALITY P.: Újabb adatok az antidepresszívumok farmakológiájához: modern terápiás elvek, Medicus Anonymus 8 (2000) 7—10 161 RIHMER Z., PESTALITY P., SZILI I., BELSŐ N.: Az enyhe és a középsúlyos depresszió kezelésének lehetősége: az orbáncfűkivonat (Hypericum extractum), Orvostovábbképző Szemle, Különszám (2000 szept.), 7—10 162 RIHMER Z., SÁTORI M., PESTALITY P.: Response to Selegiline-Citalopram combination in patients with Parkinson’s disease and major depression, Int. J. Psychiat. Clin. Pract. 4 (2000) 123—125 IF.: 0,142
163 RIHMER Z., KALMÁR S. (szerk.): A depresszió felismerése és az öngyilkosság megelőzése a háziorvosi gyakorlatban, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet: Budapest (2000) 164 RIHMER Z., RUTZ W.: Depreszió és öngyilkosság férfiaknál, Springer Hungária Kft.: Budapest (2000) [23 165 BENAZZI F., RIHMER Z.: Sensitivity and specificity of DSM-IV atypical features for bipolar II disorder diagnosis, Psychiat. Res. 93 (2000) 257—262, IF.: 1,557
166 KISS H. G., RIHMER Z.: A depresszió és a szorongásos zavarok, a családorvos lehetőségei, Családorvosi 167 SZÁDÓCZKY E., RIHMER Z., PAP ZS., FÜREDI J.: A disztimia epidemiológiája. Hazai és nemzetközi adatok összehasonlítása, Psychiat. Hung. 15 (2000) 66—75 168 SZÁDÓCZKY E., RIHMER Z., PAP ZS., VITRAI J., FÜREDI J.: Öngyilkos magatartás a felnőtt lakosság körében strukturált kérdőív adatai alapján, Psychiat. Hung. 15 (2000) 127—133 169 SZÁDÓCZKY E., VITRAI J., RIHMER Z., FÜREDI J.: Suicide attempts in the Hungarian adult population. Their relation with DIS/DSM-III-R affective and anxiety disorders, Eur. Psychiat. 15 (2000) 343—347,
IF.: 0,748
170 BELSŐ N., PAULIN F., RIHMER Z.: Depreszió a változó korban, avagy a perimenopauzális depresszió felismerése és kezelésének lehetőségei, Springer Hungária Kft.: Budapest (2000) [23 + 9 app.] 171 RIHMER Z.: Öngyilkosság. In: Hangulatzavarok, szerk. Szádóczky E., Rihmer Z., Medicina Kiadó: 172 RIHMER Z., BELSŐ N., KALMÁR S.: Antidepressants and suicide prevention in Hungary, (letter), Acta IF.: 2,107
173 RIHMER Z., HARMATI L., KECSKÉS I.: A kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a depressziós és szorongásos kórképekkel. In: A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest (2001), 745—751 174 RIHMER Z., PESTALITY P.: A depressziók biológiai terápiája. In: Hangulatzavarok, Szerk. Szádóczky E., Rihmer Z., Medicina Kiadó: Budapest (2001), 320—353 175 RIHMER Z., PESTALITY P.: Dysthymic disorder: diagnostic and treatment implications, Neuropsychophar- 176 RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E., FÜREDI J., KISS K., PAPP ZS.: Anxiety disorders comorbidity in bipolar I, bipolar II and unipolar major depression: Results from a population-based study in Hungary, J. Affect.
Disord. 67 (2001) 175-179., IF.: 1,868
177 RIHMER Z.: Can better recognition and treatment of depression reduce suicide rates? A brief review, Eur. IF.: 1,072
178 HARMATI L., NAGY T. G., RIHMER Z.: Depresszió és kardiovaszkuláris betegségek. Diagnosztikai és terápiás megfontolások, Praxis 10 (2001) 12-18 179 RIHMER Z., PESTALITY P.: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok, A pszichiátria magyar kézi- könyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest (2002), 541—554 180 RIHMER Z.: Öngyilkosság, A pszichiátria magyar kézikönyve, szerk. Füredi J., Németh A., Tariska P., 2. kiadás, Medicina Kiadó: Budapest (2002), 721—728. 181 RIHMER Z.: Affektív zavarok. In: Gerontológia, szerk. Tariska P., Medicina Kiadó: Budapest (2002), 327- 182 RIHMER Z.: Bipolar II is bipolar, too. In: Bipolar disorders, ed. by Maj M., Akiskal HS, López-Ibor YY, Sartorius N., John Wiley and Sons, Ltd.: Chichester (2002), 87-89. 183 RIHMER Z. Antidepresszív és antimániás gyógyszerek. in: Humán Farmakológia. A racionális gyógyszerterápia alapjai (szerk. Vizi E. Sz.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, (2002), 264-282. 184 RIHMER Z, BELSŐ N, KISS K.: Strategies for suicide prevention. Curr. Opin. Psychiat.,(2002) 15: 83-87, . IF: 0,563
185 RIHMER Z., KISS K. Bipolar disorders and suicide risk. Clin. Appr. Bipol. Disord. (2002), 1:15-21. 186 KISS K., RIHMER Z. Suicide in major affective disorders. Risk factors with particular regards to grief- reaction. Psychopharmacol. Hung.( 2002) 4:184-192. 187 RIHMER Z., KISS K. Bipolar disorders and suicidal behaviour. Bipol Disord (2002), 4(Suppl. 2):21-25.: IF.: 3,097
188 KECSKÉS I., RIHMER Z., KISS K., VARGHA A., SZILI I., RIHMER A.: Possible effect of gender and season on the length of hospitalization in unipolar major depression, J. Affect. Disord. 2003: 73, 279-282.,
IF.: 1,868
189 BELSŐ N., RIHMER Z.: Depresszió, szorongásos betegségek és öngyilkosság, A háziorvoslás gyakorlata, Szerk. Arnold Cs., Medicina Kiadó: Budapest (2002), 595-608. 190 RIHMER A., RIHMER Z.: Creativity and mental illness, Neuropsychopharmacol. Hung. (2002), 4:5-8. 191 SZÁDÓCZKY E., RIHMER Z., PAPP ZS., VITRAI J., FÜREDI J. Gender differences in major depressive disorder in a Hungarian community survey. Int. J. Psychiat. Clin. Pract., (2002), 6:31-37. IF.: 0,142
192 RIHMER Z., BELSŐ N., KISS K., TÜZKŐ N., PAULIN F.: Major depressive disorder and response to citalo- pram treatment in women attending menpoause clinic, In: Mental Health of Women, Ed. by Gaszner P., Halbreich U., Animula Publ. Co.: Budapest (2002), 32-37. 193 RIHMER Z. , PESTALITY P: Antidepresszívumok és hangulatstabilizátorok. In: A pszichiátria rövidített kézikönyve, Szerk. Füredi J, Németh A., Tariska P. Medicina Kiadó: Budapest (2002), 493-510. 194 KECSKÉS I., RIHMER Z., SZÁDÓCZKY E., FÜREDI J, KISS K. Does gender and coexisting anxiety influence the treatment outcome in depression? Eur J Psych (.2003), 17:17-21., 195 RIHMER Z. Do SSRIs increase the risk of suicide among depressives even if they are taking only placebo? Psychother. Psychosom. (2003); 72: 357-358. IF.: 3,430
196 PESTALITY P, RIHMER Z. A depresszió kezelése, a depresszió gyógyszerei. Praxis( 2003); 12:49-52. 197 DÖME P, RIHMER Z, FERENCZ CS.: Depresszió és hypothyreosis. Neuropsychopharmacol. Hung .( 2003); 198 MANDL P, RIHMER Z, DÖME P, KISS HG, PESTALITY P, KECSKÉS I, GYÖRGY S., BELSŐ N: Depresszió, pánikbetegség és dohányzás. Neuropsychopharmacol. Hung.( 2003) 5: 13-16. 199 TYLEE A., RIHMER Z.: Suicide and attempted suicide. In: Oxford Textbook of Primary Medical Care, (Ed.: Jones R., Britten N, Culpepper L, et al.), Volume 2. Clinical Management. Oxford University Press: Oxford, 2004, pp. 959-962. 200 RIHMER Z. A depressziók eredményes kezelésének hatása az öngyilkossági halálozás alakulására. Orvosképzés (2003) :78: : 95-99. 201 BELSŐ N, KISS K, RIHMER Z, TÜZKŐ N, TÓTH J, PAULIN F: Major depressive disorder and response to citalopram treatment in women attending menopause clinic. Int. J. Psychiat. Clin. Pract, ( 2003), 7:269-
272
IF.: 0,142.
202 RIHMER Z., ANGST J. Mood disorders: epidemiology. In: Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8.th ed. (Eds.: Sadock BJ, Sadock VA.), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 2005, pp. 1575-1581., 203 RIHMER Z. Comorbidity between phobias and mood disorders: diagnostic and treatment implications. In: Panic and Phobias (Ed: Maj M); John Wiley and Sons, Chichester (2004,) pp 103-1. 204 DÖME P, RIHMER Z. A dohányzás és a pszichiátriai megbetegedések. Psychiatr.Hung. (2004) ,19: 4-17,.
205 RIHMER Z. Decreasing national suicide rates – Fact or fiction? World J. Biol. Psych. (2004) 5: 55-56.
IF.: :2,968
206 RIHMER Z, KISS K. Risk factors for suicide in bipolar disorders. In: Bipolárna Porucha (Ed: Vavrusova, L.) Vydavatlestovo Osveta, Martin, (2004), pp 86-101. 207 RIHMER Z, KÁNTOR Z, RIHMER A, SEREGI K. Suicide prevention strategies – A brief review. Neuropsychopharmacol. Hung. (2004), 6: 195-199. 208 RIHMER Z, SEREGI K, RIHMER, A. Parkinson’s disease and depression. Neuropsychopharm. Hung. 209 RIHMER Z. Suicide in bipolar disorders. Tele-Lecture. Journal of Bipolar Disorders: Reviews and 210 RIHMER Z. Is male depressive syndrome bipolar, rather than unipolar ? Journal of Bipolar Disorders: Reviews and Commentaries, (2004), 3: 19. 211 RIHMER Z. Depresszív és mániás kórképek. In: Geriátria – Az időslkor gyógyászata (Szerk. Székács B.), Medicina Könyívkiadó, Budapest, 2005, 199-205. 212 MAREMMANI I, PANI P.P, CANONIERO S, PACINI M, PERUGI G, RIHMER Z, AKISKAL HS, . Depression, hostility, and bipolar spectrtum disorders predict suicidal ideation in heroin addicts.
Psychopathology 2007; 40: 269-277.
IF.: 0,808
213 AKISKAL HS, BENAZZI F, PERUGI G, RIHMER Z. The nosologic status of agitated „unipolar” depression re-conceptualized as a bipolar mixed state. Implications for the antidepressant-suicide
controversy. J. Affect. Disord (2005), 85: 245-258. IF.: 3,08
214 RIHMER Z, RIHMER A, ISACSSON G, Suicide and antidepressant sales. (ltr). Brit J Psychiat (2005) 186, 445-446. IF.: 4,175
215 DILSAVER S, BENAZZI F, RIHMER Z, AKISKAL KK, AKISKAL HS, Gender, suicidality and bipolar mixed states. J. Affect. Disord. (2005), 87: 11-16. IF.: 3,08
216 GONDA X, JUHÁSZ G, LASZIK A, RIHMER Z, BAGDY G.: Subthreshold depression is linked to the polymorphism of the 5-HT transporter gene. J. Affect. Disord. (2005) 87: 291 - 297. IF.: 3,08
217 RÉTHELYI J, SZÁDÓCZKY E, RIHMER Z, BITTER I. Duloxetin, a kettős hatású, szerotonerg- noradrenerg visszavételt gátló szerek csoportjának új tagja. Psychiat. Hung. (2004) 19: 479-486. 218 RIHMER Z. Prediction and prevention of suicide in bipolar disorders. Clin. Neuropsychiatr. (2005) 2, 48- 219 RIHMER Z. A depresszió, mint a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktora. Háziorvos Továbbképző 220 RIHMER Z, SEREGI K, PESTALITY P. Az unipoláris depresszió farmakoterápiája. Háziorvos Továbbképző Szemle, (2005):10, 567-573. 221 ALMÁSI J, RIHMER Z. Az antidepresszívumok áttekintése a TCA-któl a harmadik generációs szerekig. Neuropsychopharmacol Hung, (2005), 6: 185-194. 222 MANN JJ, APTER A, BARTOLOTE J, BEAUTRAIS A, CURRIER D, HAAS A, HEGERL U, LÖNNQVIST J, J, MALONE K, MARUSIC A, MEHLUM I, PATTON G, PHILLIPS M, RUTZ W,
RIHMER Z, SCHMIEDTKE A, SCHAFFER D, SILVERMAN M, TAKAHASHI Y, VARNIK A,
WASSERMAN D, YIP P, HENDIN H. Suicide prevention strategies: A systematic review. JAMA,
(2005), 294: 2064-2074. IF.: 23,332
223 RIHMER Z, KECSKÉS I. Növelik-e az antidepresszív szerek az öngyilkosság rizikóját ? Háziorvos Továbbképző Szemle, 2005, októberi különszám, 58-64. 224 LAKATOS L, RIHMER Z. 1+1 vagy 2x1 ? Kettős antidepresszív hatásmehanizmus másképp- Neuropsychopharmacol. Hung. (2005), 7: 118-124. 225 RIHMER Z. (F)okozzák-e az antidepresszívumok a szuicid rizikót ? Psychiat Hung, (2005), 20: 380-387. 226 DÖME P, RIHMER Z, GONDA X, PESTALITY P, KOVÁCS G, TELEKI ZS, MANDL P. Cigarette smoking and psychiatric disorders in Hungary. Int. J. Psychiat. Clin. Pract. (2005) 9: 145-148. IF.:
0,470

227 RIHMER Z Suicide prevention. In: Bipolar Psychopharmacotherapy. Caring for the Patient. (Eds: Akiskal, HS, Tohen, M.) John Wiley and Sons, Chichester, 2006, pp:.353-365. 228 BALÁZS J, BENAZZI F, RIHMER Z, RIHMER A, AKISKAL, K,K., AKISKAL HS, The close link between suicide attempts and mixed depression: Implications for suicide prevention. J Affect Disord.
(2006), 91: 133-138. IF.: 3,08
229 GONDA X, RIHMER Z, ZSOMBÓK T, AKISKAL K K, BAGDY G, AKISKAL H.S,. The 5HTTLPR plolymorphism of the serotonin transporter gene is associated with affective temperaments as measure by
TEMPS—A. J Affect Disord (2006), 91: 125-131. IF.: 3,08
230 DÖME P, TELEKI Z, GONDA X, GASZNER G, MAMDL P, RIHMER Z. Relationship between obsessive-compulsive symptoms and smoking habits among schizophrenic patients. Psychiat. Res. 2006,
144: 227-231. IF.: 1,952
231 RIHMER Z. Antidepressants and suicide (Editorial) Studies on Aggressiveness and Suicide, (2005), 6: 5- 232 RIHMER Z, ANGST J, Epidemiology of bipolar disorders. In: Handbook of Bipolar Disorders, (Eds.: Kasper S. and Hirschfeld RMA.), Taylor and Francis, New York, 2005, pp 21-35. 233 RIHMER A, RIHMER Z, JEKKEL É, KÁRTESZI M, CSISZÉR N, FARKAS Á. Psychiatric characzeristics of 100 nonviolent suicide attempters in Hungary. Int. J Psychiat. Clin Pract, (2006). 10:
69-72. IF.: 0,407
234 RIHMER Z, SEREGI K. A vaszkuláris rizikófaktorok jelentősége az időskori depresszió kialakulásában. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2006, 11: 344-348. 235 RIHMER A,KÁRTESZI M, CSISZÉR N, FARKAS Á,RIHMER Z. Öngyilkossági kísérletet elkövetők pszichiátriai és pszichoszociális jellemzői: A komorbiditás jelentősége. Neuropsychopharmacol. Hung. (2006), 8 (Suppl.) 15-18. 236 RÓZSA S, RIHMER A,, KŐ N, GONDA X, SZILI I, SZÁDÓCZKY E, PESTALITY P, RIHMER Z. Az affektív temperamentum: A TEMPS-A kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. Psychiat. Hung. (2006), 21: 147-160. 237 RIHMER Z. Similarities and defferences between Bipolar I and Boipolar II disorders. J Bipol. Disord. 238 RIHMER Z, RUTZ W. Treatment of attempted suicide and suicidal patients in primary care. In. Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention, (Eds: Wasserman, D, Wasserman C.), Oxford University Press, New York, 2009, pp: 463-470. 239 RUTZ W, RIHMER Z. Suicide in men. Suicide prevention for the male person. In: The Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prvention. (Eds. Waserman D, Wasserman C.), Oxford University Press, New York, 2009, pp. 249-255. 240 RIHMER Z, BENAZZI F, GONDA X,. Suicidal behaviour in unipolar depression: Focus on mixed states. In: Suicide in Psychiatric Disorders (Eds. Tatarelli R, Pompili M, Girardi P.) Nova Editorial Inc., New York , 2007, 223-235. 241 RIHMER Z. Suicide risk in mood disorders. Curr. Opin. Psychiat 2007, 20: 17-22. IF.: 3,744
242 RIHMER, Z. GONDA X RIHMER A. Kreativitás és pszichiátriai betegségek. Psychiat. Hung. (2006), 21:
243 RIHMER, Z., AKISKAL, H.S., Do antidepressantd t(h)reat(en) depressives? Toward a clinically judicious formulation of the antidepressant-suicidality FDA advisory in lihjt of declining national suicide statistics
from many countries. J Affect Disord, 2006, 94: 3-13. IF.: 3.08
244 RIHMER Z: Bipolar II is bipolar, too. Once again. Die Psychiatrie 2006, 2: 2-4. 245 RIHMER Z, GONDA X.: Suicide behaviour of patients treated with antidepressants. Neuropsychopharmacol Hung, 2006, 8, 13-16. 246 RIHMER Z, Chromosome 9 and the genetics of bipolar I disorder. Bipol. Disord, 2007, 9: 669. IF.: 4,442
247 RIHMER Z, SEREGI K, HARMATI L, ÁGOSTON G, A vaszkuláris rizikófaktoros jelentősége a depresszió kialakulásában. Hypertónia és Nephrológia, 2007; 11: 168-174. 248 SZÁNTÓ K, KALMÁR S, HENDIN H, RIHMER Z, MANN JJ. A síuicide prevention program in a very high suicide rate region. Arch Gen Psychiat 2007; 64: 914-920. IF.: 15,976
249 RIHMER Z, GONDA X. A bipoláris betegségek diagnózis és kezelése, Hippocrates, 2006, 8, 160-163. 250 RIHMER Z. Seasonal and latitute effects in the occurrence of bipolar disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2007, 115: 251. IF: 3,782.
251 RIHMER Z, HARMATI L. Major depresszió és kardiovaszkuláris betegségek: Terápiás konzekvenciák. In. Őry K. (Ed.) A szív-és érrendszeri negbetegegések idegi-lelki tényezői és ezek terápiája. Springmed Kiadó, Budapest, 2006, pp. 152-169. 252 RIHMER Z, GONDA X, AKISKAL K K, AKISKAL H S. Affective temperament: A mediating variable between environment and clinical depression? Arch Gen Psychiat 2007, 64: 1096-1097. IF.: 15,976
253 RÓZSA S, RIHMER Z, GONDA X, SZILI I, RIHMER A, KŐ N, NÉMETH A, PESTALITY P, BAGDY G, ALHASOON O, AKISKAL K, K, AKISKAL H, S, A study of affective temperaments in Hungaty: Internal consistency and concurrent validity of the TEMPS-A against the TCI and NEO-FFI. J Affect Disord, 2008; 106: 45-53. IF.: 3,138
254 POMPILI M, ILICETO P, RIHMER Z, AKISKAL HS, AKISKAL KK, INNAMORATI M, LESTER D, PUCCINNO M, GIRARDI P, TATARELLI R. Temperament, hopelessness and personality in the determination of suicide risk. Studi su Aggressività e Suicidologia 2007; 10: 17-25. 255 RIHMER Z. Drug-placebo difference in antidepressant drug trials could be 50% greater than previously believed. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 2007, 9, 35-37.
256 RIHMER Z, PESTALITY P. Antidepresaszívumok és hangulatstabilizátorok. In: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve, (Szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozott és bővített kiadás Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009, pp 487-500. 257 RIHMER Z, FEKETE S. Öngyilkosság. In. A Pszichiátria Magyar Kézikönyve (szerk. Füredi J, Németh A, Tariska P.), 4. átdolgozottés bővített kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp 670-678. 258 RIHMER Z, HARMATI L, KECSKÉS I. A kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a depressziós és Szorongásos kórképekkel. In: A Pszichiátria Magyar Kézikönyve., 4- átdolgozott és bővített kiadás, (Szerk.: Füredi J, Németh A, Tariska P.), Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. pp. 729-735. 259 FOUNTOULAKIS K, GONDA X, KAPRINIS G, RIHMER Z. Suicide: Prediction and prevention of suicide: a major health problem. (Editorial) Annals of General Psychiatry (in press) 260 SIKTER A, FRECSKA E, BRAUN IM, RIHMER Z. The role of hyperventillation-hypocapnia in the pathomechanism of panic disorder. Revista Brasilieria de Psyquiatria 2007; 29: 375-379. 261 GONDA X, FOUNTOULAKIS K, KAPRINIS G, RIHMER Z: Prediction and prevention of suicide in patients with unipolar depression and anxiety. Annals of General Psychiatry, 2007, 6: 23. 262 RIHMER Z, GONDA X,. Is drug-placebo difference in short-term antidepressants drug trials on unipolar major depression much grater than previously believed. J Affect Disord , 2008; 108: 195-198. IF.: 3.138
263 DÖME P, TELEKI ZS, RIHMER Z, PETER L, DOBOS J, KENESSEY I, TÓVÁRI J, TÍMÁR J, PAKU S, KOVÁCS G, DÖME B. Circulating endothelial progenitor cells and depression: a possible novel link
between heart and soul. Molec Psychiat, 2009; 14: 523-531. IF.: 11.80
264 RIHMER Z. Pharmacological prevention of suicide in bipolar patients: A realizable target (Editorial) J Affect Disord, 2007: 103: 1-3. IF.: 3.138
265, RIHMER Z, A bipoláris betegség korszerű szemlélete – Diagnosztikai és terápiás vonatkozások.
Neuropsychopharmacol Hung, 2007; 9: (Suppl. 2) 16-27.
266 KALMÁR S, SZÁNTÓ K, RIHMER Z, MAZUMDAR S, HARRISON K, MANN JJ. Antidepressant prescription and suicide rates: Effect of age and gender. Suic Life Threat Behav 2008; 38: 287-301. 267, POMPILI M, RIHMER Z, AKISKAL HS, INNAMORATI M, ILICETO P, AKISKAL KK, LESTER D, NARCISO V, FERRACUTI S, TATARELLI R, DE PISA E, GIRARDI P. Temperament and personality
dimensions in suicidal and non-suicidal psychiatric inpatients. Psychopathology 2008; 41: 313-321.
IF.: 1,441
268, RUTZ W, RIHMER Z. Suicidality in men – Practical issues, challenges, solutions. J Men’s Health and Gender 2007; 4: 393-401. IF.: 1,544
269, RIHMER Z, DÖME P, GONDA X, KISS H. G, KOVÁCS D, SEREGI K, TELEKI Z. Cigarette smoking and suicide attempts in psychiatric outpatients in Hungary. Neuropsychopharmacol Hung, 2007; 9: 63-67. 270,, PÉTER L, DÖME P, RIHMER Z, KOVÁCS G, FALUDI G. Kardiovaszkuláris betegségek és depresszió: Az epidemiológiai és a lehetséges etiológiai összefüggések áttekintése. Neuropsychopharmacol. Hung, 2008; 10: 81-90. 271,, RIHMER Z, Suicide. In: Psychiatric diagnosis: Patterns and prospects (Eds: Salloum I, M., and Mezzich, J. E.), John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2009, pp. 179-186. 272,, RIHMER Z, ANGST J, Mood disorders – Epidemiology. In: Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th edition, (Eds.: Sadock B,J, Sadock V.A, Ruiz P), Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA 2009; 1645-1653. 273,, RIHMER Z. Suicide and bipolar disorder. In: Bipolar Depression: Molecular neurobiology, Clinical Diagnosis, and Pharmacotherapy (Eds: Zarate CA, Manji HK) Birkhauser Verlag, Basel, 2008, pp. 47-56. 274, RIHMER Z, GONDA X, SZÓKONTOR N. Az antidepresszívumok és az öngyilkosság összefüggése. Gyógyszerészet, 2007; 15: 139-141. 275, GONDA X, PAP D, BAGDY G, RIHMER Z. Szubklinikus depressziók jelentősége a háziorvosi gyakor- latban. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2008; 13: 434-437. 276, POMPILI M, ILIOCETO M, RIHMER Z, AKISKAL HA, AKISKAL KK, INNAMORATI M, LESTER D D, PUCCINNO M, GIRARDI P, TATARELLI R. Temperamento personalitá e disperazione nella determi- nazione del rischio di suicidio: un’analisi esplorativa. Stud Agress Suicodol 2007; 15-27. 277. POMPILI M, INNAMORATI M, GIUPPONI G, RIHMER Z, FERRACUTI S, GIRARDI P, TATARELLI R, AKISKAL HS. Die Wechselwirkungen von Temperament und Personlichkeit bei der Pradiktionen des
Suicidrisokos von bipolaren und depressiven Patienten. Nervenarzt, 2009; 80: 315-323. IF.: 0,601.
278, RIHMER Z, GONDA X, FALUDI G, FOUNTOULAKIS K. Positive antidepressant pharmacotherapy in
reducing suicide morbidity and mortality in unipolar depression. Eur Psychiat Rev, 2008; 2: 59-62.
279, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, RIHMER Z, LAZARY J, LASZIK A, AKISKAL KK, AKISKAL
HS, BAGDY G.: Towards a genetically validated new affective temperament scale: A delineation of the
temperament „phenotype” of 5-HTTLPR using the TRMPS-A. J Affect Disord, 2009; 112: 19-29.
IF: 3.271
280, POMPILI M, INNAMORATI M, LESTER D, AKISKAL HS, RIHMER Z, DEL CASELE A, AMORE M,
GIRADDI P, TATARELLI R. Substance abuse, temperament and suicide risk: Evidence from a case-
control study. J Addict Disord 2009; 28: 13-20. IF.:
281, RIHMER Z. BENAZZI, F. Impact of impulsivity and affective istability traits on the suicidality of
borderline personality. Ann Clin Psychiatry, 2010; 22: 121-128. IF.: 2,545
282,, FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, SIAMOULI M, RIHMER Z. Psychotherapeutic interventions and
suicide risk reduction in bipolar disorder: A review of the evidence. J Affect Disord, 2009, 113: 21-29.
IF.: 3,271
283, MERGL R, HAVERS I, ALTHAUS D, RIHMER Z, SCHMIEDTKE A,LEHFELD H, NIKLEWSKI G,
HEGERL U. Seasonality of suicide attempts: Association with gender. Eur Arch Psych Clin Neurosci
2010; 260: 393-400. IF.: 2,852
284, TORZSA P, RIHMER Z, GONDA X, SEBESTYÉN B, SZÓKONTOR N, FALUDI G, KALABAY L.
A depresszió prevalenciája az alapellátásban Magyarországon. Neuropsychopharmacologia
Hungarica, 2008; 10: 265-270.
285 ALMÁSI K, BELSŐ N, KAPUR N, WEBB R, COOPER J, HADLEY S, KERFOOT M, DUNN G,
SÓTONYI P, RIHMER Z, APPLEBY L. Risk factors for suicide in Hungary: A case-control
study. BMC Psychiatry, 2009; 9: 45. IF.: 1,832
286, RIHMER Z, PUREBL GY, FALUDI G, HALMY L. Az elhízás és depresszió kapcsolatai. Neuro-
Psychopharmacologia Hungarica, 2008; 10: 183-189.
287, RIHMER Z, A bipoláris betegség korszerű nozológiája. Neuropsychophrmacologia Hungarica, 2008; 10
(suppl.3): 5-12.
288, RIHMER Z, PESTALITY P, Az unipoláris depresszió kezelése. Háziorvos Továbbképző szemle, 2008; 13:
616-624.
289, GONDA X, MOLNÁR E, TORZSA P, RIHMER Z. Az időskori depresszió jellegzetességei. Psychiat.
Hung, 2009, 24: 166-174.
290, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, JUHASZ G, RIHMER Z, LAZARY J, LASZIK A, AKISKAL HS,
BAGDY G. Association of the s allele of the 5-HTTLPR with neuroticism-related traits and temperaments
in a psychiatrically healthy population. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 2009; 259: 106- 113.
IF.: 2,852
291, PUREBL GY, TORZSA P, KALABAY L, RIHMER Z. Benzodiazepin-használók a háziorvosi praxisban.
Addiktológia, 2009; 8: 319-328.
292, RIHMER Z, GONDA X, RIHMER A, FOUNTOULAKIS KN. Suicide and violence in mood disorders.
A review for the clinician. Int J Psychiat Clin Pract, 2010; 14: 88-94. IF.: 0,569
293, RIHMER Z, GONDA X, TONDO L, Lithium and suicidal behavior in patients with bipolar disorder. J Clin
Psychiat, 2008; 69: 1381-1382. IF.: 5,060
294, RIHMER A, RÓZSA S, RIHMER Z, GONDA X, AKISKAL KK, AKISKAL HS. Affective
temperaments, as measured by TEMPS-A, among nonviolent suicide attempters. J Affect Disord, 2009;
116: 18-22. IF.: 3,271
295, POMPILI M, RIHMER Z, INNAMORATI M, LESTER D, GIRARDI P, TATARELLI R. Assessment
and treatment of suicide risk in bipolar disorder. Expert Review of Neurotherapeutics 2009; 9: 109-136.
296, FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, RIHMER Z, FOKAS C, IACOVIDES A, Revisiting
dexamethasone suppression test in major depression: An exploratory study. Annals of Genral Psychiatry,
2008; 7: 22.
297, RIHMER Z, FAWCETT J. Suicide and bipolar disoerders. In: Bipolar Disorder: Clinical and Neuro-
biological Foundations. (Eds. Yatham LN, Maj M), John Wiley and Sons, Ltd, 2010, pp. 62-68.
298, RIHMER Z. Depression and suicide and attempted suicide. In: International Handbook of Suicide
Prevention: Research, Policy and Practice. (Eds.: O’Connor R, Platt S, Gordon J.) Wiley Blackwell, 2011,
59-73.
299, TORZSA P, RIHMER Z, GONDA X, SZKONTOR N, SEBESTYÉN B, KALABAY L. Family history
of suicide: A clinical marker for major depression in primary care practice? J Affect Disord, 2009; 117:
202-204. IF.: 3.271
300, RIHMER Z, PUREBL GY. Mirtazapin: Különleges hatásmechanizmus és speciális klinikai előnyök.
Neuropsychopharmacol. Hung. 2009; 11: 35-40.
301, SIKTER A, FALUDI G, RIHMER Z. The role of carbod dioxide (and intracellular pH) in the pato-
Mechanism of several mental disorders. Neuropsychopharmacol Hung, 2009; 11: 161-173.
302, RIHMER Z, A depressziók korszerű szemlélete. Diagnosztikai és terápiás vonatkozások.
Orvostovábbképző Szemle, 2009 március (Pszichiátriai különszám) 3-11.
303. GUILLAUME S, JAUSSENT I, JOLLANT F, RIHMER Z, MALAFOSSE A, COURTET P. Suicide
attempt characteristics may orientate toward bipolar disorder in attempters with recurrent depression.
J Affect Disord, 2010; 122: 53-59. IF.: 3,271
304, PUREBL GY, RIHMER Z. Az altatószerekkel való kezelés addiktológiai vonatkozásai.
In.: Addiktológia II. (szerk. Demetrovics Zs.), Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, pp. 94-99.
305. SEBESTYÉN B, RIHMER Z, BÁLINT L, SZÓKONTOR N, GONDA X, GYARMATI B, BÖDECS T,
SÁNDOR J. Gender differences in antidepressant use-related seasonality change in suicide mortality in
Hungary, 1998-2006. World J Biol Psychiatry, 2010; 11: 579-585. IF.: 5,564
306, RIHMER Z, AKISKAL KK, RIHMER A, AKISKAL HS. Current research on affective temeprament.
Curr Opin Psychiat, 2010; 23: 12-18. IF.: 3,574
307, CARLI V, JOVANOVIC N, ROY A, RIHMER Z, MAGGI S, MARUSIC D, CESARO C, IOSUE M,
MARUSIC A, SARCHIAPONE M. Suicidality in prisoners : Risk linked to impulsivity. J Affect Disord.
2010; 123: 116-122. IF.: 3.271
308, POMPILI M, ILICETO P, INNAMORATI M, RIHMER Z, LESTER D, AKISKAL H, FERRACUTI S,
GIRARDI P, TATARELLI R. Suicide risk and personality traits in physically-sexually abused acute
psychiatric inpatients: A preliminary study. Psychol. Reports, 2009; 105: 1-15. IF.: 0,35
309, DÖME P, LAZARY J, KALAPOS M, RIHMER Z, Smoking, nicotine and neuropsychiatric disorders.
Neurosci Behav Rev 2010; 34: 295-342. IF.: 7,80
310, RIHMER Z, Farmakoterpia-rezisztens depresszió: Hogyan kerüljük el? Psychiat Hung 2009; 24 (külön-
szám): 20-27.
311, PUREBL GY, RIHMER Z. A mirtazapin alvásjavító és szorongáscsökkentő hatásának szerepe a depresz-
szióhoz társló öngyilkossági kockázat csökkentésében. Psychiat Hung 2009; 24 (különszám): 6-11.
312, BÖDECS T, MÁTÉ O, HORVÁTH B, KOVÁCS L, RIHMER Z, SEBESTYÉN B, GONDA X,
SÁNDOR J. Barriers pf antenatal folate-supplementation: The role of depression and trait-anxiety on
periconceptional folate-intake. Int. J Psychiat Clin Pract. 2010; 14: 102-108. IF.: 0.569
313, RIHMER Z, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN. Suicide prevention programs throught education in the
frame of healthcare. Psychiat Hung, 2009; 24: 382-387.
314, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, RIHMER Z, LASZIK A, AKISKAL HS BAGDY G. How possible is
the development o fan operational psychometric method to assess the presence of the 5-HTTLPR s allele?
Equivocal preliminary findings. Annals of General Psychiatry, 2010; 9: 21.
315, FOUNTOULAKIS K, RIHMER Z, Evidence-based suicide prevention through education in the
community. In: Evidence-based practice in suicidology: A sourcebook (Eds. Pompili M, Tatarelli R.),
Hogrefe Publishing, Göttingen 2011, pp. 153-169.
316, RIHMER Z, A mániás-depressziós kevert állapotok és a szubszindrómális bipoláris betegség diagnosztiaki
és terápiás vonatkozásai. Orvostovábbképző Szemle, 2010, Június (különszám), 19-22.
317, RIHMER Z, Prevention of suicide in mood-disorder patients: Individual and public health perspective.
In: Suicide in the words of suicidologists. (Ed.: Pompili M), Nova Science Publishers, Inc, New York,
2011, pp. 179-182.
318, MOLNÁR E, LAZARY J, BENKO A, GONDA X, PAP D, MEKLI K, JUHÁSZ G, KOVÁCS G,
KURIMAY T, RIHMER Z, BAGDY G. Seasonality and winter-type seasonal depression are associated
with the rs731779 polimorphism of the serotonin-2A receptor gene. Eur Neuropsychopharmacol, 2010;
20: 655-662. IF.: 3,684
319, GAZDAG G, BARAN B, RIHMER Z, FINK M. The end of the asylum era in Central-Eastern Europe.
Hystory of Psychiatry, 2010; 21: 501-504.
320, RIHMER A, SZILÁGYI S, RÓZSA S, GONDA X, FALUDI G, RIHMER Z.: A gyermekkori abúzusok
szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában. Neuropsychopharmacol Hung 2009; 11: 237-246.
321, RIHMER Z, A quetapin XR antidepresszív hatása unipoláris major depresszióban. Neuropsychopharmacol
Hung 2009; 11: 211-215.
352, MOLNÁR E, GONDA X, RIHMER Z, BAGDY G. A szezonális depresszió etiopatológiája és terápiás
Lehetőségei. Neuropsychopharmacol Hung, 2010; 12: 483-494.
323. ILICETO P, POMPILI M, GIRARDI P, LESTER D, VINCENTI C, RIHMER Z, TATARELLI R,
AKISKKAL HS.: Hopelessness, temperament and health perception in heroin addicts. J Addict Diseases
2010; 29: 352-358. IF.: 0,938
324, DÖME P, KAPITÁNY B, RIHMER Z. A dohánytermékek ára, a dohányfogyasztás és az öngyilkossági
ráta közötti összefüggések vizsgálata Magyarországon. Med Thorac, 2010; 63: 403-411.
325, MOLNÁR E, GONDA X, RIHMER Z, BAGDY G. A szezonális depresszió patofiziológiája, diagnnosz-
tikai és epidemiológiai jellegzetességei. Psychiatria Hung, 2010, 407-416.
326, RIHMER Z. Antidepressant-resistant depression and antidepressant-induced suicidality: Is mixed
depression the key? J Affect Disord (in press) IF.: 3.271
327, DÖME P, KAPITÁNY B, IGNITS G, RIHMER Z. Season of birth is significantly associated with the risk
of completed suicide. Biol Psychiatry 2010, 68: 148-155. IF.: 8,672
328, BÓDIZS R, PUREBL GY, RIHMER Z. Hangulat, hangulatingadozások és depresszió: A cirkadián ritmu-
sok szerepe. Neuropsychopharmacol Hung, 2010; 12: 277-287.
329, POMPILI M, INNAMORATI M, SERAFINI G,FORTE A, CITTADNINI A,MANCINELLI I,
CALABRÓ G, DOMINICI G, LESTER D, AKISKAL HS, RIHMER Z, IACOROSSI G, GIRADRI N,
TALAMO A, TATARELI R. Suicide attempts int he emergency department before hospitalization in a
Psychiatric ward. Perspectives in Psychiatric Care, 2010; 47: 23-34.
330, SERAFINI G, POMPILI M, INNAMORATI M, FUSAR - POLI P, AKISKAL HS, RIHMER Z, LESTER
D, ROMANO A, STRUSI L, FERRACUTI S, GIRARDI P, TATARELLI R. Affective temperamental
profiles are associated with white matter hyperintensity and suicidal risk in ptients with mood
disorders. J Affect Disord, 2011; 129: 47-55. IF.: 3,271
331, RIHMER Z. Should the same antidepressant be administered if a depressive episode recurs?
Medicographia 2011, 33: 177.
332. RIHMER Z. Pharmacological prevention of suicide in bipolar patients. In: Bipolar Psycho-
Pharmacotherapy: Caring for the patient. 2nd edition (Eds.: Akiskal HS, Tohen M)
John Wiley and Sons, 2011, pp. 469-483.
333, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, CSUKLY G, TELEK T, PAP D, RIHMER Z, BAGDY G.
Increased attention for negative life events is associated with an elevated risk for premenstrual
symptoms. Annals of General Psychiatry, 2010; 9: (Suppl.1): 188.
334, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, HARRO J, POMPILI M, AKISKAL HS, BAGDY G,
RIHMER Z. The possible contributory role of the S allele of 5-HTTLPR in the emergence of
suicidality. J Psychphmarmacol (in press) IF.: 3,647
335, RIHMER Z, PESTALITY P. Az unipoláris depressziók típusai és terápiája. Háziorvos Tovább-
Képző Szedmle, 2010; 15: 614-618.
336, TORZSA P, GONDA X, KALABAY L, RIHMER Z. A depresszió szűrése és kezelési algo-
ritmusa az alapellátásban. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2011; 15: 632-636.
337, DÖME P, KAPITÁNY B, IGNITS Gy, PORKOLÁB L, RIHMER Z, Tobacco consumption
and antidepressant use are associated with the rate of completed suicide in Hungary:
An ecological study. J Psychiat Res 2011; 45: 488-494. IF.: 3,723
338, RIHMER, Z, GONDA X. Antidepressant-resistant depression: The role of underlying bipolarity.
Depr Res Treatm (in press)
339, FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, RIHMER Z. Suicide prevention programs through
community intervention. J Affect Disord, 2011; 130: 10-16. IF.: 3,271
340, BÖDECS T, HORVÁTH B, SZILÁGYI E, GONDA X, RIHMER Z, SÁNDOR J.: Effects
of depression, anxiety, self-esteem, and health behaviour on neonatal outcomes in a population-
based Hungarian sample. Eur J Obst Gynecol Repr Biol, 2011; 154: 45-50. IF.: 1,582
341, FOUNTOULAKIS KN, GONDA X, VIETA E, RIHMER Z. Class effect of pharmacotherapy in
bipolar disorder: Fact or fiction? Ann Gen Psychiatry, 2011; 10: 8.
342, RIHMER Z. Lithium treatment and the risk of suicide in affective disorders. Eur Psych Rev
2011; 4: 48-51.
343, INNAMORATI M, POMPILI M, AMORE M, SERAFINI G, NIOLU C, LESTER D, RUTZ W,
RIHMER Z, GIRARDI P. Psychometric properties of the Gotland Scale fror Male Depression
in Italian psychiatric inpatients and its utility in the prediction of suicide risk. J Affect Disord
2011; 132: 99-103. IF.: 3,271.
344, GONDA X, FOUNTOULAKIS KN, CSUKLY G, BAGDY G, PAP D, MOLNÁR E,
LÁSZIK A, LAZARY J, SÁROSI A, FALUDI G, RIHMER Z. Interaction of 5-HTTLPR
genotype and unipolar major depression in the emergence of aggressive/hostile traits.
J Affect Disord, 2011; 132: 432-437. IF.: 3,271
345, RIHMER Z, FEKETE S: Öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet. Öngyilkossági rizikó és
Protektív faktorok. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi
szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011.
346, RIHMER Z, RIHMER A. Az öngyilkosság farmakológiai megelőzése affektív betegségekben.
In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina
Könyvkiadó, Budapest, 2011. 347, RIHMER Z, TORZSA P, KOPP M, KALMÁR S. Öngyilkosság-megelőző programok különös tekintettel a háziorvosi szolgálat szerepére. Nemzetközi és hazai vizsgálatok. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011. 348, FOUNTOULAKIS KN, PANTOULA E, SIAMOULI M, MOUTOU K, GONDA X, RIHMER Z, IACOVIDES A, AKISKAL H. Development of the Risk Assessment Suicidality Scale (RASS): A population-based study. Psychiatriki, 2011; 22: 132-142. (in Greek) 349, RIHMER Z, GONDA X. A fizikai aktivitás és a sport jelentősége az öngyilkosság megelőzésé- ben. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z. (szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011. 350, RIHMER Z, KALMÁR S. Depresszió és öngyilkosság. In: Kalmár S, Németh A, Rihmer Z.
(szerk): Az öngyilkosság orvosi szemmel. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011.
351, RIHMER Z, GONDA X. The effect of pharmacotherapy on suicide rates in bipolar patients.
CNS Neuroscience and Therapeutics (in press).
352, RIHMER Z, ERDŐS P, ORMOS M, FOUNTOULAKIS KN, VAZQUEZ G, GONDA X.
Association between affective tgemperaments and season of birth in general student population.
J Affect Disord, 2011; 132: 64-70. IF.: 3,271
353, WASSERMAN D, RIHMER Z, RAJESCU D, SARCHIAPONE M, SOKOLOWSKI M,
TITELMAN D, ZALSMAN G, ZEMISHLANY Z, CARLI V. EPA guadance on suicide
prevention. Eur. Psychiatry, (in press) IF.: 3,365
354, POMPILI M, RIHMER Z, AKISKAL H, AMORE M, GONDA X, IN NAMORATI M,
LESTER D, PERUGI G, SERFINI G, TATARELLI R, GIRARDI P. Temperaments mediate
suicide risk and psychopathology among bipolar disorders patients. Compr. Psychiat (in press)
IF.: 2,082
355, RIHMER Z, GONDA X, DÖME P, ERDŐS P, ORMOS M, PANI L. Novel approaches to
the drug-placebo difference calculation. Evidence from short-term antidepressant drug-trials.
Human Pharmacology. Experimental and Clinical 2011; 26: 307-312. IF.: 2,496
356, EŐRY A., RIHMER Z. Az affektív temperamentumok klinikai jelentősége. Psychiat Hung.
2011; 26: 144-157.
357, STUBNYA G, NAGY Z, LAMMESH C-H, RIHMER Z, BITTER I. Deinstitutionalization in
Europe: Two recent examples from Germany and Hungary. Psychiat Danub 2010; 22: 406-412.
IF.: 0,554
358, ILICETO P, POMPILI M, LESTER D, GONDA X, NIOLU C, GIRARDI P, RIHMER Z,
CANDILERA G, GIRARDI P. Reltionship between temeprament, depression, anxiety and
hopelessness in adolescents: A structural equation model. Depr. Res Treatm (in press)
359, FOUNTOULAKIS KN, PANTOULA E, SIAMOULI M, MOUTOU K, GONDA X,
RIHMER Z, IACOVIDES A, AKISKAL HS. Development of the risk assessment suicidality
scale (RASS): A population-based study. Psychiatriki, 2011; 22: 132-147.
360, POMPILI M, INNAMORATI M, RIHMER Z, GONDA X, SERAFINI G, AKISKAL HS,
AMORE M, NIOLU C, SHER L, TATARELLI R, PERUGI G, GIRARDI P. Cyclothymic-
depressive-anxious temperament pattern is related to suicide risk in 346 patients with major
mood disorders. J Affect Disord (in press) IF.: 3.271


Cummulative impact factor (without citable abstracts): 408.195
h-index: 25
26 October, 2011.

Source: http://depressziostop.magtud.hu/rihmer_dep_publist.pdf

Lest_037.fm

Legal Studies, Vol. 27 No. 1, March 2007, pp. 51–73DOI: 10.1111/j.1748-121X.2006.00037.xWhere are the carers in healthcare law and ethics?*Jonathan HerringFellow in Law, Exeter College, Oxford The work of carers is too often unvalued and unrecognised. This paper seeks to demon-strate some of the ways in which law and traditional medical ethics overlook the intere

Pii: s0014-827x(01)01047-3

Antimicrobial activity of Epilobium spp. extractsLucia Battinelli, Beatrice Tita, Maria Grazia Evandri, Gabriela Mazzanti * Department of Pharmacology of Natural Substances and General Physiology , Uni 6 ersity ‘ La Sapienza ’, P . le Aldo Moro , 5, 00185 Rome , Italy Received 31 October 2000; accepted 10 January 2001 Abstract The antimicrobial activity of the Epilobium angu

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf