Microsoft word - protokoli i kuvendit të shtatë_20.11.2004.doc

BASHKIMI I INTELEKTUALËVE SHQIPTARË NË ZVICËRVEREINIGUNG DER ALBANISCHEN INTELLEKTUELLEN IN DER SCHWEIZ UNION DES INTELECTUELS ALBANAIS EN SUISSE UNIONE INTELLETTUALI ALBANESI IN SVIZZERA Protokoli i shkurtë i mbledhjës së Kuvendit të shtatë të
rregullt të BISHZ-së më 20.11.2004
Restorani ”Piazza Pizzeria“ (kati dytë) në Schönbühl-Bernë E shtunë, 20 nëntor 2004 / 17.00-19.30
Protokoli:
Pjesëmarrës:
Pikat e rendit të ditës:
Pjesa e parë: Kuvendi (17:00 – 18:20)
1. Hapja e Kuvendit dhe përshëndetja e të pranishmëve (Sinollah Shehu) 2. Fjala hyrëse dhe vështrimi i shkurtër i punës shtatëvjeçare të BISHZ-së (Ahmet Xhigoli) 3. Paraqitja e raportit të punës së BISHZ-së për periudhën 15.11.2003 - 19.11.2004 (Ahmet Xhigoli) 4. Ndarja e mirënjohjeve (Ahmet Xhigoli) 5. Të ndryshme (Të gjithë) Pjesa e dytë: Promovimi i librit “Loti Alpin “ i autorit Agim Shehu (18:30 – 19:30) 1. Hapja e promovimit dhe fjala hyrëse (Abas Fejzullahi) 2. Paraqitja e shkurtër e jetëshkrimit të shkrimtarit Agim Shehu (Ahmet Xhigoli) 3. Leximi i disa pjesëve të librit (Agim Shehu) 4. Diskutim i hapur (Të gjithë) Pjesa e tretë: Darka e përbashkët me anëtarët e BISHZ-së, familjarët e tyre dhe mysafirët e ftuar (19:30 – 21:30) Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm BASHKIMI I INTELEKTUALËVE SHQIPTARË NË ZVICËRVEREINIGUNG DER ALBANISCHEN INTELLEKTUELLEN IN DER SCHWEIZ UNION DES INTELECTUELS ALBANAIS EN SUISSE UNIONE INTELLETTUALI ALBANESI IN SVIZZERA Pjesa e parë: Kuvendi (17:00 – 18:20)
1. Përshëndetja e të pranishmëve – hapja e Kuvendit

Sipas rendit të ditës të përshkruar në ftesë, inxh. i dipl. Sinollah Shehu, nënkryetar, bëri hapjën e Kuvendit të shtatë të
rregullt dhe i përshëndeti të gjithë të pranishmit si dhe në në veçanti sekretarin e Ambasadës së Republikës së
Shqipërisë në Bernë, dr. sc. Sefedin Xhemajlçe, shkrimtarin zotëri Agim Shehu dhe bashkëshortën e tij zonjën Zana
Shehu, kryetarin e komunës së Bujanocit nga Kosova Lindore zotëri Nagip Arifin, kryetarin e bashkësisë lokale të
Tërnocit zotëri Galip Beqirin, gazetarin e gazetës Bota Sot zotëri Rexhep Rifatin dhe gazetarin e Zërit Ditor, zotëri Blerim
Shabanin.
Të ftuar ishin edhe ambasadori i Republikës së Maqedonisë, zotëri Mahmut Ibrahimi, ambasadori zotëri Vladimir Thanati
nga Misioni i Republikës së Shqipërisë pranë selisë së OKB në Gjenevë, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk kanë
mund të vijnë.
Në vazhdim, z. Sinollah Shehu lexoi rendin e ditës dhe e luti kryetarin e BISHZ-së, dr. sc. Ahmet Xhigoli që të fillon me
fjalën hyrëse dhe vështrimin e shkurtër të punës shtatëvjeçare të BISHZ-së dhe pastaj me paraqitjën e raportit të punës
njëveçare të Shoqatës.
2. Fjala hyrëse dhe vështrimi i shkurtër i punës shtatëvjeçare të BISHZ-së
Në këtë pikë, dr. sc. Ahmet Xhigoli, kryetar, i përshëndeti të pranishëmit dhe i falënderoi ata për pjesëmarrje në
Kuvendin e shtatë të Bashkimit të intelektualëve shqiptarënë Zvicër me seli në Bernë dhe paraqiti një vështrim të
shkurtër por mjaft të thukt të punës shtatëvjeçare të Shoqatës. Mëtutje, ai, theksoi që për këto shtatë vite të kaluara, në
këtë shoqatë janë bërë përpjekje dhe vetmohime të mëdha dhe janë arritur rezultate të konsiderueshme si dhe në masë
të madhe janë realizuar detyrat e parashtruara në programin e saj. Me këtë rast, pjesmarrësve ua shpërnndau falas
numrin e parë të Resistës shkencore, kulturore, artistike dhe sportive Bashkimi (ISSN 1424-6554) dhe i ftoi të
interesuarit për bashkëpunim.

3. Paraqitja e raportit të punës së BISHZ-së për periudhën 15.11.2003 - 19.11.2004

Dokumenti “Raporti vjetor nr. 7” i BISHZ-së prej 15.11.2003 deri më 19.11.2004 u është shpërndarë të pranishëmve.
Aprovimi i raportit të punës për periudhën 15.11.2003 – 19.11.2004

Dr. sc. Ahmet Xhigoli, ju drejtua të pranishëmve se do bëjë disa sqarime lidhur me Raportin vjetor të punës për
periudhën 15.11.03–19.11.04. Mëtutje, ai tha që ky raport është i strukturar në 8 kapituj. Shkurtimisht i njoftoi të
pranishmit për përmabjtjën e secilit kapitull dhe në veçanti më tepër u ndal në kapitujt 2, 3 dhe 4. Pas referimit të tij,
pyetje nuk pati. Po ashtu, z. Xhigoli i njoftoi të pranishmit që miratimi i këtij raporti do bëhet në mbledhjen e ardhshme të
kryesisë, dhe i luti të gjithë të pranishmit që ta lexoni raportin e përmendur dhe vërejtjet, sygjerimet tuaja ti bëni të
njohura dhe të na i dërgoni ato sa më parë, kështuqë të përfshihen në versionin përfundimtar të këti raporti.
Dr. sc. Ahmet Xhigoli, i falënderoi të gjithë për interesimin e treguar dhe ftoi kush don ta marr fjalën për të diskutuar apo përshëndetur. • Fjalën e mori sekretari i Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Bernë, zotëri Sefedin Xhemajlçe, pas prezentimit, në mes tjerash tha: Si diplomat në emër të Ambasadës së Shqipërisë dhe të ambasadorit i cili s`ka mundur të jetë sot në mesin tuaj nga se ka qenë i zënë me punë, ju përshëndes përzemërsisht dhe u dëshiroi suksese në punën tuaj intelektuale shumë të çmuar. Edhe unë si diplomat dhe në veçanti si doktor shkence i Matematikës (ku kam doktoruar në Paris të Francës) vërejta punime shkencore në revisten tuaj Bashkimi, kjo më gëzoi shumë dhe u dëshiroi punë të mbarë dhe sukses në mirëmbajtjen e lidhjeve me intelektualët dhe mërgatën në përgjithësi. Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm BASHKIMI I INTELEKTUALËVE SHQIPTARË NË ZVICËRVEREINIGUNG DER ALBANISCHEN INTELLEKTUELLEN IN DER SCHWEIZ UNION DES INTELECTUELS ALBANAIS EN SUISSE UNIONE INTELLETTUALI ALBANESI IN SVIZZERA • Fjalën e mori për diskutim, mysafiri i ftuar, zotëri Nagip Arifi, kryetar i Komunës së Bujanocit në Kosovën Lindore i cili në mes tjerash tha: Të nderuar intelektual, vël ezër dhe motra, unë jam kryetari i parë shqiptar në Komunën e Bujanocit në historin e Kosovës Lindore dhe jam shumë i kënaqur që marr pjesë në punën e Kuvendit të shtatë të BISHZ-së nga se vet fjala BASHKIM e cila ka domethënje të madhe për tu bashkuar, sepse bashkimi bënë fuqin dhe uroj që edhe ne shqiptarët të bashkuar të shkojmë në Evropën e bashkuar. • Zotëri Sinollah Shehu, rrëfej shkurtimisht, përshtypjet dhe fjalët e mira të një professori Zviceran lidhur me Turrnirin në futbol të vogël të organizuar nga BISHZ më 02.05.2004 në Aarburg, ku pjesëmarrës kanë qenë edhe fëmijët Zvicërian, lidhur me mënyren e organizimit të takimit dhe zhvillimin e lojrave në këtë takim me cilësi dhe kulturë sportive. • Për diskutim u lajmërua zotëri Gani Bala, myssafir i ftuar, i cili filloi duke thënë si veprimtar i kahershëm më pëlqeu shumë puna e juaj organizative dhe Raporti i punës dhe për këte u përgëzoi. Kam edhe një pyetje: A keni bashkëpunim me LAPSH-in dhe cili është bashkëpunimi i juaj me te? Në këtë pyetje, zotëri Xhigoli dha sqarime lidhur me organizimin e mësimit në mërgat qysh nga vitet 1990. Tregoi aktivitetin e tij si bashkëpunëtor me Universitetin e Prishtinës si dhe si mësimdhënës në Bernë në drejtimin e Informatikës si dhe kontaktet me LAPSH të cilët kanë organizuar mësimin plotësues në mërgatë. BISHZ-ja sipas strukturës organizzative në përbërje të vetë ka Seksionin për arsim i cili më tëpër është i fokusuar në shkollimin e mesëm dhe ate universitar, kurse LAPSH-i kujdeset për mësimin plotësues fillor të nxënësëve shqipatarë që jetonjë në Zvicër. Në vazdhim, ai tha që BISHZ ka bashkëpunim dhe bashkëpunonë në mënyrë reciproke me LAPSH-in por ua kujtojmë të gjithëve, që mësimi plotësues fillor në Zvicër në gjuhën dhe kulturën shqiptare është në domenën e LAPSH-it. 4. Ndarja e mirënjohjeve

Në këtë pikë të rendit të ditës, kryetari, dr.sc. Xhigoli bëri ndarjën e 14 mirënjohjeve për intelektualët dhe veprimtarët
jashtë BISHZ-së dhe në radhët e saj, të cilët e kanë ndihmuar punën e Shoqatës dhe çështjen kombëtare në tërësi dhe
të komunitetit shqiptarë në Zvicër në veçanti, dhe një mirënjohje për Kryetarin e Komunës së Bujanocit për kontibutë të
veçantë për çështjen kombëtare. Për secilin kandidat/institucion, kryetari z. Xhigoli para të pranishmëve e ka bërë
leximin e përmbajtjës së mirënjohjës. Lista e mirërënjohjeve të ndara Kuvendin e shtatë është:
Nagip Arifi, kryetar i Komunës në Bujanovc,
8. Adnan Mehmeti, këshilltar i BISHZ-së
Arif Ejupi, ish-gazetar i Radio Prishtinës,
9. Skender Jusufi, këshilltar i BISHZ-së
veprimtar i çështjes kombëtare Lulzim Zhaku-Aliu, donator nga Zürich
10. Agim Gërbavci, këshilltar i BISHZ-së
Beqir Beqiri, donator nga Rothrist
11. Ramiz Shabani, këshilltar i BISHZ-së
Sinollah Shehu, nënkryetar I BISHZ-së
12. Florim Thaçi, këshilltar i BISHZ-së
Abas Fejzullahi, sekretar i BISHZ-së
13. Shkumbin Rmoku, administrator i BISHZ-së
Ismet Rexhaj, arkëtar i BISHZ-së
14. Fadil Azemi, mjek, anëtar i BISHZ-së

5. Të ndryshme
Në këtë pikë të rendit të ditës, nuk pati diçka konkrete.
Pas përfundimit të kësaj pike, zotëri Sinollah Shehu shpalli të mbyllur Kuvendin, dhe i njoftoi të pranishmit për një
pushim prej 10 minutash.

Mbledhja e Kuvendit përfundoi në ora 18:20.

Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm BASHKIMI I INTELEKTUALËVE SHQIPTARË NË ZVICËRVEREINIGUNG DER ALBANISCHEN INTELLEKTUELLEN IN DER SCHWEIZ UNION DES INTELECTUELS ALBANAIS EN SUISSE UNIONE INTELLETTUALI ALBANESI IN SVIZZERA Pjesa e dytë: Promovimi i librit “Loti Alpin “ i autorit Agim Shehu (18:30–19:30)

1. Fjala hyrëse
Fjalën hyrëse e paraqiti sekretari i BISHZ-së zotëri Abas Fejzullahi, ku në mes tjerash në vazhdim tha: Është
kënaqësi kur në jetën e përditëshme përurohen vepra të ndryshme nga lëmi të ndryshme, të artit, shkencës dhe
kulturës. Në këto përurime bëhen takime dhe kokteje dhe disa nga këto vepra me kohë zhduken apo harrohen e
disa fitojnë përjetësinë, sidomos nga fusha e artit dhe letërsisë. Në muajn qershor të këtij viti pranë shoqatës
sonë u bë promovimi i librit të autorit të mirënjohur Vehbi Skënderit “Zvicra, Shqipëria ime” dhe sot kemi rastin ta
bëjmë promovimin e librit “Loti Alpin“ i autorit Agim Shehu, prania e të cilit sot këtu na nderon edhe neve. Në
vazhdim, lidhur me jetëshkrimin e shkrimtarit Agim Shehu do të na njofton, z. Xhigoli

2. Paraqitja e shkurtër e jetëshkrimit të shkrimtarit Agim Shehu

Në këtë pikë, dr. sc. Ahmet Xhigoli, bëri një paraqitje të shkurtër të jetëshkrimit të poetit, shkrimtarit dhe publicistit
nga Gjirokastra zotëri Agim Shehu. Pastaj, Abas Fejzul ahi, ftoi shkrimtarin Agim Shehun që ta marr fjalën dhe
njëherit të bëj leximin e disa pjesëve nga libri “Loti Alpin“ me lirika të zgjedhura i cili promovohet sot.
Shkrimtari Agim Shehu, falënderoi në fillim BISHZ-së për ftesën e bërë për pjesëmarrje në Kuvendin e shtatë dhe
ndien kënaqësi që vepra e tij sot përurohet këtu. E falënderoi zotëri Imer Cacaj përmes të cilit vuri lidhjet me
Shoqatën BISHZ. Në vazhdim z. Agim Shehu mes tjerash tha: Nga zemra i uroj suksese BISHZ-së që të ndjek
rrugën si VATRA e SHBA-s e drejtuar nga F.S. Noli dhe Faik Konica që me përkushtim e dinjitet ka punuar për
kombin shqiptarë në veçanti dhe mërgatën në përgjithësi. SHBA dhe Zvicra janë miqët tanë andaj dhe ne duhet ti
forcojmë dhe zhvillojmë lidhjet dhe bashkëpunimin në gjitha drejtimet e mundshme dhe ju uroj të bëheni një
VATËR e vërtetë Shqiptare duke u ndalur edhe në thënjen e njohur siç tha autori se ”. Pa Shqipëri s`ka
Kosovë e që tani këtë thënje me të drejt po e përdorim tani se: Pa Kosovë s`ka Shqipëri…”

3. Leximi i disa pjesëve të librit “ Loti Alpin”, nga vet autori

Autori lexoi disa nga poezitë nga libri i tij me titull “Loti Alpin“ të cilat u priten mjaft mirë nga të pranishëmit.
Abas Fejzullahi, sekretar shpalli të hapur diskutimin lidhur me librin e përmendur. • Për diskutim u paraqit zotëri Imer Cacaj, i cili kishte një vërejtje lidhur me jetëshkrimin e lexuar të shkrimtarit Agim Shehu nga z. Xhigoli, lidhur me fjalin ku përmendet diktatura , ishte i mendimit se është dashur që mos të përmendet apo në ndonjë formë tjetër (diplomatike) apo të zbutur. • Pergjegja nga z. Xhigoli: ai mes tjerash tha se unë jetëshkrimin e askujt se ndryshoj dhe e lexoi një për një si • Lidhur me këtë fjalën e mori edhe vet autori dhe bëri edhe disa sqarime dhe plotësime, lidhur me • Abas Fejzullahi, duke përfunduar pjesën e dytë, i falënderoi të gjithë pjesëmarrësit në diskutimet e tyre konstruktive duke pasur për bazë demokracin si objektiv.
Pjesa e tretë: Darka e përbashkët me anëtarët e BISHZ-së, familjarët e tyre
dhe mysafirët e ftuar (19:30 – 21:30)

Pikrisht në orën 19:30 përfundoi programmi sipas renditjes së parapar dhe kohës.
Dr. sc. Ahmet Xhigoli, kryetar, i ftoi të pranishëmit në darkan e përbashkët me anëtarët e BISHZ-së, familjarët e
tyre dhe mysafirët e ftuar, duke u dëshiruar çaste të këndëshme.
Darka ishte modeste dhe kaloj me një atmosferë të këndëshme për të gjithë dhe pati falënderime dhe përgëzime
nga të pranishëmit për punën e Shoqatës dhe organizimin në veçanti.
Udhëheqës i protokolit: Abas Fejzullahi
Solothurn, 21 nëntor 2004

Vetëm për shfrytëzim të brendëshëm

Source: http://www.bishz.ch/pdf/protokoli_i_kuvendit_te_7_te_rregullt_20_11_2004.pdf

Microsoft word - whentokeephome.doc

Cedarburg School District W68 N611 Evergreen Blvd., Cedarburg, WI 53012 Mary Beth Larscheidt, District Nurse (262) 376-6149 Illness Prevention & Home Care Recommendations How to Prevent Illness To Keep Your Child Healthy: 1. Wash hands frequently – especially before eating. Use soap and water focusing on fingertips and around nails. Alcohol base

Microsoft word - revfinalhormome…lc-1 tiff-1.doc

Deepti Varma & Dr. Susan Jansen, Temple University,Philadelphia, PA and David J. Tognarelli, Jasco Inc., Easton, MD Rapid Profiling of Human Sex Hormones Rapid separation of human sex hormones in Biological Samples using the JASCO X-LC system Introduction: Hypertension is a serious problem among African breast cancer risk 3. Testosterone is a steroid hormoneAmerican po

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf