Rhif cais / application no:

Rhestr o Geisiadau a Dderbyniwyd yn yr Wythnos/
List of Applications Received in the Week
11/2/08 – 17/2/08

Rhif Cais / Application No: 23C248D
Joanne Roberts
Mr Steven Fisher
Gosod tyrbin gwynt domestig ar dir yn / Installation of a
domestic wind turbine on land at

Rhuddlan Fawr, The Barns, Lon Bryn Mair, Brynteg

Rhif Cais / Application No: 17C299A
Sioned Mai Morgan
Mr & Mrs L Harrison
Codi balconi yn / Erection of a balcony at

Isfryn, Lon Ganol, Llandegfan

Rhif Cais / Application No: 46C87C/1
25500 79400
Steven W Owen
Watkin Jones Homes
Cais i ddiwygio amod (12) ar Ganiatâd Cynllunio rhif 46C87S i
ganiatau mathau o dai diwygiedig ynghyd a chadw'r strwythur
'timbalok' a'r gerlan o'r gerddi cefn ar dir yn| / Variation of
condition (12) on Planning Permission ref no: 46C87S to allow
for amended house types together with the retention of the
timbalok retaining structure and the terracing of the rear
gardens on land at

The Rise, Trearddur Bay

Rhif Cais / Application No: 45C242A
42400 65600
Emma Hayward
Mrs. S. Carver
Codi ty haul y tu cefn i / Erection of a conservatory at the rear of

Kingslow Cottage, Chapel Street, Newborough

Rhif Cais / Application No: 19C757A
24600 82500
Keira Sweenie
Holyhead Town Regeneration Scheme
Cais i addasu’r Groes Geltaidd bresennol ynghyd a gosod llefydd
eistedd ar / Alterations to the existing Celtic Cross together with
the erection of seating at

Market Square, Holyhead

Rhif Cais / Application No: 34C559A/DA
Joanne Roberts
Mr M V Evans
Cynlluniau manwl ar gyfer codi annedd ynghyd a chreu mynedfa
newydd a gosod tanc septig ar dir ger / Detailed plans for the
erection of a dwelling together with the construction of a new
access and installation of a septic tank on land adjoining

Ty'n Garreg, Rhosmeirch

Rhif Cais / Application No: 11C197A
Mark Davies
Mr Calan Roberts
Dymchwel yr adeilad presennol ynghyd a chodi adeilad newydd
ar gyfer defnydd fel gweithdy pensaer, trwsio a storio yn /
Demolition of existing building together with the erection of a
new building for use as joinery workshop, repairs and storage at

Site 5, Amlwch Business Park, Amlwch

Rhif Cais / Application No: 12C382
Sioned Mai Morgan
Mr & Mrs D Hughes
Addasu ac estyniad yn / Alterations and extension at

10, Bunkers Hill, Beaumaris

Rhif Cais / Application No: 19C608K/DA
23000 82000
Nia Jones
Anwyl Homes
Cais manwl ar gyfer godi 123 o dai ynghyd a chreu mynedfa
newydd i gerbydau ac i gerddwyr yn / Detailed application for
the erection of 123 houses together with the construction of a new
vehicular and pedestrian access on land at

Tyddyn Bach, South Stack Road, Holyhead

Rhif Cais / Application No: 28C360D
31900 73500
Nia Jones
Russel Homes
Cais llawn er mwyn codi 9 fflat a chreu mynedfa newydd i
gerbydau ac i gerddwyr yn / Full plans for the erection of 9 flats
and construction of a new vehicular and pedestrian access at

Bryn, Station Road, Rhosneigr

Rhif Cais / Application No: 43C166
Colette Redfern
Mr T Rogerson
Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ynghyd a gosod tanc septig
ar dir ger /Outline application for the erection of a dwelling
together with the installation of a septic tank on land adjacent to

Yr Allt, Rhoscolyn, Ynys Mon

Rhif Cais / Application No: 48C91D
38900 76200
Colette Redfern
Mrs. S.M. Jones
Cais amlinellol ar gyfer codi annedd ar dir ger / Outline
application for the erection od a dwelling on land adjoining

The Old Police Station, Gwalchmai

Rhif Cais / Application No: 30C660
Bethan Gledhill
Phil Racz
Creu fflat nain yn / Creation of a granny annexe at

88, Breeze Hill, Benllech

Rhif Cais / Application No: 28C412
Keira Sweenie
Mr & Mrs Burns
Addasu ac ehangu yn /Alterations & extensions at

Uwch Y Don, Lon Traeth Llydan, Rhosneigr, Ynys Mon, LL64
5JD


Rhif Cais / Application No: 19C294H
24600 82400
Keira Sweenie
The Co-Operative
Cais i osod uned cyddwysydd tu cefn i /Installation of condenser
units to the rear of

CO-OP, 45/49 Market Street, Holyhead
Diwedd yr Adroddiad / End of Report

Source: http://www.anglesey.gov.uk/upload/public/attachments/77/11FEB200812.pdf

Adhs_erw

PRAXIS FÜR KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE, PSYCHOSOMATIK UND PSYCHOTHERAPIE Dr. med. Sigrun Wirth FA für Psychosomatik und Psychotherapie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) bei Erwachsenen ie ADHS bei Kindern ist eine Störung, die Dinge konzentrieren, die sie interessieren, nicht D ittlerweile in der Bevölkerung weitläufig aber auf solche, die für sie un

Copyright © 2010-2014 Drug Shortages pdf